MediAmbient
Biodiversitat i ciutat

Definició

La biodiversitat es defineix com la variabilitat d'organismes vius de tots els ecosistemes terrestres, marins i aquàtics, així com els complexos ecològics de què formen part; inclou la diversitat dins de cada espècie, entre les espècies i dins dels ecosistemes.

La biodiversitat, un valor global

La biodiversitat és important per moltes raons, d'índole ambiental, econòmica, cultural, emocional i ètica. Ofereix un conjunt de serveis i funcions útils, que inclouen la provisió d'aliments, combustibles, sòls fèrtils, aire net, aigua pura i matèries primeres. Contribueix també al benestar humà físic i emocional, i forma part del patrimoni natural i cultural de cada territori. Per això, la humanitat té el deure moral de preservar-ne els valors i els beneficis, per al gaudi de les generacions presents i futures.

La biodiversitat d'una ciutat forma part del patrimoni natural global

La pèrdua d'una espècie en un determinat territori és un perjudici col·lectiu que empobreix la diversitat biològica del planeta. La fauna i la flora autòctones de cada indret constitueixen, per tant, un bé únic que cal posar en valor i protegir, com també els hàbitats i ambients que allotgen les diferents espècies.

Polítiques

L'Agenda 21 ha estat la guia per avançar en les polítiques a favor de la biodiversitat, concretament amb l'impuls de l'objectiu 1 del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat (2002-2012): "Protegir els espais lliures i la biodiversitat, i ampliar el verd urbà", que engloba deu línies d'acció. D'aquesta manera la biodiversitat es fa present en l'agenda política municipal. Barcelona s'ha implicat activament:

  • Participació en la xarxa internacional de ciutats Local Action Biodiversity (ICLEI) i en la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 2010
  • Celebració a Barcelona del Congrés UICN 2008
  • Signatura per l'alcalde del Compromís Countdown 2010 (UICN)
  • Any Internacional de la Biodiversitat: s'han dut a terme iniciatives com ara la preparació del Pla de Biodiversitat.

El Pla de la Biodiversitat és l'instrument estratègic que marca els reptes, els objectius i els compromisos del govern municipal en relació amb la conservació de la diversitat biològica i dels hàbitats de la ciutat i del planeta, i en relació a la forma que la població els coneix, en gaudeix i en té cura. El Pla és un compromís del PAM 2008-2011: "Impulsarem el Pla Director de la Biodiversitat Urbana, promovent una estratègia urbana basada en el coneixement, la difusió i la gestió de la flora i la fauna a la ciutat". Planteja una Visió de futur per a la ciutat: una ciutat on es conservi, s'enriqueixi i s'aprecïi la biodiversitat, com a part del patrimoni natural de la Terra, i com a benefici per a les generacions presents i futures.

  • Declaració del Plenari del Consell Municipal (26 març 2010), amb motiu de l'Any Internacional de la Biodiversitat.

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari