MediAmbient
Nou Pla d’Energia 2011-2020

Aprovat l'any 2002, el Pla de Millora Energètica de Barcelona (PMEB) és el marc genèric on s'ha englobat el treball de l'Ajuntament de Barcelona en temes de política energètica i el seu impacte ambiental a la ciutat, amb la perspectiva de 2010.

El PMEB situava un conjunt de mesures d'acció local adreçades a assolir un model de ciutat més sostenible, tot reduint l'impacte ambiental mitjançant l'estalvi energètic, l'increment en l'ús de les energies renovables i l'eficiència energètica.

En total, el Pla integra 59 projectes avaluats des del punt de vista energètic, ambiental i econòmic, que contemplen diferents nivells d'acció, des de normatives, ajudes per a instal·lacions, programes de formació i educació fins a la creació del Consorci de l'Agència d'Energia de Barcelona com a instrument de gestió del propi PMEB.

Pla d'Energia, Canvi climàtic i Qualitat ambiental (PECQ)

Dos anys abans d'arribar al final del període de vigència del PMEB, l'Ajuntament, a través de l'Agència d'Energia de Barcelona, ha començat a treballar en un nou pla d'energia, el PECQ, més ampli i que aborda l'actual conjuntura no només en matèria d'energia sinó també de protecció climàtica i de contaminació atmosfèrica.

Paral·lelament, Barcelona, amb la signatura del Pacte d'Alcaldes (Covenant of Mayors), s'ha compromès a reduir l'any 2020, el 20% de les emissions de CO2 municipals, mitjançant l'execució d'un Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible Local (PAES).

El Pla d'Energia, Canvi climàtic i Qualitat ambiental de Barcelona és de naturalesa transversal, ja que implica actuacions en diversos àmbits que ja estan sent tractats per altres departaments, i s'estructurarà en base a una primera part introductòria comuna a dos programes paral·lels d'escala diferent:

  • Programa de ciutat: fa referència a tots aquells aspectes generals de la ciutat, que recauen tant en la gestió de l'Ajuntament com en el comportament i accions del conjunt de la ciutadania.
  • Programa municipal: fa referència als aspectes que depenen directament de l'Ajuntament. Una de les parts importants del programa municipal és el Pla de millora energètica als edificis municipals (PEMEEM) que inclourà tant la millora de la eficiència i l'estalvi energètic dels edificis com la realització d'obres de millora energètica i d'instal·lacions d'energies renovables. El programa municipal dóna resposta específica al compliment del compromís del Pacte d'Alcaldes.

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari