Homes per l'equitat de gènere
Grups de treball

Circuit Barcelona Contra la Violència Vers les Dones : s'ha engegat una comissió de treball com a espai per millorar la coordinació pel que fa a l'atenció als homes en la prevenció i detecció de la violència intrafamiliar i per aconseguir uns protocols de coordinació i unes guies d'actuació comunes en tots els àmbits.

Grup de Treball en els Programes d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (PASSIR): diversos professionals de diferents disciplines (llevadores, ginecòlogues i ginecòlegs, i psicòlogues) estan elaborant una proposta d'intervenció des d'aquests serveis amb els homes. Actualment, la intervenció es centra en la paternitat. S'ha engegat Grups de Pares de suport al naixement.

Centres de menors del Consorci de Serveis Socials de Barcelona: treball amb la direcció dels Pisos Tutelats del Consorci de Serveis Socials de Barcelona per a tractar temes referents a les formes de relació entre menors tutelats i educadores del servei, amb enfocament de gènere. A més es vol potenciar la millora de les relacions afectives que tenen els menors que viuen en els pisos amb altres persones quan surten, sobretot noies, i incorporar altres models de relació de parella i de masculinitats alernatives, allunyades de la violència i la discriminació.

Serveis Penitenciaris :en paral·lel a la col·laboració al Programa de Referents de Gènere a les presons, s'esta iniciant una intervenció al Centre Penitenciari de Joves. En aquests moments s'està treballant amb una comissió de treball formada per professionals del Centre Penitenciar de joves. A més, s'està preparant una formació per a professionals dels diferents Centres Penitenciaris de la província de Barcelona.

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari