MediAmbient
Ecoconsell

Eficiència i estalvi energètic a la llar > L'aigua calenta

Els sistemes d'escalfament d'aigua actuals són de dos tipus: d'escalfament instantani, amb un escalfador de gas que es pot combinar també amb la calefacció, o d'escalfament d'acumulació, que pot ser de gas per a instal·lacions comunitàries o de termos elèctrics individuals.

Si disposeu d'espai, cal recordar sempre que el sistema més eficient energèticament i més respectuós amb el medi ambient és el de captadors d'energia solar tèrmica amb algun sistema de generació de suport.

Els sistemes d'escalfament instantani són els que escalfen l'aigua en el moment en què és necessària. Els principals inconvenients són els següents:

- Fins que no s'aconsegueix la temperatura adequada de l'aigua en el punt de destí, es malbarata una quantitat considerable d'aigua i energia, sobretot si el punt de consum es troba molt allunyat de la caldera.

- Cada vegada que es necessita aigua calenta, es posa en marxa la caldera. Aquestes enceses i apagades continuades incrementen considerablement el consum i acceleren el deteriorament de l'equip.

- Generalment presenten prestacions molt limitades a l'hora de subministrar aigua calenta a dos punts de consum que la demanen de forma simultània.

En general, els sistemes d'acumulació són més recomanables des del punt de vista energètic. Poden ser un equip generador de calor (caldera o bomba de calor) amb un termoacumulador o bé un termoacumulador de resistència elèctrica.

Els sistemes de caldera amb acumulador són els més utilitzats en sistemes de producció centralitzada d'aigua calenta. L'aigua, un cop escalfada, s'emmagatzema en un tanc d'acumulació aïllat per al seu ús posterior. Aquests sistemes són més eficients que els individuals i ofereixen els avantatges següents:

- Són fàcilment combinables amb sistemes de captació solar tèrmica per a aigua calenta.

- Eviten les constants enceses i apagades de la caldera, que passa a treballar de forma continuada i, per tant, més eficientment.

- La potència necessària per subministrar l'aigua calenta a un conjunt d'usuaris és molt inferior a la suma de les potències necessàries que correspondrien si els subministraments fossin individuals.

- L'aigua calenta acumulada permet fer-ne usos simultanis.

Els termoacumuladors elèctrics, en canvi, són poc recomanables des del punt de vista energètic i de costos. Quan la temperatura de l'aigua continguda en el termos baixa d'una determinada temperatura, entra en funcionament una resistència auxiliar. És per això que és important que el termos, a més d'estar ben aïllat, es connecti mitjançant un rellotge programador solament quan realment és necessari.

Així doncs, els sistemes amb acumulació d'aigua calenta són més eficients que els sistemes de producció instantània i sense acumulació.

És molt important que els dipòsits acumuladors, si escau, i les canonades de distribució de l'aigua calenta estiguin ben aïllats.

Obrir l'aixeta d'aigua calenta per poca estona no és eficaç: no dóna aigua calenta de forma instantània i, per tant, fa que es consumeixi més aigua i més energia.

És recomanable dutxar-se en comptes de banyar-se, ja que s'estalvia energia i aigua. Davant els 30-40 litres d'aigua que es consumeixen per dutxa, se'n gasten entre 100 i 130 per bany (entre 4 i 5 vegades més). A més, si utilitzeu els capçals de dutxa de baix consum, podreu arribar a consumir la meitat d'aigua i, consegüentment, la meitat d'energia! També podeu col·locar airejadors de cabal a les aixetes per tal d'estalviar aigua i energia.

Si encara teniu aixetes independents per a l'aigua freda i calenta, és millor que les canvieu per una única aixeta amb monocomandament.

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari