MediAmbient
Consulteu la programació de primavera del Centre de Formació del Laberint!

Publicat el 10/04/2014

Ja podeu consultar el programa per al segon trimestre de l'any del centre, que ofereix cursos per aficionats i monogràfics, cursos tècnics, així com un programa adreçat a tots els públics de tallers de jardineria "Fes de casa teva un jardí", a més d'activitats a la Biblioteca del Centre de Formació, especialitzada en jardineria, horticultura i paisatge.

El Pla del verd i la biodiversitat és l'instrument estratègic que l'Ajuntament de Barcelona està posant en marxa per assolir una infraestructura ecològica, un recurs que ofereixi un màxim de serveis a una ciutat on natura i urbs interactuïn i es potenciïn. En el marc d'aquest Pla es desenvolupen tot un seguit d'accions dirigides a afavorir el coneixement dels beneficis ambientals del verd i la biodiversitat, l'estima de la natura a la ciutat, la corresponsabilitat i la implicació ciutadana a favor del medi ambient i la qualitat de vida.

El Centre de Formació del Laberint ha elaborat un nou programa formatiu amb un doble objectiu, per una banda ampliar el seu públic oferint activitats a tota la ciutadania; famílies, aficionats i tècnics, i per una altra, difondre els coneixements i la gestió conjunta de la jardineria i la biodiversitat a través d'una programació trimestral basat en el pas del temps, és a dir, en les tècniques de jardineria i de cultiu que cal aplicar en cada època de l'any.

El disseny dels programes i les metodologies d'aprenentatge s'elaboren i adapten segons el nivell dels alumnes ja siguin professionals i tècnics, aficionats o públic familiar, incorporant-hi avenços tècnics i ambientals. L'oferta està dividida en cursos de llarga durada per a aficionats, monogràfics, tècnics i finalment tallers de jardineria de petit format.

L'edifici d'aquest Centre acull també una biblioteca especialitzada en jardineria, jardins i paisatge on s'hi duen a terme xerrades, col·loquis i exposicions. Per a més informació podeu trucar al mateix Centre o consultar el web.

Preinscripció: Cal comunicar la reserva de places, per telèfon, e-mail o personalment, al Centre de Formació del Laberint.

Inscripció: mitjançant l'ingrés del preu total del curs al compte de "La Caixa" nº 2100-0644-57-0200175152 o a la secretaria del Centre, en el cas dels cursos de llarga durada s'ofereix la possibilitat de pagament mensual. Al full d'ingrés hi ha de constar el nom de la persona que s'hi inscriu i el codi del curs, que s'indica al costat de cada curs o el nom del taller. En el cas de que s'anul·li el curs, es retornarà l'import de la inscripció.

Les inscripcions es tancaran una setmana abans de l'inici de cada curs i en el cas dels tallers, el període d'inscripció s'obre 15 dies abans de la data de realització i es tanca el divendres anterior a aquesta a les 14 hores.

El Centre pot suspendre la realització dels cursos si no s'hi inscriuen un mínim d'alumnes. En cas de pluja que no permeti la realització dels tallers, aquests es faran en una altra data.

S'informarà als alumnes dels equips de protecció individual i materials que els cal per a la realització dels cursos pràctics.

Preus especials: Consulteu a la secretaria del centre.

Centre de Formació del Laberint
Germans Desvalls, s/n.
Parc del Laberint d'Horta
08035 Barcelona
Tel. 93 256 56 01
Fax 93 428 61 98
formacio.laberint@bcn.cat
www.bcn.cat/habitaturba

Com arribar-hi:
Rda. de Dalt sortida 4
Metro: L3, Estació de Mundet
Bus: V21, 27, 60, 73, 76 i 85

Cursos per aficionats – Monogràfics fins al juny

CODI 1313 Hort ecològic: criteris i tècniques de conreu
El disseny de l'hort, el calendari de les plantacions, el coneixement del sòl i el control de plagues i malalties de les hortalisses és el que ensenya aquest curs, que combina la teoria i la pràctica a l'hort.

Característiques: curs teòric-pràctic.
Destinataris: per totes les persones que volen cultivar l'hort d'una manera diferent i respectuosa amb el medi ambient.
Durada: sis dies (15 hores)
Dies i horari: 31 de març i 2, 7, 9, 14 i 16 d'abril de 2014 de 10.00 a 12.30 h.
Places: 15 Preu: 115 €, tot inclòs

CODI 1314 La terrassa, un gran espai per a l'hort ecològic
La plantació i les actuacions més adequades per al manteniment, el reg, el control de plagues i malures, l'asprada, etc., formen el contingut d'aquest curs, així com els accessoris de suport per al cultiu i el calendari de plantacions.

Característiques: curs teòric-pràctic.
Destinataris: per a tots els públics
Durada: 5 dies (12,5 hores)
Dies i horari: 22, 24 i 29 d'abril i 6 i 8 de maig de 2014, de 10.00 a 12.30 h o de 17.30 a 20 h
Places: 20/grup
Preu: 105 €, tot inclòs

CODI 1315 Terrasses i balcons
Coneixements imprescindibles per satisfer les necessitats i atencions de les nostres plantes i criteris que cal aplicar a l'hora de comprar-les, amb especial èmfasi en les plantes de baixa necessitat d'aigua, mitjançant un llistat d'espècies arbustives i vivaces que l'alumne podrà identificar directament a l'aula. El darrer dia l'alumne realitzarà una pràctica de plantació en jardinera i una renovació de terra o substrat.

Característiques: curs teòric-pràctic
Destinataris: per a tots els públics
Durada: 5 dies (12,5 hores)
Dies i horari: 23, 28 i 30 d'abril i 5 i 7 de maig de 2014 de 10 a 12.30 h o de 17.30 a 20 h
Places: 20/grup
Preu: 105 €, tot inclòs

CODI 1316 Les plantes aromàtiques. Identificació, reproducció, conreu i usos casolans
Curs per aprendre a identificar, reproduir i cultivar ecològicament les plantes aromàtiques en el jardí, l'hort o en contenidor. El curs també ensenya com recol·lectar-les i conservar-les, així com els principals usos i aplicacions casolanes que se'ls pot donar.

Característiques: curs pràctic amb introduccions teòriques
Destinataris: totes aquelles persones que vulguin introduir-se en el món de les plantes aromàtiques i els seus diferents usos
Durada: 5 dies (15 hores)
Dies i horari: 6, 8, 13, 15 i 20 de maig de 2014, de 10.00 a 13.00 h o de 17.00 a 20.00 h
Places: 20/grup
Preu: 115 €, tot inclòs

CODI 1317 Descobreix els jardins de Barcelona
Recorregut pels diferents parcs per descobrir-ne la història i l'estil, així com també la flora i la fauna més representatives.

Característiques: curs teòric
Destinataris: per a tots els públics
Durada: 3 dies (9 hores)
Places: 20/grup
Preu: 70 €, tot inclòs
Grup A, dies i horari: 12, 14 i 19 de maig de 2014, de 10 a 13 h o de 17 a 20 h
Grup B, dies i horari: 26 d'abril i 10 i 17 de maig de 2014, de 10 a 13 h

CODI 1318 Arbres de Barcelona I
Curs que ensenya a identificar i saber diferenciar 60 espècies d'arbres que es troben als jardins de Barcelona, i a conèixer els requeriments específics de cultiu i la seva aplicació al jardí.

Característiques: curs realitzat en itineraris per diferents espais
Destinataris: per a tots els públics
Durada: 3 dies (7,5 hores)
Dies i horari: 21, 26 i 28 de maig de 2014, de 10.00 a 12.30 h o de 17.30 a 20 h
Places: 20/grup
Preu: 65 €, tot inclòs

Cursos tècnics especialitzats. Abril - juny 2014

P1408 Instal·lació i Manteniment de Jardins en Terrasses
Tècniques, materials i processos per l'enjardinament de terrasses. Impermeabilitzacions, drenatges, sistemes de reg, contenidors, aspectes constructius, així com terres i substrats. Selecció acurada de plantes en funció del disseny i l'ús de l'espai. Els elements auxiliars, calendari i tasques de manteniment.

Metodologia: curs teòric amb estudi de casos pràctics.
Ponent: Enric Omella, mestre jardiner.
Places: 20
Durada: 5 dies (15 hores)
Dies i horari: 28 i 29 d'abril i 5, 7 i 12 de maig de 17 a 20 h
Preu: 105 €

P1409 Estratègies d'estalvi d'aigua en jardineria
Disseny d'instal·lacions de reg eficients. Càlcul de les necessitats hídriques i gestió del reg. Reg mínim. Automatismes per a la millora de l'estalvi d'aigua. Estratègies de disseny i de manteniment del jardí per a la reducció del consum d'aigua. Selecció d'espècies amb port arbori, arbustiu i vivaç. Hidrozones, preparació del sòl, i encoixinats.

Metodologia: curs teòric amb mostra de materials. Adreçat als que hagin realitzat un curs de reg.
Ponents: Joaquim Llorente, enginyer tècnic agrícola; Cesc Balanzó, enginyer tècnic agrícola; i Sergi Massanes, enginyer tècnic agrícola.
Places: 20
Durada: 4 dies (16 hores)
Calendari: 13, 15, 20 i 22 de maig de 16.30 a 20.30 h
Preu: 112 €

P1410 Coneixement i aplicació de les plantes en jardineria i paisatge I
Identificar 120 espècies i els seus cultivars més usuals en jardineria i paisatgisme, ja siguin arbres, arbusts, coníferes, enfiladisses i planta vivaç. Conèixer les característiques més destacables, a l'hora de seleccionar-les, necessitats, època de poda i aplicació al jardí i paisatge.

Metodologia: curs realitzat mitjançant la observació de plantes, de forma itinerant, en diversos jardins i espais verds de Barcelona.
Ponents: Xavier Segalà i Salvador Pi, tècnics en jardineria, Hàbitat Urbà, Ajuntament de Barcelona.
Places: 20
Durada: 4 dies (12 hores )
Dies i horari: 26 i 28 de maig i 2 i 4 de juny de 17.30 a 20.30 h
Preu: 100 €

P1411 Coneixement i aplicació de les plantes en jardineria i paisatge II
Ampliació del contingut del curs "Coneixement i aplicació de les plantes en jardineria i paisatge I" amb altres 120 espècies més, algunes poc utilitzades.

Metodologia: curs realitzat mitjançant la observació de plantes, de forma itinerant, en diversos jardins i espais verds de Barcelona.
Ponents: Xavier Segalà i Salvador Pi, tècnics en jardineria, Hàbitat Urbà, Ajuntament de Barcelona.
Places: 20
Durada: 4 dies (12 hores)
Dies i horari: 16, 17, 18 i 19 de juny de 17.30 a 20.30 h
Preu: 100 €

Els jardins de Montjuïc. Un patrimoni verd

P1412
Els jardins de la muntanya de Montjuïc formen un important conjunt patrimonial, doncs reflecteixen les diferents tendències estilístiques que s'han donat a Barcelona al llarg del segle XX i que són fruit directe de les transformacions que s'han anat succeint al llarg de la seva història. Aquest curs s'adreça a guies turístics –professionals i estudiants- i totes les persones relacionades amb el jardí i la seva divulgació que vulguin complementar la seva formació en la interpretació d'aquest patrimoni ciutadà.

Característiques: curs amb una sessió introductòria teòrica i una sessió pràctica a Montjuïc.
Destinataris: guies turístics, professionals i estudiants, i altres formacions afins.
Durada: 2 dies (5,5 hores)
Dies i horaris: 19 de maig, de 10.00 a 11.30 h 21 de maig de 10.00 a 14.00 h
Places : 20
Preu: 44 €

En aquest enllaç trobareu els tallers d'aquest trimestre del cicle 'Fes de casa teva un jardí'

Comparteix:

Què son els serveis "Comparteix"

Totes les icones representen serveis de webs externs al web bcn, que faciliten la gestió personal o comunitària de la informació. Aquests serveis permeten als usuaris, per exemple, classificar, compartir, valorar, comentar o conservar els continguts que troben a internet.

Què significa cada icona?

És una xarxa social en la qual es pot compartir amb amics i altres usuaris coneguts tota la informació que es vulgui mostrar.
Menéame
Lloc web que se serveix dels usuaris del web per donar a conèixer notícies. Els usuaris registrats envien històries que els altres usuaris del lloc poden votar. Les més votades es publiquen a la portada.
Xarxa social de microblogging que permet als usuaris enviar "tweets", microentrades de text d'un màxim de 140 caràcters, tant per la xarxa com per SMS.
Del.icio.us
És un gestor en línia de preferits on cada usuari emmagatzema, classifica i comparteix els enllaços que li interessen. També permet categoritzar els marcadors amb un sistema d'etiquetatge.
Google Bookmarks
És un servei que permet emmagatzemar marcadors dins un compte Google. Ofereix la possibilitat d'afegir etiquetes i notes.
MSN Reporter
Servei participatiu que permet als usuaris amb serveis de Windows Live, és a dir, usuaris registrats a Messenger, Hotmail, Spaces i altres serveis Microsoft, publicar notícies, comentar-les i promocionar-les.
La Tafanera
Portal de promoció de notícies o apunts de blocs en català que envien els mateixos usuaris i voten per promocionar-los a portada.

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari