MediAmbient
Nous cursos de formació en jardineria i paisatgisme del Centre de Formació del Laberint

Publicat el 26/08/2014

Ja pots consultar l'oferta formativa del Centre de Formació del Laberint per al curs 2014-2015. Apunta-t'hi!

Ja està disponible Obrir document PDF en aquest enllaç el programa del curs 2014-2015 del Centre Formació del Laberint.

El programa del Centre de Formació del Laberint té l'objectiu de difondre els coneixements i la gestió conjunta de la jardineria i la biodiversitat a aficionats, tècnics i, en general, a totes aquelles persones que hi estiguin interessades.

En aquest sentit, el Centre dissenya programes i metodologies adaptats a cada nivell de coneixements, incorporant-hi avenços tècnics i ambientals. L'oferta està dividida en cursos de llarga durada per a aficionats, monogràfics, tècnics i els tallers de jardineria de petit format "Fes de casa teva un jardí".

El programa de tècnics i aficionats es duu a terme en els jardins del Laberint d'Horta, un dels espais verds emblemàtics de la nostra ciutat, i en el Viver de Tres Pins, on hi ha la maquinària i el material necessari per desenvolupar una formació teòrica i pràctica de qualitat. Pel que fa als tallers de jardineria de petit format, se celebren un diumenge al mes en diversos espais verds de la ciutat, amb la intenció d'apropar els coneixements en jardineria i biodiversitat al públic en general, en funció a la temàtica i l'època de l'any.

L'edifici acull també una biblioteca especialitzada en jardineria, jardins i paisatge on s'hi duen a terme xerrades, col·loquis i exposicions.

CURSOS PER A AFICIONATS 2014-2015

Cursos de llarga durada

CODI 1401 Iniciació a la jardineria
Reconeixement de diferents espècies d'arbres, arbustos, plantes vivaces i anuals utilitzades en jardineria. Plantació, cura, reproducció i ús en espais interiors i exteriors. Identificació de les plagues i les malalties que les afecten. Permet als alumnes adquirir una base sòlida i suficientment àmplia per avançar en l'itinerari formatiu que ofereix el Centre i poder-se encaminar cap a la professionalització. Combina les sessions teòriques amb demostracions pràctiques a l'aula i visites a diferents jardins històrics i temàtics de la ciutat. En dissabte es visiten centres d'horticultura ornamental i jardins d'interès remarcable de fora de Barcelona, com ara el Jardí Botànic Mar i Murtra, el de Pinya de Rosa i el de Cap Roig.
En aquest curs també hi intervenen experts en història dels jardins i en art floral.

Durada: del 29 de setembre de 2014 al 18 maig de 2015 (152 hores).
Dies i horari: dilluns i dimecres. Dues sessions setmanals en horari de matí o tarda.
Matins: de 10.00 a 12.30 h.
Tardes: de 17.30 a 20.00 h.
Places: 30/grup.
Preu: 504 € (75,60 €/mes).

CODI 1402 Teòric-Pràctic II
Adreçat als alumnes que han realitzat el curs Teòric-Pràctic I, per tal completar tota la formació teòrica i pràctica, així com la resta de visites a diferents jardins històrics i temàtics de la ciutat. També es visiten centres d'horticultura ornamental i jardins d'interès remarcable de fora de Barcelona, en dissabte.

Durada: del 30 de setembre de 2014 al 13 de juny de 2015 (88 hores).
Dies i horari: dimarts. Una sessió setmanal en horari de matí o tarda.
Matins: 10.00 a 12.30 h.
Tardes: 17.30 a 20.00 h.
Places: 20/grup.
Preu: 350 € (45,93 €/ mes).

CODI 1403 Teòric-Pràctic I
Aquest curs combina el contingut del curs d'Iniciació a la jardineria amb el contingut del curs Pràctic bàsic, el resultat és un curs teòric-pràctic, que ofereix un bon nivell a l'hora d'identificar els diferents grups de plantes com arbres, arbusts, resinosos, etc., sense oblidar la importància de fer una bona diagnosi i tractament de les plagues i malures més comunes de les plantes del jardí i la terrassa, juntament amb la formació pràctica de poda de rosers i d'arbusts, de plantació i trasplantament, de reproducció mitjançant llavors i esqueixos, així com d'identificació de fongs, insectes i altres animals que, sovint, maltracten les nostres plantes. També es fan classes en format visita a diferents jardins històrics i temàtics de la ciutat i es realitzen visites a jardins d'interès remarcable de fora de Barcelona, en dissabte.

Durada: del 2 d'octubre de 2014 al 18 de juny de 2015 (88 hores).
Dies i horari: dijous. Una sessió setmanal en horari de matí o tarda.
Matins: 10.00 a 12.30 h.
Tardes: 17.30 a 20.00 h.
Places: 20/grup.
Preu: 350 € (45,93 €/ mes).

CODI 1404 Ampliació de coneixements de jardineria
Coneixement de noves plantes, la seva aplicació al jardí en condicions ambientals especials, les plagues i les malalties que les afecten i el manteniment de jardins i terrasses. Les sessions dedicades als fruiters, tracten del seu cultiu i manteniment, i la possibilitat d'incorporar-los al jardí, tant pel valor ornamental com pel seu fruit. Les classes teòriques es complementen amb visites programades a diferents espais verds que destaquen per la seva riquesa en espècies vegetals, així com les visites a centres de jardineria, vivers de producció de planta i de substrats i de terres. També es fa una visita en dissabte a jardins de fora de Barcelona, que serveix com a cloenda del curs.
En aquest curs hi col·labora l'Associació Catalana dels Amics de les Orquídies.

Durada: del 7 d'octubre de 2014 al 9 de juny de 2015 (80 hores).
Dies i horari: dimarts. Una sessió setmanal en horari de matí o tarda.
Matins: de 10.00 a 12.30 h.
Tardes: de 17.30 a 20.00 h.
Places: 20/grup.
Preu: 364 € (54,60 €/ mes).

CODI 1405 Disseny de jardins I
El curs pretén dotar a l'alumne dels coneixements necessaris per dur a terme el projecte d'un jardí. L'extensió dels continguts fa que el curs es desenvolupi en dos nivells. Per dur a terme el curs de Disseny de Jardins I, és imprescindible tenir algun tipus de formació relacionada amb la jardineria o el disseny, per realitzar el curs de Disseny de Jardins II caldrà haver fet l'I. Els continguts dels cursos es desenvoluparan mitjançant classes teòriques i pràctiques, acompanyades de ponències de professors convidats. El curs de Disseny de Jardins II es programarà per a l'octubre 2015.

Durada: del 15 d'octubre de 2014 al 22 d'abril de 2015 (75 hores).
Dies i horari: dimecres. Una sessió setmanal en horari de matí o tarda.
Matins: de 10.00 a 13.00 h.
Tardes: de 17.00 a 20.00 h.
Places: 20/grup
Preu: 506 € (75,90 €/mes).

CODI 1406 Consolidació del coneixement
Especialment adreçat a aquells alumnes que han realitzat els cursos d'identificació de coníferes, arbres, arbusts i planta vivaç i que vulguin fer un pas endavant en la consolidació dels coneixements. El treball amb les gemes i l'escorça de les branques o el tronc, dotarà a l'alumne d'una major seguretat a l'hora de la identificació. Algunes de les sessions estan pensades per recordar i consolidar la identificació dels gèneres representatius de les coníferes més esteses a la nostra jardineria. Altres, seran dedicades a les plantes crasses i vivaç, acabant d'arrodonir el plus en el coneixement del curs.
De les 22 sessions previstes, 9 són visites als jardins, destacant especialment la del Montseny i la de la Bambouserie (França). També és donaran les eines, per tal de que l'alumne pugui esbrinar el tipus de disseny en que és fonamenta el jardí, ressaltant així, els elements destacables, mes enllà de les espècies que hi puguem trobar representades.
El curs és durà a terme amb una aturada de classes de gener a febrer. Així doncs, és realitzaran 10 sessions a la tardor de 2014 i 12 entre març i juny de 2015

Durada: del 16 d'octubre del 2014 al 11 de juny de 2015 (60 hores)
Dies i horari: dijous. Una sessió setmanal en horari de mati.
Matins: de 10 a 12.30 h.
Places: 25
Preu: 280 € (42 €/mes).

CODI 1407 Pràctic avançat
Dirigit als alumnes que hagin realitzat el curs pràctic bàsic que vulguin aprendre, per exemple, a realitzar petites obres de restauració en el jardí, seleccionar i combinar plantes, muntar i mantenir un sistema de reg, aprofundir en les tècniques i criteris de poda.

Durada: del 5 de desembre de 2014 al 15 de maig de 2015 (70 hores).
Dies i horari: divendres. Una sessió setmanal.
Matins: 9.30 a 13.00 h.
Places: 15
Preu: 584 € (122,64 €/mes).

CODI 1408 Pràctic bàsic Treballar la terra i esmenar-la, plantar, reproduir les plantes, podar o reconèixer les plaguesmés habituals i el seu tractament. Complementa els coneixements impartits en el curs d'Iniciació a la jardineria. És una curs pràctic que es realitza als jardins i vivers més adients per a l'aprenentatge de les diferents tècniques i compta amb les eines i materials necessaris per a la pràctica. El curs es complementa amb una visita en dissabte a un jardí emblemàtic fora de Barcelona com a cloenda del curs.

Durada: del 8 de gener al 11 de juny de 2015 (60 hores).
Dies i horari: dijous, matins o tardes, o divendres matins. Una sessió setmanal.
Matins: 10.00 a 13.00 h.
Tardes: 16.00 a 19.00 h.
Places: 15/grup.
Preu: 532 € (111,72 €/mes).

Cursos monogràfics

CODI 1409 Introducció al món de les orquídies
Adreçat a les persones que es vulguin iniciar en el fantàstic món de les orquídies. És un curs bàsic que ofereix les pautes de cultiu i manteniment, imprescindibles per a gaudir, durant molt de temps, de les espècies més representatives de la nostra jardineria.

Característiques: curs teòric-pràctic.
Destinataris: per a tots els públics.
Durada: 3 dies (7,50 hores)
Dies i horari: 20, 22 i 27 d'octubre de 2014 de 10 a 12.30 h o de 17.30 a 20 h.
Places: 20/grup.
Preu: 65 €

CODI 1410 Poda d'arbusts i tanques
Per què, quan i com podar? Justificació de les èpoques de poda. Fonaments en que es basa aquesta operació. Control d'alçada, amplada i tècnica de l'aclarida. El contingut del curs ofereix el coneixement indispensable per actuar amb bon criteri a l'hora de dur a terme la poda, evitant errors greus en el control del creixement de l'arbust, ja sigui amb presentació individual, en grup o forma de tanca. Consta d'una sessió teòrica i quatre de pràctiques.

Característiques: curs pràctic amb una sessió teòrica. Destinataris: Per a tots els públics. Tant pels que no tenen cap noció de poda com pels que tenint-la, de forma moderada, volen millorar el criteri i seguretat, a l'hora de practicar-la.
Durada: 5 dies (12,5 hores)
Dies i horari: 5, 10, 12, 17 i 19 de novembre de 2014 en horari de matí de (10 a 12.30 h) o de tarda de (15.30 a 18 h)
Places: 15/grup
Preu: 105 €

CODI 1411 Rosers: tipus i manteniment
Conèixer la història dels rosers i les seves espècies i varietats principals i aprendre a fer les tasques de manteniment necessàries, com ara la poda, la conservació i la millora del sòl i el control de les plagues i malalties són els principals temes que desenvolupa aquest curs.

Característiques: curs teòric-pràctic.
Destinataris: per als alumnes del centre i persones que vulguin aprofundir en el coneixement dels rosers i el seu manteniment.
Durada: 5 dies (12,50 hores).
Dies i horari: 12, 14, 19, 21, 26 de gener de 2015 de 10.00 a 12.30 h o de 15.30 a 18 h.
Places: 15/grup.
Preu: 105 €

CODI 1412 La terrassa, un gran espai per a l'hort ecològic
La plantació i les actuacions més adequades en el manteniment, reg, control de plagues i malures, entutorat, etc., formen el contingut d'aquest curs, així com els accessoris de suport pel cultiu i el calendari de plantacions.

Característiques: curs teòric-pràctic.
Destinataris: per a tots els públics.
Durada: 4 dies (10 hores).
Dies i horari: 17, 19, 24 i 26 de febrer de 2015 de 10.00 a 12.30 h o de 17.30 a 20 h.
Places: 20/grup.
Preu: 84 €

CODI 1413 Terrasses i balcons
Coneixements imprescindibles per satisfer les necessitats i atencions de les nostres plantes, així com els criteris que cal aplicar a l'hora de comprar-les, amb especial menció a les plantes de baixa necessitat d'aigua, oferint un llistat d'espècies arbustives i vivaces, que l'alumne podrà identificar directament a l'aula. El darrer dia l'alumne realitzarà una pràctica de plantació en jardinera i una renovació de terra o substrat.

Característiques: curs teòric-pràctic.
Destinataris: per a tots els públics.
Durada: 6 dies (15 hores).
Dies i horari: 8, 13, 15, 20, 22 i 27 d'abril de 2015 de 10 a 12.30 h o de 17.30 a 20 h.
Places: 20/grup.
Preu: 126 €

CODI 1414 Hort ecològic: criteris i tècniques de conreu
El disseny de l'hort, el calendari de les plantacions, el coneixement del sòl i el control de plagues i malalties de les hortalisses és el que ensenya aquest curs, que combina la teoria i la pràctica a l'hort.

Característiques: curs teòric-pràctic.
Destinataris: per totes les persones que volen cultivar l'hort d'una manera diferent i respectuosa amb el medi ambient.
Durada: 6 dies (15 hores). 2 Grups.
Dies i horari: Grup A : 7, 9, 14, 16, 21 i 23 d'abril de 2015 de 10.00 a 12.30 h. Grup B: 13, 15, 20, 22, 27 i 29 d'abril de 2015 de 10.00 a 12.30 h.
Places: 15 Preu: 115 €

CODI 1415 Arbres de Barcelona II
Curs que ensenya a identificar i saber diferenciar 60 espècies d'arbres que es troben als jardins de Barcelona i a conèixer els requeriments específics de cultiu i la seva aplicació al jardí. És la continuïtat del curs Arbres de Barcelona I. Tots els interessats en conèixer els arbres de la ciutat poden incorporar-se al curs, independentment si han fet l'anterior, doncs són 60 espècies diferents del primer.

Característiques: curs realitzat en itineraris per diferents espais de Barcelona.
Destinataris: per a tots els públics.
Durada: 3 dies (7,5 hores).
Dies i horari: 4, 6 i 11 de maig de 2015 de 10.00 a 12.30 h o de 17.30 a 20 h.
Places: 20/grup.
Preu: 65 €

CODI 1416 Identificació i aplicació de plantes pel jardí i la terrassa I
Identificar 120 espècies i els seus cultivars mes usuals en jardineria, ja siguin arbres, arbusts, coníferes, enfiladisses i planta vivaç. Conèixer les característiques mes destacables, a l'hora de seleccionar-les, necessitats, època de poda i la aplicació al jardí o terrassa.

Característiques: curs realitzat mitjançant la observació de plantes, de forma itinerant, en diversos jardins i espais verds de Barcelona.
Destinataris: per a tots els públics.
Durada: 4 dies (12 hores).
Dies i horari: 1, 3, 8 i 10 de juny de 9.30 a 12.30 h o de 17.30 a 20.30 h.
Places: 20/grup.
Preu: 100 €

CODI 1417 Les Tillandsies. Identificació, cultiu i estètica
Qui són? Excel·lents plantes que presenten un binomi extraordinari: estètica i baix manteniment. En el curs és donaran a conèixer les espècies mes representatives, valorant especialment la capacitat de floració, el fullatge i forma de créixer, que en alguns casos és d'un gran impacte visual. També el manteniment mínim indispensable i la forma de reproducció. Així com els usos i aplicacions, tant al jardí com a la terrassa.

Característiques: curs adreçat a tots els públics. Sessions teòriques amb demostracions pràctiques.
Destinataris: per a tots els públics
Durada: 3 dies (7,5 hores)
Dies i horari: 8, 10 i 15 de juny de 10 a 12.30 h i de 17.30 a 20 h
Places: 20/grup.
Preu: 65 €

CURSOS TÈCNICS

CODI P1401 Poda d'arbusts i enfiladisses
Poda dels arbusts i enfiladisses segons les característiques de cada espècie i les seves funcions d'ús i estètiques al jardí. Retall de vorades. Metodologia, tècnica, eines i materials.

Metodologia: curs pràctic al jardí amb base teòrica
Ponent: Jordi Catalán, mestre jardiner, Hàbitat Urbà, Ajuntament de Barcelona.
Places: 15
Durada: 4 dies (19 hores; 4 de teoria i 15 de pràctica)
Dies i horari: 9 d'octubre de 16.30 a 20.30 h i 11, 18 i 25 d'octubre de 9 a 14 h
Preu: 195 €

CODI P1402 Poda de l'arbrat I (1)
Bases del coneixement actual de la biologia arbòria. Establiment de les directrius tècniques per a la poda de l'arbrat. Curs teòric amb resolució de casos pràctics.

Metodologia: curs teòric, amb estudi de casos pràctics
Ponent: Josep Selga, biòleg.
Places: 25
Durada: 4 dies (16 hores)
Dies i horari: 13 i 14 d'octubre de 16.30 a 20.30 h i 16 i 17 d'octubre de 10 a 14 h.
Drets d'inscripció: 114 €

CODI P1403 Instal·lació i manteniment de sistemes de reg
Disseny i instal·lació de diferents sistemes de reg en jardineria, atenent les diferents necessitats hídriques de les plantacions. Programació del reg. Directrius de manteniment. Estratègies per a l'estalvi d'aigua. Curs teòric amb demostracions i resolució de casos pràctics.

Metodologia: curs teòric amb demostracions i exercicis pràctics.
Ponent: Joaquim Llorente, enginyer tècnic agrícola.
Places: 20 Durada: 10 dies (40 hores)
Dies i horari: 20, 21, 22, 27, 28, i 29 d'octubre i 3, 4, 5, i 10 de novembre de 16 a 20 h.
Drets d'inscripció: 240 €

CODI P1404 Maneig de motoserra (1)
Manteniment de la motoserra i els seus dispositius de seguretat. Esmolada. Normes de seguretat en els treballs amb motoserra. Tècniques de trossejament i ergonomia.

Metodologia: curs pràctic, necessari per a la certificació europea d'arboricultura i l'examen de CS30 de NPTC.
Ponent: Francesc Vilarrubias, arboricultor.
Places: 12
Durada: 2 dies (12 hores)
Dies i horari: 23 i 24 d'octubre de 9 a 15 h.
Drets d'inscripció: 124 €

CODI P1405 Poda de fruiters
Poda dels fruiters més comuns de la nostra zona. Tècniques i tipus de poda. Curs pràctic amb bases teòriques.

Metodologia: curs pràctic amb bases teòriques.
Ponent: Jordi Catalán, mestre jardiner, Hàbitat Urbà, Ajuntament de Barcelona.
Places: 15
Durada: 3 dies (13 hores)
Dies i horari: 6 i 7 de novembre de 16,30 a 19,30 h i 8 de novembre de 8 a 15 h.
Drets d'inscripció: 143 €

CODI P1406 Patologies dels principals planifolis, mesures correctores i de control
Identificació de les plagues i malalties principals que afecten els arbres planifolis més comuns dels espais verds (roures, alzines, oms, pollancres, etc.).

Metodologia: curs teòric-pràctic a partir de l'observació de material fotogràfic i de col·leccions entomològiques.
Ponent: Josep M. Riba, biòleg, expert en patologia vegetal.
Places: 25
Durada: 4 dies (16 hores)
Dies i horari: 10, 11, 17 i 18 de novembre de 16,30 a 20,30 h.
Drets d'inscripció: 114 €

CODI P1407 Plantació de l'arbrat, arrels i subsòl urbà (1)
Criteris tècnics per tenir èxit en les plantacions d'arbrat viari. Funcionament de les arrels. Sòl estructural: característiques, utilització i necessitats. Cel·les estructurals.

Metodologia: curs teòric, amb estudi de casos pràctics.
Ponent: Josep Selga, biòleg.
Places: 20
Durada: 2 dies (14 hores)
Dies i horari : 19 i 20 de novembre de 9 a 14 h i de 15,30 a 17,30 h.
Drets d'inscripció: 125 €

CODI P1408 Manteniment de maquinària de jardineria
Recomanacions d'ús i de manteniment per optimitzar el rendiment de la maquinària de jardineria. Reparació i posada a punt de segadores, desbrossadores, retalla-voreres, motocultors, motoserres i airejadors.

Metodologia: curs pràctic amb bases teòriques.
Ponent: Joan Barceló, Hàbitat Urbà, Ajuntament de Barcelona.
Places: 15
Durada: 2 dies (8hores)
Dies i horari: 24 i 25 de novembre de 15 a 19 h.
Drets d'inscripció: 80 €

CODI P1409 Poda de l'arbrat II (1)
Aprenentatge de les tècniques de la poda d'arbres. Ús dels materials, equips i maquinària necessaris. Normes de prevenció i seguretat.

Metodologia: curs pràctic, adreçat als que hagin realitzat el curs teòric de poda de l'arbrat I.
Ponents: Francesc Vilarrubias i Jochum Bax, arboricultors.
Places: 14
Durada: 3 dies (16 hores)
Dies i horari: 27 de novembre de 16,30 a 20,30 h i 28 i 29 de novembre de 8,30 a 14,30 h.
Drets d'inscripció: 215 €

CODI P1410 Estratègies d'estalvi d'aigua en jardineria
En l'estalvi d'aigua cal valorar tots els punts que presentin un consum d'aquesta. Així doncs caldrà disposar d'un bon disseny del sistema de reg, que permeti aplicar un reg mínim i coherent en l'estalvi. Al mateix temps cal aplicar un manteniment, a on les diferents operacions i aportacions de materials, facilitin un grau d'humitat òptim al sòl. Finalment, l'elecció d'espècies de baixa demanda d'aigua i l'agrupació d'aquestes per les seves necessitats hídriques, faran realitat una notable reducció del consum d'aigua al jardí.

Metodologia: curs teòric amb resolució de casos pràctics i mostra de materials. Adreçat especialment, a les persones que hagin realitzat el curs de reg o que tenen coneixements pràctics en aquest camp.
Ponents: Joaquim Llorente, enginyer tècnic agrícola; Cesc Balanzó, enginyer tècnic agrícola; i Sergi Massanes, enginyer tècnic agrícola.
Places: 20
Durada: 4 dies (16 hores)
Dies i horari: 1, 2, 3 i 4 de desembre de 16,30 a 20,30 h
Preu: 112 €

CODI P1411 La gestió de l'empresa II. Comunicació i relació amb el client en l'ofici de jardiner
Conceptes bàsics de la gestió de l'empresa. Els pressupostos: tipus, lliurament i acceptació. Planificació i organització de la feina. Atenció al client.
Conèixer totes les dades imprescindibles per l'organització de l'empresa de jardineria. Protocols de gestió i control de dades. Resolució de casos pràctics amb grups de treball.

Metodologia: curs teòric amb exercicis pràctics, treballs en grup. Adreçat a totes aquelles persones que hagin de gestionar una petita empresa o tinguin la inquietud d'organitzar-la. I naturalment, a tots els que havent fet el curs anteriorment, vulguin aprofundir o ampliar els coneixements i mètodes d'organització interna de l'empresa.
Ponent: Laia Grifell, enginyera tècnica agrícola.
Places: 20
Durada: 5 dies (15 hores)
Dies i horari: 10,12,15,17 i 19 de desembre de 17 a 20 h.
Drets d'inscripció: 88 €

CONFERÈNCIA: Bolets comestibles i bolets tòxics
Ponent: Luis Seres Garcia, doctor en Medicina
Places: 25
Dia i hora: 9 d'octubre de 2014 de 18 a 19 h.
Lloc: Biblioteca del Centre de Formació del Laberint
Es prega confirmar assistència trucant al Centre o per correu electrònic.

CODI P1501 Maneig de desbrossadora (1)
Seguretat, manteniment, utilitats i ergonomia en la desbossadora. Destinat a jardiners i forestals que volen millorar la utilització de la desbrossadora.

Metodologia: curs teòric i pràctic
Ponent: Francesc Vilarubias, arboricultor
Places: 14
Durada: 2 dies (10 hores)
Dies i horari: 12 de gener de 16.30 a 20.30 h i 13 de gener de 8.30 a 14.30 h.
Drets d'inscripció: 108 €

CODI P1502 Demostració de tala d'arbres (1)
Anàlisi i demostració de les principals tècniques de la tala controlada. Forces que hi intervenen, sistemes de politges i frens de fricció. Material necessari, organització del treball i seguretat.

Metodologia: curs de demostració pràctica
Ponents: Francesc Vilarrubias i Jochum Bax, arboricultors
Places: 20
Durada: 1 dia (6 hores)
Dies i horari: 15 de gener de 8.30 a 14.30 h
Preu: 87 €

CODI P1503 Poda d'arbrat amb plataforma
La tècnica de poda des de la plataforma. Ús de materials i maquinària necessaris. Normes de prevenció i seguretat. Curs pràctic, adreçat als que hagin fet el curs teòric de poda de l'arbrat I

Metodologia: curs pràctic amb una sessió teòrica
Ponents: Francesc Vilarrubias i Jochum Bax, arboricultors
Places: 14
Durada: 3 dies (16 hores)
Dies i horari: 19 de gener de 16.30 a 20.30 h i 20 i 21 de gener de 8.30 a 14.30 h
Preu: 215 €

CODI P1504 Plagues i malalties exòtiques, agressives i invasores en jardineria i paisatge. Reconeixement i protocols d'actuació
Diagnosi visual de les novetats de les plagues i malalties forànies que afecten actualment a les plantes ornamentals i previsió de futures introduccions. Protocols d'actuació per evitar l'entrada i la propagació en el territori nacional i de la Unió Europea dels organismes de quarantena que afecten a les plantes ornamentals.

Metodologia: curs basat en l'observació de material fotogràfic i estudi de casos
Ponent: Josep Ma Riba, biòleg expert en patologia vegetal
Places: 20
Durada: 2 dies (8 hores)
Dies i horari: 26 i 27 de gener de 16.30 a 20.30 h
Preu: 74 €

CODI P1505 Les plantes en el jardí mediterrani: ecologia, sostenibilitat i valor ornamental
Les bases per entendre el concepte de jardí mediterrani i els factors que el defineixen. Quines espècies ens convé seleccionar, per tal d'aconseguir una major sostenibilitat al jardí sense reducció del component estètic? Un consum moderat d'aigua ha de comportar, també, una valoració del manteniment i orientar-lo al camp de la sostenibilitat. La importància del coneixement de la planta i el seu metabolisme juguen un paper fonamental en aquest tipus de jardí.

Metodologia: curs teòric amb projecció de Power Point i valoració dels espais amb les espècies seleccionades. Llistat de plantes.
Ponent: Pere Fraga, tècnic especialista en jardineria
Places: 25
Durada: 3 dies (9 hores)
Dies i horari: 28, 29, i 30 de gener de 17 a 20 h
Preu: 85€

CODI P1506 Com fer un Pla de gestió del risc de l'arbrat? (1)
Directrius tècniques per a la diagnosi de l'arbrat. Valoració de l'estat de l'arbrat urbà per a la seva gestió adient. Bases del coneixement actual de la biomecànica arbòria.

Metodologia: curs pràctic basat en estudi de casos
Ponent: Josep Selga, biòleg
Places: 20
Durada: 4 dies (20 hores)
Dies i horari: 2 i 3 de febrer de 16.30 a 20.30 h i 5 i 6 de febrer de 8 a 14 h
Preu: 156 €

CODI P1507 Pràctic de grimpada i desplaçament (1)
Aprenentatge de les tècniques de grimpada mes actuals per a la realització de treballs en arbres de mitjà i gran port amb la màxima seguretat

Metodologia: Curs totalment pràctic. Per fer-lo cal haver realitzat algun curs pràctic de poda d'arbrat.
Ponents: Francesc Vilarrubias i Jochum Bax, arboricultors
Places: 14
Durada: 3 dies (16 hores)
Dies i horari: 9 de febrer de 16.30 a 20.30 h i 10 i 11 de febrer de 8.30 a 14.30 h
Preu: 210 €

CODI P1508 Gespes: bases per a la implantació i el manteniment
Espècies cespitoses i barreges mes adients segons les condicions climàtiques i d'ús a què es destinen. Implantació. Manteniment. Plagues i malalties

Ponents: José Facundo, enginyer tècnic agrícola i Josep Farreny, enginyer tècnic agrícola.
Places: 20
Durada: 6 dies (29 hores; 21 de teoria i 8 de visita)
Dies i horari: 16, 17, 18, 23, 24 i 25 de febrer de 16.30 a 20 h i 20 i 27 de febrer de 10 a 14 h
Preu: 164 €

CODI P1509 Horticultura tridimensional: cobertes, murs i altres estructures vegetals
Darreres tendències i novetats en tècniques de cultiu de vegetació en superfícies i situacions extremes.

Metodologia: curs teòric amb resolució de casos pràctics
Ponent: Gabino Carballo, tècnic paisatgista, Hàbitat Urbà, Ajuntament de Barcelona.
Places: 25
Durada: 3 dies (9 hores)
Dies i horari: 3, 5 i 6 de març de 17 a 20 h
Preu: 90 €

CODI P1510 Instal·lació i manteniment de jardins en terrasses
Tècniques, materials i processos per l'enjardinament de terrasses. Impermeabilitzacions, drenatges, sistemes de reg, contenidors, aspectes constructius, així com terres i substrats.
Selecció acurada de plantes en funció del disseny i l'ús de l'espai. Els elements auxiliars, calendari i tasques de manteniment.

Metodologia: curs teòric amb estudi de casos pràctics
Ponent: Enric Omella, mestre jardiner
Places: 20
Durada: 5 dies (15 hores)
Dies i horari: 9, 10, 16, 17 i 19 de març de 17 a 20 h
Preu: 105 €

CODI P1511 Patologies de coníferes ornamentals
Diagnosi visual de les principals plagues i malalties que afecten les coníferes ornamentals

Metodologia: curs pràctic a partir de l'observació de material fotogràfic i de col·leccions entomològiques
Ponent: Josep Ma Riba i Flinch, biòleg
Places: 20
Durada: 2 dies (8 hores)
Dies i horari: 11 i 12 de març de 16.30 a 20.30 h
Preu: 72 €

CODI P1512 Taller de Selecció d'espècies per l'arbrat viari (1)
Causes de la manca de desenvolupament de les plantacions d'arbrat. Criteris tècnics per reeixir en les plantacions d'arbrat viari. Funcionament de les arrels.

Metodologia: curs teòric amb estudi de casos pràctics.
Ponent: Josep Selga, biòleg
Places: 20
Durada: 4 dies (20 hores)
Dies i horari: 23 i 24 de març de 16.30 a 20.30 h i 26 i 27 de març de 8 a 14 h
Preu: 175 €

TALLERS DE JARDINERIA "FES DE CASA TEVA UN JARDÍ"

Colors de tardor i fruits d'hivern. Preparació del jardí per a l'hivern.
El jardí s'omple de colors a la tardor i es prepara per oferir aliment als ocells amb els saborosos fruits que molts arbustos els ofereixen. La preparació per a l'hivern i les tasques de manteniment que la vegetació precisa serà el que coneixerem en aquest taller.

Dia i horari: diumenge 19 d'octubre a les 11 i a les 12 h.
Lloc: Jardí d'Aclimatació, Av. de l'Estadi, s/n
Transport públic: Bus 125, 150. M L1, L3 i L8 Plaça Espanya i FGC S4, S8 i S33 Plaça Espanya

Els bulbs mediterranis de floració primerenca. La plantació i el cultiu.
Les floracions dels bulbs de la zona mediterrània anuncien l'arribada de la primavera amb una variada gamma de colors. Ara és el moment de plantar-los a casa i descobrir com cultivar-los.

Dia i horari: diumenge 16 de novembre a les 11 i a les 12 h.
Lloc: Jardins de Mossèn Cinto Verdaguer, Av. Miramar, 20-30
Transport públic: Metro L3 Drassanes, Funicular Montjuïc

Guarniments nadalencs amb elements del jardí.
Branques i fulles seques, fruits d'hivern acolorits, retalls de podes, plantes sempre verdes... la terrassa i el jardí ens proporciona un material excel·lent per confeccionar guarniments nadalencs per casa.

Dia i horari: diumenge 14 de desembre a les 11 i a les 12 h.
Lloc: Jardins de la Indústria, carrer de la Indústria, 109
Transport públic: Metro L5 Hospital de Sant Pau

Les plantes enfiladisses fan jardins verticals. Les millors espècies per a cada espai.
Balcons, terrasses, espais petits, les plantes enfiladisses permeten crear frondosos jardins verticals i, a la vegada, oferir un refugi per a moles espècies de fauna auxiliar del jardiner.
Coneixerem les espècies adequades a cada situació i el seu manteniment.

Dia i horari: diumenge 25 de gener a les 11 i a les 12 h.
Lloc: Parc de la Trinitat, Pg. de Santa Coloma, 91-93
Transport públic: Metro L1 Trinitat Vella

Jardins dins de casa: les plantes d'interior.
El menjador, la cuina, els llocs de treball, tots ells es poden convertir en un jardí interior, només cal escollir les plantes que s'adapten millor a cada espai i les seves característiques. Els beneficis que ens proporcionen les plantes a casa i el seu cultiu.

Dia i horari: diumenge 22 de febrer a les 11 i a les 12 h.
Lloc: Jardins de Williams Shakespeare, carrer Dulcet, 22
Transport públic: Bus 63, 78

TROC VERD
Espai per als afeccionats a la jardineria on tot s'hi pot intercanviar: llavors, esqueixos, llibres, revistes o coneixements i trucs. Una trobada festiva per completar tot el que es treballa als tallers.

Dia i horari: Diumenge 8 de març a les 11 i a les 12 h.
Lloc: Parc de la Barceloneta, Pg. Marítim de la Barceloneta, 15-21
Transport públic: Metro L4 Barceloneta
Sense inscripció prèvia
Activitat gratuïta

Les noves varietats de rosers. Bones pràctiques de cultiu.
Els rosers són dels arbustos més cultivats, tant al jardí com en testos, i cada cop els obtentors ens ofereixen varietats millor adaptades a diverses situacions. Les bones pràctiques de cultiu respectuoses amb l'entorn afavoreixen la salut i vigor dels nostres rosers.

Dia i horari: diumenge 22 de març a les 11 i a les 12 h.
Lloc: Roserar del Parc de Cervantes, Av. Diagonal, 712-716
Transport públic: Metro L3 Zona Universitària

L'hort a casa. Les millors espècies per a una bona collita.
Jardineres o testos poden produir hortalisses delicioses si fem una tria acurada de les varietats que s'adapten a aquest tipus de conreu. Conèixer els requeriments de cultiu, el moment de la recol·lecció i les espècies més adients per a casa nostra serà l'objectiu d'aquest taller d'hort casolà.

Dia i horari: diumenge 19 d'abril a les 11 i a les 12 h.
Lloc: Hort de Can Mestres, Camí de Can Clos, 1-9
Transport públic: Bus 13 i 125

Els espais d'ombra i les plantes més adequades.
Terrasses, balcons o patis ombrívols ens permet utilitzar una gran varietat de plantes que demanen situacions ombrejades per poder desplegar tot el seu atractiu. Les espècies més adequades i el coneixement del seu cultiu ens permetran crear espais plaents plens de vegetació.

Dia i horari: diumenge 31 de maig a les 11 i a les 12 h.
Lloc: Jardí de La Tamarita, Pg. de Sant Gervasi, 41-47
Transport públic: FGC L7 Av. Tibidabo

Plantes per a jardins amb poca aigua i molta llum: les plantes crasses.
Les plantes crasses despleguen tot el seu atractiu, tant en jardins com en balcons i terrasses, demanant-nos molt poc . Aconseguirem espais enjardinats de gran atractiu amb poca despesa d'aigua utilitzant la gran varietat de plantes suculentes que tenim a la nostra disposició.

Dia i horari: diumenge 21 de juny a les 11 i a les 12 h.
Lloc: Jardins de Costa i Llobera, Ctra. de Miramar, 2-36
Transport públic: Funicular de Montjuïc

INFORMACIÓ

Inscripcions i preus especials: Consulteu a la secretaria del centre.
35% de descompte en tots els cursos per a les persones en situació d'atur
20% de descompte en els cursos per aficionats per a les persones majors de 65 anys.

Preu dels tallers*: inscripció individual 2,50€. Infants, joves fins els 14 anys i majors de 65 anys gratuït. Grups a partir de 10 assistents 1,25€ per persona. TROC VERD (activitat gratuïta) sense inscripció prèvia

El Centre pot suspendre la realització dels cursos si no s'hi inscriuen un mínim d'alumnes. En cas de pluja que no permeti la realització dels tallers, aquests s'anul·laran.
S'informarà als alumnes dels equips de protecció individual i materials que els cal per a la realització dels cursos pràctics i tallers.

*Preus públics 2014

Centre de Formació del Laberint
Germans Desvalls, s/n.
Parc del Laberint d'Horta
08035 Barcelona
Tel. 93 256 56 01
Fax 93 428 61 98
formacio.laberint@bcn.cat
www.bcn.cat/habitaturba

Com arribar-hi:
Rda. de Dalt sortida 4
Metro: L3, Estació de Mundet
Bus: V21, 27, 60, 73, 76 i 85


(1) Hi col·labora Asociación Española de Arboricultura

Comparteix:

Què son els serveis "Comparteix"

Totes les icones representen serveis de webs externs al web bcn, que faciliten la gestió personal o comunitària de la informació. Aquests serveis permeten als usuaris, per exemple, classificar, compartir, valorar, comentar o conservar els continguts que troben a internet.

Què significa cada icona?

És una xarxa social en la qual es pot compartir amb amics i altres usuaris coneguts tota la informació que es vulgui mostrar.
Menéame
Lloc web que se serveix dels usuaris del web per donar a conèixer notícies. Els usuaris registrats envien històries que els altres usuaris del lloc poden votar. Les més votades es publiquen a la portada.
Xarxa social de microblogging que permet als usuaris enviar "tweets", microentrades de text d'un màxim de 140 caràcters, tant per la xarxa com per SMS.
Del.icio.us
És un gestor en línia de preferits on cada usuari emmagatzema, classifica i comparteix els enllaços que li interessen. També permet categoritzar els marcadors amb un sistema d'etiquetatge.
Google Bookmarks
És un servei que permet emmagatzemar marcadors dins un compte Google. Ofereix la possibilitat d'afegir etiquetes i notes.
MSN Reporter
Servei participatiu que permet als usuaris amb serveis de Windows Live, és a dir, usuaris registrats a Messenger, Hotmail, Spaces i altres serveis Microsoft, publicar notícies, comentar-les i promocionar-les.
La Tafanera
Portal de promoció de notícies o apunts de blocs en català que envien els mateixos usuaris i voten per promocionar-los a portada.

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari