MediAmbient
Què és l'energia?

L'energia és un recurs imprescindible perquè pugui haver-hi vida al nostre planeta. Necessitem energia per moure'ns, per comunicar-nos, per a la il·luminació i la climatització de les nostres llars, per a la fabricació de béns, etc...

Per fer qualsevol cosa que impliqui un canvi (un moviment, una variació de temperatura, una transmissió d'ones, etc), cal la intervenció d'energia. Per tant, podríem definir-la com una propietat de tot cos o sistema gràcies a la qual aquest es pot transformar modificant la seva situació o estat, així com també actuar sobre altres cossos o sistemes provocant-hi processos de transformació. Aquesta propietat es manifesta de manera diferent: són les diferents formes d'energia: química, nuclear, potencial, cinètica ..., transformables les unes amb les altres.

L'home és l'ésser viu que més modifica el medi i el fa adaptable a les seves necessitats, i la gestió de l'energia és a la base de la seva economia. Així, la indústria tèxtil catalana es va concentrar i es va desenvolupar, al llarg del segle XIX, al voltant de les conques hídriques del nostre país: l'aprofitament humà de l'energia sempre comporta un cert impacte en el medi, des de la construcció d'una petita resclosa fins a una gran presa, o des d'un molí de vent fins a un parc eòlic; sempre hi ha una transformació del territori i un cert impacte ambiental.

Ara bé, l'actual model energètic, basat en la crema de combustibles fòssils i en l'energia nuclear, és insostenible. Aquest sistema centrat en les energies no renovables comporta una sèrie de problemes de difícil solució: la contaminació ambiental, la dependència de l'exterior per part dels països no productors d'energies fòssils, l'exhauriment en un període relativament curt de les reserves mundials de petroli, carbó i gas, o la generació de residus radioactius i la possibilitat d'accidents nuclears.

La societat actual utilitza l'energia com si no existissin límits, però sí que existeixen. En aquest sentit, un dels majors problemes ambientals als quals el món s'enfronta és el canvi climàtic, al qual la comunitat internacional ha reaccionat, com a primer pas, assumint un compromís de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle a través del Protocol de Kyoto.

Però malgrat la seva importància, el compliment de Kyoto no és una solució suficient: hem de pensar que tres quartes parts de les emissions de CO2 a l'atmosfera són degudes a la crema de combustibles fòssils. L'única alternativa a aquest model es troba en el foment de les energies renovables i suposa implicar a la ciutadania i fer-la conscient de l'important paper que pot jugar a través de l'estalvi i l'ús racional de l'energia.

La suma d'hàbits quotidians en el consum de l'energia per part de tots nosaltres també es fa sentir directament o indirectament en el medi, ja sigui esgotant recursos, incrementant la producció de residus, etc. Per això és important prendre consciència d'aquest fet i adoptar uns hàbits respectuosos amb el medi ambient i amb nosaltres mateixos.

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari