Infancia
Assessorament psicopedagògic

Les escoles tenen a la seva disposició els Equips d'Assessorament Psicopedagògic (EAP), per tal de treballar els casos d'alumnes que presenten necessitats educatives especials. Els EAP identifiquen i avaluen aquestes necessitats i fan propostes d'escolarització. També assessoren els professors i les famílies en aquests aspectes, així com en l'atenció a la diversitat de l'alumnat, l'orientació educativa i professional...

L'accés als serveis dels EAP es fa a través dels propis centres educatius, malgrat aquests equipaments també atenen a consultes de famílies.

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari