MediAmbient
Introducció

La ciutat de Barcelona treballa per prevenir i reduir la quantitat de generació de deixalles. En aquest marc, l'Ajuntament de Barcelona ha creat el Pla de Prevenció de Residus Municipals 2012-2020, per tal d'avançar i establir noves estratègies concretes que potenciïn un ús més eficient i racional dels recursos i un impuls a la prevenció de generació de residus, la reutilització i el reciclatge.

Video relacionat

L'evidència dels residus

Vídeo de l'acció duta a terme a Barcelona a càrrec de joves per a la caracterització pública dels residus generats a la ciutat, en el marc de la Setmana Europa de Prevenció de Residus 2013.

Webs destacades

  • Consell de Ciutat

  • tramits on line

    Guanya temps. estalvia't desplaçaments

  • Pla Estratègic de Turisme de la Ciutat de Barcelona

  • Fundació Jaume Bofill

  • Moure's en bicicleta

  • Camí escolar

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari