Homes per l'equitat de gènere
L'Ajuntament de Barcelona sancionarà amb més contundència els clients de la prostitució

Publicat el 03/08/2012 - CIRD (Centre d'Informació de Recursos per a les Dones) -

L'Ajuntament de Barcelona ha fet un pas més per abordar el fenomen de la prostitució a l'espai públic. La modificació de l'Ordenança de Mesures per Fomentar i Garantir la Convivència Ciutadana a l'espai públic de Barcelona, entrarà en vigor el 17 d'agost.

A falta d'una legislació superior, la modificació del text normatiu forma part de l'estratègia global de ciutat impulsada pel Govern Municipal per donar resposta a aquest fenomen que es dóna a l'espai públic i que en molts casos suposa una vulneració dels drets humans més fonamentals i l'aprofitament de les condicions socials de marginalitat en què es veuen immerses moltes persones.

La prohibició d'exercir la prostitució al carrer ja estava prevista en l'Ordenança de convivència vigent des de fa sis anys. La modificació que ara s'impulsa busca clarificar millor l'àmbit d'actuació municipal, posant sobretot l'accent en la lluita contra la demanda i les formes que promoguin el seu consum.

Més atenció social a la part més feble

El Govern Municipal treballa des de tres vessants complementàries. Per una banda, incidint en la lluita contra l'explotació sexual i les xarxes de tràfic de persones mitjançant la tasca conjunta dels diferents cossos policials i de les diferents àrees de govern implicades.

En segon lloc, potenciant l'atenció a les persones que exerceixen la prostitució a través de l'Agència per l'Abordatge Integral del Treball Sexual (ABITS). La protecció sobre aquest col·lectiu és una prioritat del Govern Municipal i per això aquest any ha decidit incrementar un 67% el pressupost destinat a atendre a aquestes persones i oferir-los recursos socials.

Finalment, la tercera actuació se sustenta en la modificació dels articles 39 i 40 de l'Ordenança de Mesures per Fomentar i Garantir la Convivència Ciutadana. La reforma es fa amb l'objectiu d'obtenir eines clares per actuar amb més contundència sobre els clients i sobre les persones que promoguin el consum de la prostitució, sense criminalitzar a les persones que exerceixen la prostitució.

D'acord amb aquest objectiu, el redactat final que es portarà a aprovació al proper Plenari del Consell Municipal estableix sancions lleus per a les persones que exerceixen la prostitució i inclou la possibilitat de substituir aquestes sancions per mesures alternatives. Per contra, preveu sancions greus tant pels clients, com per les persones que afavoreixin i promoguin el consum de prostitució. En tots els casos les sancions s'agreujaran si l'intercanvi de serveis sexuals es produeix a menys de 200 metres d'un centre escolar.

El nou text que es portarà a aprovació definitiva del Plenari del Consell Municipal és el següent. De totes maneres us adjuntem un díptic resum de les modificacions.

"Article 39.- Normes de conducta

1. D'acord amb les finalitats recollides a l'article anterior, es prohibeix d'oferir o acceptar prestar serveis sexuals retribuïts a l'espai públic.

2. És especialment prohibit per aquesta Ordenança la sol·licitud, demanda i negociació de serveis sexuals retribuïts a l'espai públic per part dels clients potencials.

3. Igualment, és especialment prohibida qualsevol conducta que afavoreixi i promogui el consum de prostitució o altres formes d'explotació sexual, considerant recollides entre aquestes les conductes consistents en apropar els clients.

4. La realització de les activitats esmentades als apartats anteriors són especialment prohibides quan es realitzin en espais situats a menys de dos-cents metres de distància de centres docents o educatius en els que s'imparteixen ensenyaments del règim general del sistema educatiu.

5. Igualment, és especialment prohibit mantenir relacions sexuals mediant retribució a l'espai públic".

"Article 40.- Règim de sancions

1. Les conductes recollides a l'apartat 1 de l'article anterior tindran la consideració de lleus, i seran sancionables amb multa de 100 a 300 euros i quan es realitzin a l'espai públic a menys de 200 metres de distància de centres docents o educatius en els que s'imparteixen ensenyaments del règim general amb multa de 300,01 a 750 euros.

S'informarà les persones que ofereixin o acceptin prestar serveis sexuals retribuïts dels programes i serveis que presta l'Agència per a l'Abordatge Integral del Treball Sexual (ABITS), i, si escau, de la possibilitat de substitució de la sanció econòmica per una mesura alternativa en els termes que estableixi el Decret al qual es refereix l'art. 28.2 de l'Ordenança reguladora del procediment sancionador i la normativa complementària

2. Les conductes recollides en els apartats 2 i 3 de l'article anterior tindran la consideració de greus i seran sancionables amb multa de 1.000 a 1.200 euros, i quan tinguin lloc a menys de 200 metres de distància de centres docents o educatius en els que s'imparteixen ensenyaments del règim general amb multa de 1.200,01 a 1.500 euros.

3. Les conductes recollides a l'apartat 5 de l'article anterior tindran la consideració de molt greus, i seran sancionables amb multa de 1.500,01 a 3.000 euros".

Durant la Comissió de Presidència, la regidora de Dona i Drets Civils, Francina Vila, ha volgut ressaltar la importància que avui es faci un primer pas per abordar millor aquest fenomen. En aquest sentit, la regidora ha destacat que amb aquesta modificació Barcelona "fa un pas valent i ferm per llançar un missatge del que no estem disposats a acceptar als nostres carrers", i ha afegit que "la modificació ens ha d'ajudar a frenar l'explotació de persones".

Vila ha destacat el fet que amb el canvi en la normativa es "posa el focus a l'origen del problema i per això es focalitza l'actuació contra el client i contra les persones que afavoreixen i promouen aquesta activitat". En aquest sentit, la regidora ha explicat que ja s'està actuant en aquesta línia i ha dit que en els primers mesos de l'any s'han posat prop d'un 12% més de sancions als clients que a les persones que exerceixen la prostitució,

Vila, ha assegurat que amb l'actuació d'avui, l'Ajuntament de Barcelona, el que fa no és prohibir la prostitució al carrer, perquè aquesta ja estava prohibida amb el redactat anterior de l'Ordenança, sinó que el que es fa és "dotar-nos de més eines per lluitar contra aquest fenomen".

La regidora ha conclòs remarcant que "hem de fer una reflexió com a societat. Hem de decidir què volem ser, una societat on s'accepten determinades situacions o on no s'accepten". Vila ha ressaltat que "no només depèn de nosaltres, nosaltres hem volgut aportar el nostre gra de sorra, però crec que com a societat madura que som hem de reflexionar sobre quin model i quins principis han de regir la nostra societat".

Les dades del darrer Baròmetre municipal indiquen que un 77,9% de la població està d'acord a prohibir la prostitució al carrer; un 69,5% aplaudeix que les sancions es dirigeixin contra els clients i un 32,6% consideren que aquestes sancions haurien de recaure sobre les persones que exerceixen la prostitució.

Per abordar aquest fenomen amb tota la seva dimensió, el Govern Municipal continua reclamant una legislació superior que doni resposta a la prostitució , i en aquest sentit recorda que una Llei de l'Espai Públic permetria comptar amb el marc legal corresponent per dur-ho a terme.

Comparteix:

Què son els serveis "Comparteix"

Totes les icones representen serveis de webs externs al web bcn, que faciliten la gestió personal o comunitària de la informació. Aquests serveis permeten als usuaris, per exemple, classificar, compartir, valorar, comentar o conservar els continguts que troben a internet.

Què significa cada icona?

És una xarxa social en la qual es pot compartir amb amics i altres usuaris coneguts tota la informació que es vulgui mostrar.
Menéame
Lloc web que se serveix dels usuaris del web per donar a conèixer notícies. Els usuaris registrats envien històries que els altres usuaris del lloc poden votar. Les més votades es publiquen a la portada.
Xarxa social de microblogging que permet als usuaris enviar "tweets", microentrades de text d'un màxim de 140 caràcters, tant per la xarxa com per SMS.
Del.icio.us
És un gestor en línia de preferits on cada usuari emmagatzema, classifica i comparteix els enllaços que li interessen. També permet categoritzar els marcadors amb un sistema d'etiquetatge.
Google Bookmarks
És un servei que permet emmagatzemar marcadors dins un compte Google. Ofereix la possibilitat d'afegir etiquetes i notes.
MSN Reporter
Servei participatiu que permet als usuaris amb serveis de Windows Live, és a dir, usuaris registrats a Messenger, Hotmail, Spaces i altres serveis Microsoft, publicar notícies, comentar-les i promocionar-les.
La Tafanera
Portal de promoció de notícies o apunts de blocs en català que envien els mateixos usuaris i voten per promocionar-los a portada.

Fitxers relacionats

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari