MediAmbient
Centre de Formació del Laberint

És l'equipament de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans especialitzat en jardineria i paisatgisme. Va iniciar la seva activitat l'any 1993 en la part rehabilitada del palau dels jardins del Laberint d'Horta, per acollir i donar continuïtat a la formació dels aficionats en jardineria i oferir formació contínua adreçada a professionals i tècnics.


El Centre de Formació del Laberint, al servei de la jardineria i el paisatge

Per donar resposta a les necessitats formatives dels diferents sectors, professionals, tècnics i aficionats, el Centre de Formació del Laberint posa a l'abast programes i metodologies adaptats a cada públic incorporant-hi els avenços tècnics i ambientals.

Per als afeccionats, el centre ofereix un ampli ventall de cursos de temàtica, durada i format diferents, que donen resposta a les expectatives de tothom qui vol iniciar o ampliar els coneixements teòrics i pràctics amb criteris de sostenibilitat en jardineria, jardins i paisatge.

Per a la millora dels coneixements i les habilitats dels gestors, els tècnics i els professionals dels espais verds i el paisatge en l'àmbit urbà el Centre organitza cursos monogràfics especialitzats de diferents nivells, xerrades i jornades tècniques.

Les mateixes instal·lacions, la biblioteca especialitzada en jardineria, jardins i paisatge, els jardins del Laberint d'Horta, els vivers, les màquines i els materials dels quals disposa el centre permeten desenvolupar una formació teòrica i pràctica de qualitat.

La participació de professionals reconeguts de l'Ajuntament i d'associacions, de professionals del verd i del món empresarial, i d'especialistes de centres universitaris i de recerca aporta als alumnes el plus de la seva experiència i dels avenços tècnics de cada especialitat.

Oferta d'activitats
a) Cursos per a afeccionats

L'oferta de cursos per afeccionats que us presentem consta de cursos de llarga durada i de monogràfics. Els cursos de llarga durada, com el d'iniciació, el bàsic de jardineria i el pràctic bàsic, permeten als alumnes adquirir una base sòlida d'aprenentatge tan teòric com pràctic per desenvolupar un camí formatiu més especialitzat mitjançant els cursos d'ampliació, el nivell superior, el pràctic avançat i el de disseny.
La diversitat de cursos monogràfics de diferents nivells pot servir tant per aprendre les feines bàsiques del manteniment de les plantes aromàtiques de casa o de l'hort, o per reforçar els coneixements en temes concrets a tots aquells que ja tenen la base dels cursos de llarga durada.

b) Cursos per a tècnics i professionals

El Centre de Formació del Laberint ofereix una línia de formació especialitzada per a professionals del verd i per a tècnics i llicenciats en jardineria, enginyeria agrícola, arquitectura, biologia i disciplines afins mitjançant l'organització dels cursos especialitzats, jornades i xerrades.

c) Altres activitats

L'Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans organitza tallers de jardineria el primer diumenge de mes i visites guiades als parcs de la ciutat per a tots els públics. Per a més informació, consulteu el programa "Fes de casa teva un jardí" i el programa d'activitats de "La Fàbrica del Sol".

Més informació:

Preinscripció: cal comunicar la reserva de places, per telèfon, correu electrònic o personalment, al Centre de Formació del Laberint.

Inscripció: mitjançant l'ingrés, d'una mensualitat en el cas dels cursos de llarga durada i del 50% del seu import en els cursos monogràfics, al compte de "La Caixa" nº 2100-0644-57-0200175152 o a la secretaria del Centre.

Al full d'ingrés hi ha de constar el nom de la persona que s'hi inscriu i el codi del curs, que s'indica al costat de cada curs.

En cas que el Centre anul·li el curs, es retornarà l'import abonat. El Centre pot suspendre la realització dels cursos si no s'hi inscriu un mínim d'alumnes.

El Centre de Formació del Laberint ofereix preus especials i descomptes per al curs 2014-2015: 85% de descompte per a persones en situació d'atur, 50% per a les persones majors de 65 anys i 15% en la segona matrícula i successives, en un mateix curs escolar. Cal portar una foto, excepte per als monogràfics.

Si voleu rebre informació periòdica dels cursos i activitats que organitza el Centre, podeu fer arribar les vostres dades (nom, adreça, telèfon i correu electrònic) a l'adreça electrònica o postal del centre.

Informació i inscripcions:

Centre de Formació del Laberint
C/ Germans Desvalls, s/n. Parc del Laberint d'Horta
08035 Barcelona
Tel. 93 256 56 01
Fax 93 428 61 98
E-Mail: formacio.laberint@bcn.cat
www.bcn.cat/mediambient

Accessibilitat:
Rda. de Dalt sortida 4
Metro: L3, Estació de Mundet
BUS: 10, 27, 60, 73, 76 i 85

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari