Infancia
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu

Les persones o famílies que visquin una situació d'exclusió social poden recórrer a aquests habitatges, que inclouen suport socioeducatiu en un entorn normalitzat. La Direcció d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona ofereix als beneficiaris un contracte que inclou un pla de treball global i l'estada en aquests habitatges per un període de 6 mesos, renovable fins a un màxim d'un any. Els habitatges poden ser compartits o bé unifamiliars, segons el cas.

L'alternativa d'aquests habitatges s'ofereix a persones i famílies que ja hagin estat ateses o tractades per alguns dels serveis de la xarxa d'atenció social municipal, però que no disposen d'autonomia suficient ni els recursos necessaris per accedir a un habitatge propi. En aquest sentit, els habitatges d'inclusió són un recurs pont que permet tirar endavant un projecte de vida autònoma i autosuficient.

La ciutat disposa de més d'una vintena d'habitatges, distribuïts en diferents districtes.

Per conèixer els criteris d'accés i la forma de beneficiar-se d'aquest servei, consulteu el vostre Centre de Serveis Socials

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari