MediAmbient
Ecoconsell

Eficiència i estalvi energètic a la llar > Calefacció

Poseu el termòstat com a molt a 20 °C. Per cada grau que augmenti la temperatura de la calefacció, consumirà un 8% més d'energia.

Adeqüeu els horaris del termòstat a la vostra jornada laboral: no cal mantenir la calefacció a 20 °C quan no sou a casa.

Apagueu la calefacció durant la nit i durant períodes llargs d'absència.

Apagueu els radiadors de les sales en desús o d'ús menys freqüent o, almenys, fixeu-ne la temperatura a 17 °C, si és possible.

Per higiene, cal ventilar les habitacions. Amb 10 minuts n'hi ha prou. L'hora adequada dependrà de la temperatura externa; durant l'hivern és recomanable fer-ho al migdia. En tot cas, és millor fer-ho amb la calefacció apagada. No deixeu les finestres obertes ni entreobertes, sobretot si la calefacció està en marxa.

Durant el dia, manteniu persianes amunt per aprofitar al màxim la radiació solar: aprofitareu llum i calor. Durant la nit, tanqueu persianes i cortines.

A l'hivern, és millor abrigar-se! No és necessari, ni convenient per a la salut, anar per casa en màniga curta.

Les calefaccions centralitzades de gas són les que permeten un funcionament més econòmic, amb un manteniment adequat de les calderes.

Cal que cada radiador tingui una clau pròpia que en permeti el funcionament autònom. La calefacció pot ser regulada mitjançant vàlvules termostàtiques en cada radiador o mitjançant un regulador programable. Aquests sistemes permeten estalviar entre el 8 i el 13% d'energia.

No espereu que es facin malbé els sistemes de calefacció per tal de fer-ne el manteniment.

Si els radiadors tenen aire a l'interior, es diu que estan bruts. Aquest aire dificulta la transmissió de calor des de l'aigua calenta cap a l'exterior, raó per la qual cal extreure'l. Així doncs, és recomanable purgar els radiadors com a mínim una vegada l'any, en iniciar la temporada de calefacció. En el moment en què deixi de sortir aire i comenci a sortir només aigua, tindrem el radiador net!

No s'han de cobrir els radiadors ni posar-hi objectes al davant o molt propers, ja que dificulten l'adequada difusió de l'aire calent.

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari