ObservatoriSocialBarcelona


Menú de serveis

Ves al menú principalNotícies

Caratula general informe IMD

Dos informes, un semestral i un anual recullen una sintesi de la informació més rellevant de la població a Barcelona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, per tipologia i grau de discapacitat, edat, sexe i dependència distribuïda per districtes i per barris.

Informes a l'apartat de Persones amb Discapacitat


Inici de la pàgina