MediAmbient
Consulteu la programació d'hivern del Centre de Formació del Laberint!

Publicat el 13/12/2013

El centre ofereix cursos per aficionats i monogràfics, cursos tècnics, així com un programa adreçat a tots els públics de tallers de jardineria "Fes de casa teva un jardí", a més d'activitats a la Biblioteca del Centre de Formació, especialitzada en jardineria, horticultura i paisatge.

El Pla del verd i la biodiversitat és l'instrument estratègic que l'Ajuntament de Barcelona està posant en marxa per assolir una infraestructura ecològica, un recurs que ofereixi un màxim de serveis a una ciutat on natura i urbs interactuïn i es potenciïn. En el marc d'aquest Pla es desenvolupen tot un seguit d'accions dirigides a afavorir el coneixement dels beneficis ambientals del verd i la biodiversitat, l'estima de la natura a la ciutat, la corresponsabilitat i la implicació ciutadana a favor del medi ambient i la qualitat de vida.

El Centre de Formació del Laberint ha elaborat un nou programa formatiu amb un doble objectiu, per una banda ampliar el seu públic oferint activitats a tota la ciutadania; famílies, aficionats i tècnics, i per una altra, difondre els coneixements i la gestió conjunta de la jardineria i la biodiversitat a través d'una programació trimestral basat en el pas del temps, és a dir, en les tècniques de jardineria i de cultiu que cal aplicar en cada època de l'any.

El disseny dels programes i les metodologies d'aprenentatge s'elaboren i adapten segons el nivell dels alumnes ja siguin professionals i tècnics, aficionats o públic familiar, incorporant-hi avenços tècnics i ambientals. L'oferta està dividida en cursos de llarga durada per a aficionats, monogràfics, tècnics i finalment tallers de jardineria de petit format.

L'edifici d'aquest Centre acull també una biblioteca especialitzada en jardineria, jardins i paisatge on s'hi duen a terme xerrades, col·loquis i exposicions. Per a més informació podeu trucar al mateix Centre o consultar el web.

Preinscripció: Cal comunicar la reserva de places, per telèfon, e-mail o personalment, al Centre de Formació del Laberint.

Inscripció: mitjançant l'ingrés del preu total del curs al compte de "La Caixa" nº 2100-0644-57-0200175152 o a la secretaria del Centre, en el cas dels cursos de llarga durada s'ofereix la possibilitat de pagament mensual. Al full d'ingrés hi ha de constar el nom de la persona que s'hi inscriu i el codi del curs, que s'indica al costat de cada curs o el nom del taller. En el cas de que s'anul·li el curs, es retornarà l'import de la inscripció.

Les inscripcions es tancaran una setmana abans de l'inici de cada curs i en el cas dels tallers, el període d'inscripció s'obre 15 dies abans de la data de realització i es tanca el divendres anterior a aquesta a les 14 hores.

El Centre pot suspendre la realització dels cursos si no s'hi inscriuen un mínim d'alumnes. En cas de pluja que no permeti la realització dels tallers, aquests es faran en una altra data.

S'informarà als alumnes dels equips de protecció individual i materials que els cal per a la realització dels cursos pràctics.

Preus especials: Consulteu a la secretaria del centre.

Centre de Formació del Laberint
Germans Desvalls, s/n.
Parc del Laberint d'Horta
08035 Barcelona
Tel. 93 256 56 01
Fax 93 428 61 98
formacio.laberint@bcn.cat
www.bcn.cat/habitaturba

Com arribar-hi:
Rda. de Dalt sortida 4
Metro: L3, Estació de Mundet
Bus: V21, 27, 60, 73, 76 i 85

Cursos per aficionats – llarga durada

CODI 1307 Pràctic bàsic
Treballar la terra i esmenar-la, plantar, reproduir les plantes, podar o reconèixer les plagues més habituals i el seu tractament. Complementa els coneixements impartits en el curs d'Iniciació a la jardineria. És una curs pràctic que es realitza als jardins i vivers més adients per a l'aprenentatge de les diferents tècniques i compta amb les eines i materials necessaris per a la practica. El curs es complementa amb una visita en dissabte a un jardí emblemàtic fora de Barcelona com a cloenda del curs.

Durada: del 9 de gener al 29 de maig de 2014 (60 hores).
Dies i horari: dijous, matins o tardes, o divendres matins. Una sessió setmanal.
Matins: 10.00 a 13.00 h.
Tardes: 16.00 a 19.00 h.
Places: 15/grup
Preu: 532€, tot inclòs (106,40 €/mes)

CODI 1309 Disseny de jardins II
Posar en pràctica de tots els coneixement adquirits en el curs de disseny I, aprofundint en els continguts del projecte a través de tallers intensius tipus "work shop". Cadascun d'ells estarà dirigit per un professional del disseny de jardins. Es preveuen diferents tipus de tallers: des dels més conceptuals fins als estrictament tècnics. Al voltant de diferents projectes es vestiran ponències i tallers participatius. Adreçat als alumnes que han fet el curs de Disseny de Jardins I.

Durada: del 13 de gener al 31 de març de 2014 (36 hores).
Dies i horari: dilluns. Una sessió setmanal. Només s'imparteix en català.
Tardes: de 17.00 a 20.00 h.
Places: 20
Preu: 300 €, tot inclòs (100 €/mes)

Cursos per aficionats – Monogràfics fins juny

CODI 1313 Hort ecològic: criteris i tècniques de conreu
El disseny de l'hort, el calendari de les plantacions, el coneixement del sòl i el control de plagues i malalties de les hortalisses és el que ensenya aquest curs, que combina la teoria i la pràctica a l'hort.

Característiques: curs teòric-pràctic.
Destinataris: per totes les persones que volen cultivar l'hort d'una manera diferent i respectuosa amb el medi ambient.
Durada: sis dies (15 hores)
Dies i horari: 31 de març i 2, 7, 9, 14 i 16 d'abril de 2014 de 10.00 a 12.30 h.
Places: 15
Preu: 115 €, tot inclòs

CODI 1314 La terrassa, un gran espai per a l'hort ecològic
La plantació i les actuacions més adequades en el manteniment, reg, control de plagues i malures, entutorat, etc., formen el contingut d'aquest curs, així com els accessoris de suport pel cultiu i el calendari de plantacions.

Característiques: curs teòric-pràctic.
Destinataris: per a tots els públics.
Durada: cinc dies (12,50 hores)
Dies i horari: 22, 24 i 29 d'abril i 6 i 8 de maig de 2014 de 10.00 a 12.30 h o de 17.30 a 20 h.
Places: 20/grup
Preu: 105 €, tot inclòs.

CODI 1315 Terrasses i balcons
Coneixements imprescindibles per satisfer les necessitats i atencions de les nostres plantes, així com els criteris que cal aplicar a l'hora de comprar-les, amb especial menció a les plantes de baixa necessitat d'aigua, oferint un llistat d'espècies arbustives i vivaces, que l'alumne podrà identificar directament a l'aula. El darrer dia l'alumne realitzarà una pràctica de plantació en jardinera i una renovació de terra o substrat.

Característiques: curs teòric-pràctic.
Destinataris: per a tots els públics.
Durada: cinc dies (12,50 hores).
Dies i horari: 23, 28 i 30 d'abril i 5 i 7 de maig de 2014 de 10 a 12.30 h o de 17.30 a 20 h.
Places: 20/grup
Preu: 105 €, tot inclòs

CODI 1316 Les plantes aromàtiques. Identificació, reproducció, conreu i usos casolans
Curs per aprendre a identificar, reproduir i cultivar ecològicament les plantes aromàtiques en el jardí, l'hort i en contenidor. El curs també ensenya com recol·lectar i conservar-les així com els principals usos i aplicacions casolanes.

Característiques: curs pràctic amb introduccions teòriques.
Destinataris: per a totes aquelles persones que vulguin introduir-se en el món de les aromàtiques i els seus diferents usos.
Durada: cinc dies (15 hores)
Dies i horari: 6, 8, 13, 15 i 20 de maig de 2014 de 10.00 a 13.00 h o de 17.00 a 20.00 h.
Places: 20/grup
Preu: 115 €, tot inclòs

CODI 1317 Descobreix els jardins de Barcelona
Recorregut pels diferents parcs descobrint la historia i l'estil, així com, també, la flora i fauna més representativa.

Característiques: curs teòric.
Destinataris: per a tots els públics.
Durada: tres dies (9 hores)
Places: 20/grup
Preu: 70 €, tot inclòs
Grup A dies i horari: 12, 14 i 19 de maig de 2014 de 10 a 13 h o de 17 a 20 h.
Grup B dies i horari: 26 d'abril i 10 i 17 de maig de 2014 de 10 a 13 h.

CODI 1318 Arbres de Barcelona I
Curs que ensenya a identificar i saber diferenciar 60 espècies d'arbres que es troben als jardins de Barcelona i a conèixer els requeriments específics de cultiu i la seva aplicació al jardí.

Característiques: curs realitzat en itineraris per diferents espais.
Destinataris: per a tots els públics.
Durada: tres dies (7,5 hores)
Dies i horari: 21, 26 i 28 de maig de 2014 de 10.00 a 12.30 h o de 17.30 a 20 h
Places: 20/grup
Preu: 65 €, tot inclòs

Cursos Tècnics

CODI P1401 Poda d'arbusts i enfiladisses
Poda dels arbusts i enfiladisses segons les característiques de cada espècie i les seves funcions d'ús i estètiques al jardí. Retall de vorades. Metodologia, tècnica, eines i materials.

Metodologia: curs pràctic al jardí amb base teòrica.
Ponent: Jordi Catalán, mestre jardiner, Hàbitat Urbà, Ajuntament de Barcelona.
Places: 15
Durada: 4 dies (19 hores; 4 de teoria i 15 de pràctica).
Dies i horari: 16 de gener de 16,30 a 20,30 h i 18, 25 de gener i 1 de febrer de 9 a 14 h.
Preu: 195 €

CODI P1402 Demostració de tala d'arbres (1)
Anàlisi i demostració de les principals tècniques de la tala controlada. Forces que intervenen, sistemes de politges i frens de fricció. Material necessari, organització del treball i seguretat.

Metodologia: curs de demostració pràctica.
Ponent: Francesc Vilarrubias i Jochum Bax, arboricultors.
Places: 20
Durada: 1 dia (6,30 hores)
Dies i horari: 31 de gener de 8.30 a 15 h.
Preu: 87 €

CODI P1403 Pràctic de grimpada i desplaçament (1)
Aprenentatge de les tècniques de grimpada mes actuals per a la realització de treballs en arbres de mitjà i gran port amb la màxima seguretat.

Metodologia: curs totalment pràctic. Per fer-lo cal haver realitzat algun curs pràctic de poda d'arbrat.
Ponents: Francesc Vilarrubias i Jochum Bax, arboricultors.
Places: 14
Durada: 3 dies (16 hores)
Dies i horari: 3 de febrer de 16.30 a 20.30 h, 5 i 6 de febrer de 8.30 a 14.30 h.
Preu: 210 €

CODI P1404 Gespes: bases per a la implantació i el manteniment
Espècies cespitoses i barreges mes adients segons les condicions climàtiques i d'ús a què es destinen. Implantació. Manteniment. Plagues i malalties.

Ponent: Joan Cullel, assessor tècnic d'espais verds i Josep Farreny, Enginyer tècnic agrícola, Ribas Fitosanitaris.
Places : 20
Durada: 6 dies (22 hores; 18 de teoria i 4 de visita).
Dies i horari: 10, 11, 12, 17, 18 i 19 de febrer de 17 a 20 h i 22 de febrer de 10 a 14 h.
Preu: 164 €

CODI P1405 Sanitat vegetal. Estratègies pel control biològic de les plagues mes esteses en el mon de la jardineria.
Concepte de sanitat vegetal, i la importància a l'hora de dissenyar els espais verds, tenint en compte la manipulació de la planta, tant en la plantació com en el manteniment. El reconeixement de les alteracions fisiològiques més representatives, així com de les plagues mes esteses. El curs posa a l'abast dels participants, totes les estratègies pel seu control, fonamentat principalment, en el control biològic i, basat aquest, en la manipulació d'enemics naturals, ja siguin depredadors o paràsits. S'exposaran casos prèviament realitzats.

Metodologia: curs teòric amb resolució de casos realitzats a la pràctica.
Ponent: Xelo Ribes, enginyera tècnica agrícola.
Places: 20
Durada: 3 dies (12 hores)
Dies i horari: 4, 5 i 6 de març de 16.30 a 20.30 h.
Preu: 85 €

CODI P1406 Diagnosi de l'arbrat (1)
Directrius tècniques per a la diagnosi de l'arbrat. Valoració de l'estat de l'arbrat urbà per a la seva gestió adient. Bases del coneixement actual de la Biomecànica Arbòria.

Metodologia: curs pràctic, basat en estudi de casos.
Ponent: Josep Selga, biòleg.
Places: 20.
Durada: 4 dies (16 hores)
Calendari: 13 i 14 de març de 16.30 a 20.30 h i 20 i 21 de març de 10 a 14 h.
Preu: 145 €

CODI P1407 Seguretat higiene i ergonomia en els treballs de jardineria
Introducció a la prevenció de riscos laborals. Obligacions de l'empresa i el treballador. El treballador autònom. Seguretat i higiene: mesures preventives col·lectives i individuals, gestió dels EPI, maquinaria equips de treball i eines manuals. Ergonomia. Accidentalitat en la pràctica de la jardineria. Mesures preventives i correctives.

Metodologia: curs teòric amb estudi de casos pràctics.
Ponents: Josep Llimona, Susana López i Francesc Morales. Tècnics de prevenció de riscos laboral, Hàbitat Urbà, Ajuntament de Barcelona.
Places: 20
Durada: 2 dies (8 hores)
Calendari: 25 i 27 de març de 16 a 20 h.
Preu: 74 €

Tallers de jardineria – Fes de casa teva un jardí

Els tallers de jardineria de petit format, Fes de casa teva un jardí, se celebren un diumenge al mes en diversos espais verds de la ciutat, amb la intenció d'apropar els coneixements en jardineria i biodiversitat al públic en general, en funció a la temàtica i l'època de l'any.

Aquesta activitat, que es duu a terme des del 2010, ofereix un apunts de jardineria que complementen la formació pràctica de cada taller. Podeu consultar la documentació de 2013 en aquest enllaç.

Els rosers a casa. Plantació, transplantament i cultiu.

Els rosers són una de les plantes de flor més apreciades en la nostra jardineria. En aquesta època és quan realitzem les tasques de manteniment més importants de cara a obtenir unes floracions espectaculars a la primavera. Les noves plantacions o els transplantaments per canviar-los de lloc seran les tècniques que desenvoluparem en aquest taller dedicat als rosers.

Lloc: Roserar del Parc de Cervantes (Av. Diagonal, 708-716)
Durada: 45 minuts
Dies i horari: 26 de gener a les 11h i a les 12 h
Places: 100
Transport públic: L3 Zona Universitària, Tram T1, T2 i T3

Petits fruiters, ornamentals i productius. Espècies i cultiu.
El plaer de tastar el primer fruit madur collit al balcó o la terrassa no és l'únic que ens proporcionen les varietats que cultivem a casa; abans s'hauran cobert de flors que afegiran una nota de color. En aquest taller descobrirem quines són les espècies més adequades per a cada situació i com les podem cultivar.

Lloc: Can Miralletes (C/Sant Antoni Maria Claret, 310)
Durada: 45 minuts
Dies i horari: 23 de febrer a les 11h i a les 12h
Places: 100
Transport públic: Metro L5 Camp de l'Arpa

Els canvis d'estació al jardí i al balcó. Sembres de flors.
Per tenir els testos i les jardineres plens de flors a la primavera i a l'estiu, cal començar per sembrar llavors de plantes anuals o vivaces en aquesta època de l'any. Conèixer com preparar els llavorers, els millors substrats, com trasplantar les plantes germinades o quines espècies són les millors per a cada temporada per tenir flors tot l'any a casa, és el que es treballarà en aquest taller.

Lloc: Parc del Turó de la Peira (Pg. de Fabra i Puig, 396-408)
Durada: 45 minuts
Dies i horari: 23 de març a les 11h i a les 12h
Places: 100
Transport públic: Metro L5 Vilapicina

Preu: inscripció individual a un taller 2,50€. Nens fins a 14 anys i majors de 65 anys, gratuït. Grups a partir de 10 assistents: 1,25€ per persona.

Comparteix:

Què son els serveis "Comparteix"

Totes les icones representen serveis de webs externs al web bcn, que faciliten la gestió personal o comunitària de la informació. Aquests serveis permeten als usuaris, per exemple, classificar, compartir, valorar, comentar o conservar els continguts que troben a internet.

Què significa cada icona?

És una xarxa social en la qual es pot compartir amb amics i altres usuaris coneguts tota la informació que es vulgui mostrar.
Menéame
Lloc web que se serveix dels usuaris del web per donar a conèixer notícies. Els usuaris registrats envien històries que els altres usuaris del lloc poden votar. Les més votades es publiquen a la portada.
Xarxa social de microblogging que permet als usuaris enviar "tweets", microentrades de text d'un màxim de 140 caràcters, tant per la xarxa com per SMS.
Del.icio.us
És un gestor en línia de preferits on cada usuari emmagatzema, classifica i comparteix els enllaços que li interessen. També permet categoritzar els marcadors amb un sistema d'etiquetatge.
Google Bookmarks
És un servei que permet emmagatzemar marcadors dins un compte Google. Ofereix la possibilitat d'afegir etiquetes i notes.
MSN Reporter
Servei participatiu que permet als usuaris amb serveis de Windows Live, és a dir, usuaris registrats a Messenger, Hotmail, Spaces i altres serveis Microsoft, publicar notícies, comentar-les i promocionar-les.
La Tafanera
Portal de promoció de notícies o apunts de blocs en català que envien els mateixos usuaris i voten per promocionar-los a portada.

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari