MediAmbient
Inscriu-te a les activitats d'hivern de La Fàbrica del Sol!

Publicat el 23/01/2014

L'equipament municipal dedica les activitats d'aquest trimestre a la qualitat ambiental i a l'energia, amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament d'un entorn més saludable per a les persones, a la lluita contra el canvi climàtic i a la reducció de la dependència dels combustibles fòssils.

La Fàbrica del Sol és un equipament municipal d'educació ambiental que integra una sèrie de serveis dirigits a la ciutadania en matèria d'energies renovables, medi ambient urbà i sostenibilitat. Situat en l'antic edifici modernista de la Catalana de Gas, el centre s'ha rehabilitat emprant materials de bioconstrucció i criteris d'ecodisseny i es presenta ara com un organisme viu, perfectament integrat a l'entorn.

A l'equipament hi trobareu una exposició permanent que mostra la rehabilitació de l'edifici amb documents d'autoguiatge per a tots els públics, un servei d'informació i consultes sobre temes ambientals i de sostenibilitat, activitats ambientals per a grups, un programa d'activitats per a adults i famílies, exposicions temporals i un servei de préstec d'espai i de materials.

Pel que fa a les activitats d'aquest hivern, La Fàbrica del Sol les ha dedicat a la qualitat ambiental i a l'energia, amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament d'un entorn més saludable per a les persones, a la lluita contra el canvi climàtic i a la reducció de la dependència dels combustibles fòssils.

PROGRAMA D'ACTIVITATS

Les clavegueres de Barcelona
Dissabte 25 de gener, de 9 a 10 h o de 10.15 a 11.15 h
Dissabte 1 de març, de 9 a 10 h o de 10.15 a 11.15 h

S'han trobat restes arqueològiques de conductes en civilitzacions com Egipte, Grècia, Pèrsia, Cartago i a la ciutat de Jerusalem. Però tot i això, no va ser fins a l'època dels romans que es van desenvolupar realment les xarxes de clavegueram. A Barcelona en tenim una bona prova en les restes trobades l'any 1928 al carrer de la Palma de Sant Just.

De totes maneres, les primeres referències escrites sobre el clavegueram arriben de testimonis de la Baixa Edat Mitjana. Diversos historiadors afirmen que el 1364 es va construir un gran col·lector cobert, d'unes dimensions que permetien recórrer-lo a cavall, i que anava des de l'antiga porta d'Isabel II fins a les Drassanes. Però no va ser fins al 1886 quan Pere García Faria va elaborar un pla de reforma del subsòl que porta el seu nom i que va marcar un abans i un després en la història del clavegueram de Barcelona i, per tant, en la qualitat de vida dels seus habitants, ja que es va reduir la incidència de moltes malalties que es transmeten a través de les aigües residuals.

En aquesta visita, us proposem baixar a la Barcelona subterrània per veure l'interior de les clavegueres. Volem mostrar-vos l'estructura de la xarxa i reflexionar sobre la gestió de l'aigua a la ciutat.

Visita a un tram del clavegueram de Barcelona per conèixer l'estructura de la xarxa i el seu funcionament. Amb el suport de la Direcció de Serveis del Cicle de l'Aigua.

Inscriu-te a la visita de dissabte 25 de gener a les 9h o a la de les 10.15h!

Inscriu-te a la visita de dissabte 1 de març a les 9h o a la de les 10.15h!

Els batecs del barri Gòtic
Dijous 30 de gener, de 18 a 19.30 h

Vols conèixer els sons que fan bategar un dels barris més emblemàtics de Barcelona? Atura't a escoltar-los i a descobrir què ens expliquen.

El paisatge es relaciona sovint amb el sentit de la vista, però l'oïda, l'olfacte, el gust o el tacte poden arribar a ser tant o més determinants que el mateix sentit de la vista a l'hora de percebre i viure un determinat paisatge.

El so d'un lloc configura la seva identitat i és una dimensió essencial del seu paisatge. Un bosc, un mercat o una festa tenen sons característics que els defineixen i diferencien d'altres entorns similars. Es pot dir que un paisatge sonor és l'entorn acústic d'un paisatge determinat en un moment determinat. De la mateixa manera que el paisatge està en constant evolució, els paisatges sonors també varien al llarg del temps, i a vegades són el reflex d'un instant irrepetible.

El paisatge sonor dels nostres barris forma part del patrimoni immaterial que tenim i cal estudiar-lo i preservar-lo pel seu gran interès social.

En aquesta ruta redescobrirem els sons existents a la ciutat, els escoltarem amb cura i esbrinarem qui en són els compositors i quines realitats ens mostren.

Ruta pel paisatge sonor del barri Gòtic de Barcelona. A càrrec de Francesc Daumal, de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB).

Inscriu-te!

Mou-te amb salut
Dimecres 5 de febrer, de 18.30 a 20 h

Si fem ús del transport públic i de la bicicleta per la ciutat estem practicant una mobilitat sostenible, però quins beneficis té per a la nostra salut? Ens pot allargar la vida?

Des del Centre de Recerca en Epidemologia Ambiental (CREAL) se'ns presentaran diferents estudis que mostren que la reducció de l'ús del cotxe i l'augment del transport públic i la bicicleta en àrees metropolitanes, com la de Barcelona, beneficia la salut de la població i, a més, redueix l'emissió de gasos amb efecte hivernacle.

S'ha estimat que si es produís una reducció d'entre un 20% i un 40% dels viatges amb cotxe per dins de l'àrea metropolitana de Barcelona, s'evitarien pels volts d'unes 160 o 170 morts anuals, depenent de si es fa servir el transport públic o la bicicleta. A més, es deixarien d'emetre a l'atmosfera unes 200.000 tones d'emissions de CO2 cada any.

També s'ha comprovat que els beneficis per a la salut de l'ús de la bicicleta a la ciutat són majors que els riscos que es poden derivar de la contaminació de l'aire o dels accidents de trànsit durant aquest ús. Aquests beneficis s'han quantificat i confirmen que, gràcies a l'ús habitual del Bicing, el nombre de morts anuals ha disminuït un 24% a Barcelona, i a més s'han reduït les emissions de CO2 més de 9.000 tones durant el mateix període de temps.

Xerrada sobre els beneficis per a la salut del transport públic i el ciclisme urbà. A càrrec de David Rojas, del CREAL.

Inscriu-te!

Il·luminació eficient: estalvi energètic i salut
Dijous 6 de febrer, de 18.30 a 20 h

Les bombetes de baix consum o els LED estalvien energia. Però duen algun tòxic? Si marxem però tornem de seguida cal que les apaguem? Duren tant com diuen? I, sobre la salut, tenen algun impacte?

Es consideren elements d'il·luminació eficient les làmpades que cobreixen les necessitats de llum amb poc cost energètic i, per tant, econòmic. Les làmpades, igual que els electrodomèstics, duen un etiquetatge energètic que informa de les seves característiques. L'escala va de la lletra A, que indica els electrodomèstics amb un grau més alt d'eficiència, fins a la G, els que consumeix fins a tres vegades més electricitat que els de classe A.

Els LED són un 60% més eficients que la il·luminació de baix consum i un 90% més que les il·luminacions incandescents tot mantenint la mateixa lluminositat. A més tenen una durabilitat de 6 a 20 vegades superior a la il·luminació tradicional. No obstant això, hi ha moltes comercialitzadores de LED, però no totes poden oferir garanties d'estalvi.

D'altra banda, a casa podem fer actuacions per aconseguir la il·luminació òptima que necessitem en cada moment i cada zona, com per exemple instal·lant reguladors o interruptors per a cada habitació.

Aquest taller, de dues hores de durada, vol apropar l'anomenada "arquitectura de la llum" als ciutadans i les ciutadanes perquè puguin tenir uns criteris vàlids per a la selecció de la il·luminació per a la seva llar.

Taller sobre la il·luminació eficient de la llar. A càrrec d'Aniol Esquerra, d'Ecoserveis.

Inscriu-te!

L'aire que es respira a Barcelona
Dijous 13 de febrer, de 10 a 12 h

Com s'avalua la qualitat de l'aire? Com afecten els contaminants la nostra salut i el medi? Quines accions es prenen per reduir els nivells de contaminants?

La presència de contaminants a l'aire pot perjudicar la salut de les persones, afectar el medi ambient i, en definitiva, reduir la qualitat de vida. Segons un estudi elaborat pel Departament de Medi Ambient l'any 2007, la contaminació causa unes 3.500 morts evitables cada any només a l'àrea de Barcelona. El diòxid de nitrogen (NO2), un gas tòxic que irrita el sistema respiratori, i les partícules en suspensió poden arribar a produir asma, càncer de pulmó i problemes cardiovasculars. Segons el mateix estudi, els valors marcats per la normativa europea es van ultrapassant sistemàticament. Fins i tot les dades indiquen que els valors d'NO2 i de partícules en suspensió tripliquen els valors recomanats per l'Organització Mundial de la Salut.

Visitarem una cabina de control atmosfèric i aprendrem les tècniques per a mesurar aquesta contaminació i les afeccions que provoca sobre la nostra salut i sobre l'entorn.

Xerrada i visita a una cabina de control atmosfèric de la XVPCA. A càrrec de Marc Rico, tècnic de la Unitat de Qualitat i Intervenció Ambiental de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Amb el suport del Centre Cívic Urgell.

Inscriu-te!

Ciutadania cap a la sobirania energètica
Dijous 20 de febrer, de 18.30 a 20 h

Què podem fer com a individus per reduir el consum de combustibles fòssils i frenar el canvi climàtic?

El model energètic en què vivim se sosté sobre l'extracció i combustió de recursos fòssils que, fins ara, permetien l'obtenció d'energia barata i abundant, tot i que generava forts impactes socials i ambientals. La fi del petroli barat, la mercantilització de l'energia i la crisi econòmica han propiciat que almenys un 13% de la població catalana visqui en situació de pobresa energètica.

Per posar sobre la taula un model social que contribueixi a superar la situació actual, diferents iniciatives de la societat civil aposten per donar eines a la ciutadania perquè prengui decisions pel que fa a la gestió energètica. En aquesta xerrada en descobrirem algunes, que van des de la decisió col·lectiva sobre com generem l'energia fins a l'aposta per la descentralització i la gestió pública o comunitària, passant per la formació per fomentar l'estalvi i l'eficiència energètics.

Xerrada sobre alternatives per a la producció d'energia renovable, l'estalvi i l'eficiència energètica i iniciatives ciutadanes que hi estan relacionades. A càrrec de l'Associació SEBA i la Xarxa per la Sobirania Energètica. Amb el suport de Lluïsos de Gràcia.

Inscriu-te!

Cursa de transports
Dissabte 22 de febrer, de 10 a 12 h

Has comparat el consum energètic i econòmic de moure't amb bicicleta, bus o cotxe? Encén el cronòmetre i comprovaràs quin mitjà de transport s'adapta millor a les teves necessitats.

Des de fa anys, l'Associació per a la Promoció del Transport Públic organitza curses de transport a diferents zones de Catalunya. No es tracta d'una carrera, sinó d'una comparativa cívica de cost econòmic, impacte ambiental i temps de viatge entre diferents tipus de vehicles. L'objectiu de la cursa és fer pedagogia sobre la mobilitat sostenible i proporcionar les dades obtingudes a les diferents Administracions per promocionar el transport públic entre la ciutadania.

A Barcelona, hi cohabiten una gran varietat de persones que es mouen amb diferents tipologies de transport. Cada vegada més, hi ha més persones que opten per l'ús del transport públic per davant del privat. El tramvia, el bus, el metro o el tren contribueixen a descongestionar el trànsit del centre urbà i permeten reduir les emissions de diòxid de carboni (CO2), ja que eviten que cada ciutadà es mogui amb el seu vehicle propi. A més, el temps invertit en els viatges amb transport públic és equiparable al que es passa als embussos o cercant aparcament. Amb tot, uns altres vehicles còmodes i sostenibles que han guanyat adeptes durant els darrers temps són la bicicleta i els patins.

En aquesta activitat, avaluarem les emissions de CO2, el consum energètic, els costos econòmics i el temps de viatge de cada vehicle que es mou per la ciutat. Prepara't que comencem!

Cursa de transports, petit refrigeri recuperador i xerrada sobre mobilitat sostenible i col·laborativa. A càrrec de la PTP. Amb el suport de l'Aula Ambiental Les Corts i de l'Aula Ambiental de la Sagrada Família.

Inscriu-te!

Mostra de mobilitat col·laborativa
Dissabte 22 de febrer, de 12 a 14 h

Saps què és un Pecha Kucha? Vols conèixer opcions de transport compartit que et permetin estalviar diners i energia?

L'empresa Easy Innova i el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona van iniciar el febrer del 2010 les proves del projecte e-hitchhiking (fer dit electrònicament), un projecte cofinançat pel Ministeri de Foment, que desenvolupa i implanta un programari de gestió d'un sistema de carpooling o cotxes compartits. Blablacar, Amovens o Carpooling.es són altres iniciatives que incideixen en el cotxe compartit.

L'ús de les noves tecnologies permet cada cop més donar espai i difondre l'organització ciutadana per treure el màxim profit de les formes tradicionals de transport. Les vagues de metro del juny del 2010 van portar a la creació de Soy Punto Rojo a la comunitat de Madrid. Posant un punt vermell al vehicle, qualsevol persona podia preguntar al conductor si li aniria bé deixar-lo a la seva destinació. De la mateixa manera, els vianants podien dur un punt vermell per fer més visible als cotxes que cercaven vehicle.

Al mateix temps que el carpooling, també han sorgit iniciatives com SocialCar, per llogar cotxes entre particulars o el Carsharing; el Parclick o BePark, que permet la reserva d'estacionament; el JoinUpTaxi, que permet compartir taxi; el Motit, permet el motosharing a Barcelona o el ComparteTren, per estalviar en els desplaçaments en transport públic, a través de tarifes compartides de trens d'alta velocitat.

Mostra d'inciatives de mobilitat compartida i col·laborativa. A càrrec de la PTP. Amb el suport de l'Aula Ambiental Les Corts i l'Aula Ambiental de la Sagrada Família.

Inscriu-te!

Impactes del fracking en la salut pública
Dimecres 26 de febrer, de 18.30 a 20 h

Saps què és la fractura hidràulica? Quins efectes té sobre els aqüífers o l'atmosfera el fet de perforar jaciments de gas?

El fracking és una tècnica que possibilita o augmenta l'extracció de gas i petroli del subsòl, a través de la injecció d'algun material, habitualment aigua amb sorra i productes químics, en el terreny. L'objectiu de la tècnica és ampliar les fractures existents en el substrat rocós que tanca el gas o el petroli per afavorir-ne la sortida cap a l'exterior.

L'augment del preu dels combustibles fòssils ha fet econòmicament rendibles aquests mètodes durant els darrers anys. Tanmateix, hi ha una gran controvèrsia sobre el perill ambiental derivat d'aquesta tècnica. En aquesta xerrada, investigadors del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental ens acostaran els arguments científics que palesen els efectes negatius que té aquesta tècnica sobre l'entorn: contaminació d'aqüífers, consum excessiu de recursos hídrics i emissió de contaminants a l'atmosfera, etc.

Xerrada sobre els efectes sobre la salut i l'entorn de l'extracció de gas del subsòl mitjançant la fracturació hidràulica. A càrrec de David Rojas, del CREAL.

Inscriu-te!

La bomba de calor geotèrmica
Dijous 27 de febrer, de 18.30 a 20 h

Com podem climatitzar un edifici a partir de la calor provinent del subsòl?

L'energia geotèrmica s'obté a través de l'extracció de la calor retinguda a l'interior de la Terra. L'interior de la terra manté una temperatura constant al llarg de tot l'any, independentment de la temperatura exterior. Existeixen nombroses centrals de generació d'energia que aprofiten la calor del subsòl per generar electricitat a gran escala. Normalment se situen en zones d'activitat volcànica o de guèisers, però en molts llocs del món també s'utilitza l'energia del subsòl per escalfar aigua calenta. Tot i que hi ha diverses tipologies d'instal·lacions d'energia geotèrmica, totes les plantes necessiten disposar de jaciments propers d'aigua calenta i això no és possible a tot arreu. L'aprofitament geotèrmic és un sistema reversible que es basa en el moviment de la calor, que permet posar o treure calor segons vulguem escalfar o refredar. Una bomba de calor convencional intercanvia escalfor amb l'aire, és a dir, absorbeix la calor que hi ha a l'aire o l'expulsa cap a l'exterior. La bomba de calor geotèrmica utilitza el subsòl per a fer-ho, ja que l'interior de la Terra es troba a una temperatura de 15 ºC, i resulta més senzill escalfar un habitatge o refredar-lo partint d'aquesta temperatura enlloc de la de l'exterior, especialment a l'hivern.

Les úniques limitacions de l'energia geotèrmica són les dimensions de les instal·lacions. A La Fàbrica del Sol s'ha desenvolupat un dels vuit projectes europeus GroundMed, que tenen com a objectiu demostrar la viabilitat de la geotèrmia en l'àmbit mediterrani i incentivar-ne l'aplicació en la construcció.

Us convidem a conèixer la nova instal·lació de La Fàbrica del Sol, que aporta escalfor i benestar a l'equipament tot estalviant molt de consum energètic.

Visita a la instal·lació d'energia geotèrmica de La Fàbrica del Sol. A càrrec d'Aniol Esquerra, d'Ecoserveis.

Inscriu-te!

Cases amb energia
Dimecres 5 de març, de 18.30 a 20 h

Coneixem el grau d'eficiència energètica de casa nostra? Què podem fer per millorar-lo?

L'accés a l'energia està lligat al benestar de les persones. Cada vegada hi ha més població que no pot mantenir la llar en unes condicions adequades de temperatura i a un preu just. Creu Roja de Catalunya ha observat que el 43,2% de la població que atén viu en llars que no es poden permetre encendre la calefacció. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 60% dels habitatges estan construïts sense criteris d'eficiència energètica i el 13% de la població catalana no pot mantenir casa seva a una temperatura adequada: 18 graus a l'hivern i 25 graus a l'estiu. L'empobriment progressiu de la població, l'increment dels preus de l'energia i la baixa qualitat de l'edificació fan proliferar un nou problema social, la pobresa energètica.

No hi ha una única causa que la provoqui, és resultat d'una multiplicitat de factors. Un dels principals es palesa en el fet que el 17% dels habitatges presenten humitats, goteres o altres problemes derivats d'un mal aïllament. Cal tenir en compte que més de la meitat dels habitatges de l'Estat espanyol es van construir abans de l'any 1979, quan no existia cap normativa que regulés el comportament energètic dels edificis.

El passat mes de juny va entrar en vigor el Reial Decret 235/2013, pel qual tots els edificis construïts abans del novembre del 2007 han de sol·licitar un certificat d'eficiència energètica. A través d'aquest taller visitarem l'exposició "Cases amb energia" on experimentarem i analitzarem dades per comprovar quines implicacions econòmiques i de confort implica una certificació energètica o una altra. També parlarem de les mesures que podem prendre en el nostre quefer quotidià per millorar l'eficiència energètica de la nostra llar, si no tenim diners per millorar l'aïllament de l'immoble.

Taller sobre qualificació energètica d'habitatges i visita a l'exposició "Cases amb energia" de La Fàbrica del Sol. A càrrec de Celobert, Nusos, l'Apòstrof i Trèvol del grup cooperatiu Ecos.

Inscriu-te!

La vulnerabilitat ambiental de les dones
Dijous 6 de març, de 18.30 a 20 h

Un contaminant ambiental afecta d'igual manera la salut dels homes que la de les dones? La legislació recull el gènere a l'hora d'establir els límits d'immissió?

Càncer, problemes reproductius, malalties neurològiques...Totes aquestes patologies estan relacionades amb l'exposició a contaminants, en particular a tòxics químics i a radiació electromagnètica. Així, s'estima que el 90% de càncers són causats per factors ambientals.

Les persones amb situació de pobresa, els infants i les dones són els grups més vulnerables. I en el cas de les dones ho són per diverses raons. Hi ha diferències biològiques significatives en com poden penetrar les substàncies en els cossos femenins i com s'emmagatzemen. A més, les dones tenen maneres diferents de metabolitzar i desintoxicar els químics i altres substàncies i una especial sensibilitat a les toxines, com ho demostra la major incidència de la sensibilitat química múltiple en aquest sexe. La maternitat, a més, implica la possibilitat de transferir els contaminants als nadons per l'exposició intrauterina del fetus o a través de la llet materna.

Aquestes diferències biològiques i fisiològiques no estan cobertes adequadament als estudis toxicològics o a les avaluacions dels riscos de substàncies químiques, que suposen que la dosis màxima d'exposició per als homes és també vàlida per a les dones.

Xerrada sobre els efectes de la contaminació ambiental sobre la salut de les dones. A càrrec de Carme Valls, del CAPS.

Inscriu-te!

L'art de visitar un jardí: la dreta de l'Eixample
Dissabte 8 de març, d'11.30 a 13.30 h

Viatgeu per la Barcelona dissenyada per Ildefons Cerdà. Deixeu-vos sorprendre per alguns interiors d'illes recuperats i per la qualitat de vida que ens ofereixen.

L'Eixample va sorgir al segle xix, després de l'enderrocament de les muralles (1854-1856) i l'expansió de la ciutat. Construït inicialment seguint el Pla Cerdà dissenyat per Ildefons Cerdà, és un barri amb un traçat de carrers quadriculat, amb illes quadrades, encara que no del tot, ja que les cantonades són truncades –els xamfrans– i amb amplis espais per a vianants i jardins interiors.

A la pràctica, el projecte original de Cerdà es va modificar substancialment, de manera que actualment l'Eixample és el districte més poblat de la ciutat de Barcelona i ha perdut molt espais verds. Per esmenar-ho, cap als anys vuitanta es va dissenyar des de l'Ajuntament un Pla de recuperació dels interiors d'illa, molts dels quals estaven ocupats per tallers, aparcaments, fragments de jardins, sense ordenament. Aquest Pla, encara vigent, disposa de diverses línies estratègiques, una de les quals és la millora dels edificis i la recuperació dels interiors d'illa per convertir-los en espais d'ús públic i espais verds. Actualment s'han recuperat 45 interiors d'illa i tot el veïnat de l'Eixample té una zona verda a menys de 200 metres de casa.

Veniu a conèixer uns espais verds amb personalitat pròpia que són el punt de trobada dels veïns i veïnes i on es fomenta la convivència i es gaudeix de la natura.

Ruta pels espais verds de la dreta de l'Eixample. A càrrec de Mireia Teixidó.

Inscriu-te!

Com viure millor a casa nostra?
Dijous 13 de març, de 17.30 a 20 h

A casa convivim amb ones electromagnètiques, compostos químics volàtils, corrents d'aigua subterrània... Com ens afecten la salut? Podem detectar-los i evitar-los?

Wifi, telèfons mòbils i sense fils, ordinadors portàtils, impressores... El nostre món es tecnifica cada dia més, les nostres cases i els nostres llocs de treball s'omplen d'aparells i de materials que a vegades no estan prou testats i no és fins al cap de molts anys que descobrim que tenen efectes nocius sobre la salut. A banda d'aplicar sempre el principi de precaució, hem de conèixer alguns elements bàsics que ens poden afectar en el dia a dia i com podem detectar-los, evitar-los i/o protegir-nos-en.

Vols saber què són i com ens afecten els camps elèctrics i els magnètics? Podem sentir-nos millor en cases de construcció ecològica que de construcció convencional? Quins tipus de xarxes geomagnètiques existeixen i quins efectes tenen sobre la nostra salut? Què ens pot comportar viure al damunt d'un corrent d'aigua?

Dins d'una temàtica que és molt extensa, us proposem una introducció bàsica per tenir una noció sobre aquests temes i resoldre els dubtes que es vagin plantejant.

Xerrada sobre electromagnetisme, biohabitabilitat i geobiologia aplicada a la llar. A càrrec d'AURI.

Inscriu-te!

Mobikids: efectes dels mòbils sobre la salut infantil
Dimecres 19 de març, de 18.30 a 20 h

Entre els càncers infantils, els tumors cerebrals ocupen el segon lloc. L'ús del telèfon mòbil entre els joves i els infants pot augmentar-ne el risc?

La incidència dels tumors cerebrals en joves menors de 20 anys s'ha incrementat recentment. Tot i que la supervivència ha millorat considerablement, la prevenció dels tumors cerebrals és encara avui un desafiament per a la societat.

Fins ara, poc se sabia sobre els factors de risc per als tumors cerebrals. S'ha posat en marxa un estudi internacional realitzat en múltiples centres en el quals participen experts de 13 països europeus i no europeus per ampliar aquests coneixements. Aquest estudi examina la possible associació entre l'ús de dispositius de comunicació i altres factors ambientals i el risc de patir tumors cerebrals.

A partir del 2010 i durant un període de dos anys i mig a tres anys, prop de 2.000 joves d'entre 10 i 24 anys amb tumors cerebrals i un nombre semblant de joves sense cap tumor cerebral han estat convidats a participar-hi.

En aquesta xerrada us proposem conèixer els resultats d'aquest estudi per tal de fer una mica de llum sobre quins poden ser els efectes sobre la salut de l'ús d'un aparell que, en els últims anys, ha passat a formar part indissoluble de la vida dels nostres joves i infants.

Xerrada sobre els efectes de la radiació dels mòbils en els joves i infants. A càrrec del CREAL.

Inscriu-te!

ACTIVITATS PER A FAMÍLIES

Ecociutat: construint la ciutat sostenible
Dissabte 1 de febrer, d'11.30 a 13.30 h

Com podem fer que les grans metròpolis facin un ús eficient del transport, de l'aigua, de l'energia i dels residus? Vols construir una maqueta de la ciutat dels teus somnis amb material de rebuig?

En aquest taller tindreu l'oportunitat de fer realitat la vostra Ecociutat a partir de les idees de tots i totes. Amb la vostra creativitat i fent servir materials reciclats, construirem les maquetes de les ciutats sostenibles que us imagineu i reflexionarem sobre com podem millorar la gestió urbana del transport, l'energia, la gestió dels residus o l'aigua. També veurem diferents opcions per millorar la sostenibilitat de les nostres llars, estalviant energia o fent-nos el nostre propi hort urbà o compostador. Els resultats segur que acaben sent sorprenents.

Taller familiar sobre la gestió sostenible de ciutats i edificis, i construcció de maquetes reciclades. A càrrec de Sifó cultural.

Inscriu-te!

Ambaixadors pel clima
Dissabte 15 de febrer, d'11 a 13 h

Quin paper tenen els parcs en la lluita contra el canvi climàtic? Un tomb pel Parc de Can Rigal us donarà un munt de pistes per ser més sostenibles.

Veniu a conèixer el parc de Can Rigal, un clar exemple d'integració de criteris ambientals en la gestió d'un espai públic metropolità a l'aire lliure i el seu entorn en el context del canvi climàtic, un fenomen d'efecte local amb repercussions globals. Podreu veure in situ el paper que té el verd urbà amb relació al canvi climàtic com un factor mitigador de l'illa de calor de la ciutat, així com un element de confort tèrmic. Alhora, podreu descobrir com els parcs urbans poden contribuir a la millora ambiental de les ciutats introduint-hi criteris de sostenibilitat: regulació de l'enllumenat, captació de l'energia solar, vegetació mediterrània autòctona, aprofitament de l'aigua de pluja, etc.

Taller participatiu i visita ambiental al Parc de Can Rigal. Amb la col·laboració del Programa Metropolità d'Educació Ambiental de l'AMB.

Inscriu-te!

El bitllet número 13 i altres contes
Dissabte 15 de març, d'11 a 12 h
Dissabte 15 de març, de 12.30 a 13.30 h

Què pot passar quan un rondinaire puja al bus? Apunta't a viure un munt d'aventures inoblidables viatjant amb transport públic.

A través de diferents històries ben divertides farem un repàs de les diverses formes de moure'ns per ciutats i pobles. Viatjarem en transport públic i descobrirem com, a més de desplaçar-nos, podem viure un munt de situacions ben originals.

Contes de Gianni Rodari, Umberto Eco i altres autors faran que passem una bona estona i que, alhora, reflexionem sobre quina és la millor manera de viatjar.

Narració de contes sobre mobilitat sostenible amb objectes i participació del públic. A càrrec de l'Espina de la Sardina.

Inscriu-te a la sessió de les 11h o a la de les 12.30h!

EXPOSICIONS TEMPORALS

Premis Disseny per al Reciclatge 2013
Del 8 al 30 de gener

Què tenen en comú una bicicleta urbana, un ganivet de cuina, un sistema de purificació d'aigua i un compost termoplàstic? Mostra de productes, projectes i materials premiats per un disseny innovador que té en compte la prevenció de residus.

El disseny per al reciclatge és una de les estratègies d'ecodisseny per millorar el comportament ambiental dels productes al llarg del seu cicle de vida.

Els Premis Disseny per al Reciclatge, que han arribat a la setena edició, reconeixen els productes, els projectes, les estratègies i els materials que hagin considerat i integrat en el seu disseny els criteris de prevenció de residus, l'ús de material reciclat o la millora de la reciclabilitat, i que siguin impulsats, executats i/o distribuïts, segons la categoria, a l'àmbit territorial de Catalunya.

La convocatòria s'emmarca en el Programa Català d'Ecodisseny - Ecodiscat 2012-2015, un programa impulsat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per incentivar la incorporació de l'ecodisseny en el procés productiu, impulsar la transversalitat i la transferència de coneixement, i incentivar el consum de productes i serveis sostenibles a Catalunya.

A La Fàbrica del Sol acollirem una exposició amb diversos dels projectes presentats. No us perdeu les idees més sostenibles i els projectes innovadors que es mostren.

Amb la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya.

Mobilitat 2.0: cap a una nova mobilitat urbana
Del 4 de febrer a l'1 de març

Anar a peu a l'escola, posar verd el semàfor per al transport públic, fer de la bicicleta el transport urbà per excel·lència... Coneix les actuacions que estan fent els municipis de Barcelona per millorar la mobilitat i guanyar-hi en benestar.

Quan es parla de mobilitat molt sovint es pensa en les grans infraestructures de transport però no es té tan present la mobilitat més pròxima, la de petita escala. Aquest és l'àmbit en què l'Administració local fa una tasca imprescindible i en molts casos poc visible a la ciutadania.

La present exposició vol donar a conèixer com s'està treballant la mobilitat des de l'Administració local, tot plantejant una sèrie de reflexions sobre el model de mobilitat actual.

La mobilitat és un dret? I un deure? Quina relació existeix entre urbanisme i mobilitat? La bicicleta és un símbol de modernitat de les nostres ciutats? Quan pensem a aparcar què preval, l'interès comú o l'individual? Són les nostres ciutats accessibles per a tothom?

Amb la col·laboració de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

Cases amb energia
Del 4 de març a l'1 d'abril

Vols millorar l'eficiència energètica de casa teva i no saps com fer-ho? En aquesta exposició trobaràs eines i materials per reduir el consum energètic domèstic.

Estem immersos en un sistema poc respectuós amb el medi ambient, tot i que cada cop som més conscients que hem de canviar el nostre model energètic. Potser aquest problema se'ns fa gran i volem fer-hi alguna cosa però no sabem què. Doncs podem començar per casa nostra, i podem fer-hi molt. El consum d'energia a la llar ha representat més del 16% del consum d'energia final a Catalunya els darrers anys.

Així doncs, si cada un de nosaltres vivim en una llar més eficient, estalviarem molta energia. Però, com podem ser energèticament eficients a casa nostra? Una opció seria canviar de casa per anar a viure en una altra de més eficient o, dit d'una altra manera, amb millor qualificació energètica, però aquesta opció molts de nosaltres no ens la podem permetre. Com a alternativa ens queda millorar l'eficiència energètica de casa nostra i en aquesta exposició trobarem algunes idees per fer-ho.

Cases amb energia descriu conceptes bàsics relacionats amb l'eficiència energètica a la llar, per tal que el visitant adquireixi eines per poder discernir graus d'eficiència a partir d'aspectes accessibles.

A càrrec de les cooperatives Celobert, Nusos, l'Apòstrof i Trèvol del Grup Ecos.

Comparteix:

Què son els serveis "Comparteix"

Totes les icones representen serveis de webs externs al web bcn, que faciliten la gestió personal o comunitària de la informació. Aquests serveis permeten als usuaris, per exemple, classificar, compartir, valorar, comentar o conservar els continguts que troben a internet.

Què significa cada icona?

És una xarxa social en la qual es pot compartir amb amics i altres usuaris coneguts tota la informació que es vulgui mostrar.
Menéame
Lloc web que se serveix dels usuaris del web per donar a conèixer notícies. Els usuaris registrats envien històries que els altres usuaris del lloc poden votar. Les més votades es publiquen a la portada.
Xarxa social de microblogging que permet als usuaris enviar "tweets", microentrades de text d'un màxim de 140 caràcters, tant per la xarxa com per SMS.
Del.icio.us
És un gestor en línia de preferits on cada usuari emmagatzema, classifica i comparteix els enllaços que li interessen. També permet categoritzar els marcadors amb un sistema d'etiquetatge.
Google Bookmarks
És un servei que permet emmagatzemar marcadors dins un compte Google. Ofereix la possibilitat d'afegir etiquetes i notes.
MSN Reporter
Servei participatiu que permet als usuaris amb serveis de Windows Live, és a dir, usuaris registrats a Messenger, Hotmail, Spaces i altres serveis Microsoft, publicar notícies, comentar-les i promocionar-les.
La Tafanera
Portal de promoció de notícies o apunts de blocs en català que envien els mateixos usuaris i voten per promocionar-los a portada.

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari