ObservatoriSocialBarcelona


Menú de serveis

Ves al menú principalGent gran

Condicions de vida de les persones grans a la ciutat de Barcelona, 2013

Aquest estudi es una nova entrega d'una sèrie de monografies que l'Ajuntament de Barcelona ha anat publicat des de fa anys sobre les condicions de vida de les persones grans. El tret comú d'aquestes monografies és que en totes elles la font de dades principal és l'Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població en les seves diverses edicions. Aquest treball, aporta les informacions extretes de la nova edició d'aquesta enquesta, corresponent a l'any 2011. Qüestió que permet seguir de forma longuitudinal als aspectes rellevants que afecten a la gent gran a la ciutat de Barcelona.


Condicions de vida i hàbits de la gent gran a la ciutat de Barcelona, 2009

Aquest estudi descriu la situació actual d'aquest col.lectiu, en detecta els problemes i les necessitats, i explora les diferències que hi ha segons l'edat, el gènere, la salut i la posició en l'estructura social. La publicació mostra també el canvi cultural que hi ha hagut en els darrers anys i que ha fet que la gent gran participi més activament en l'esfera pública i en activitats de lleure fora de la llar.


La salut de la gent gran a Barcelona, 2003

L'Enquesta de Salut de Barcelona de l'any 2000 (ESB-2000) és la quarta enquesta de salut impulsada per l'Ajuntament de Barcelona, essent les altres les de 1983, 1986 i 1992. En aquest document, s'analitzen les dades de l'ESB-2000 obtingudes de les entrevistes realitzades a les persones de 65 o més anys.

"La salut de la gent gran de Barcelona" ofereix informació sobre fenòmens subjectius relacionats amb la salut i morbilitat percebuda, les conductes relacionades amb la salut, la salut mental, la utilització de serveis sanitaris o la realització de pràctiques preventives. Aquest estudi també ens apropa a aspectes relacionats amb les xarxes socials i l'entorn ambiental.


Condicions de vida de la gent gran de Barcelona, 2002

L'estudi sobre Les condicions de vida de la gent gran de Barcelona es planteja com a objectiu el coneixement i l'anàlisi de les condicions de vida i els hàbits de la població de 65 i + anys resident a Barcelona per tal de conèixer quines són les seves característiques i comprendre la seva situació en diversos àmbits de la vida social.Inici de la pàgina