Homes per l'equitat de gènere
CANVIEM-HO a Serveis Penitenciaris

El Projecte Canviem-ho col·labora amb la Unitat de Nous Projectes i Programes de Contingut Transversal dels Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per tal d'introduir la perspectiva de gènere amb homes i treballar les masculinitats i l'equitat als Centres Penitenciaris.

Aquesta col·laboració ha estat possible degut a la creació dels Referents de Gènere als centres penitenciaris, que tenen com a tasca principal treballar aspectes d'igualtat amb la població penitenciaria. Dins d'aquest marc, es va realitzar una formació als i les professionals dels serveis penitenciaris que son referents de gènere amb els següents objectius:

  • Formar professionals de l'àmbit dels serveis penitenciaris en l'àmbit de les masculinitats i gènere, per conèixer les especificitats de les intervencions amb homes i les seves característiques.
  • Formar els i les professionals referents de gènere en la detecció de necessitats dels homes en temes de paternitat, relacions de parella igualitàries, violència de gènere i abús sexual, relacions afectives, estrés, depressió, addiccions, etc., i vincular-los amb els recursos i programes existents
  • Adquisició per part de les i els referents de gènere a presons de les habilitats i estratègies per crear, planificar, executar i avaluar programes dirigits als homes en les àrees d'interès.
  • Formar a les i els professionals en la intervenció amb homes de forma grupal i individual per millorar-ne l'atenció i també la salut i el benestar de les seves famílies.

La formació que es va portar a terme constava de dues parts, una teòrica i una altra pràctica. També es va establir una col·laboració amb la xarxa virtual que utilitzen (plataforma moodle) per tal de fomentar el debat i la formació.

Actualment, i de forma paral·lela a les anteriors accions, s'està treballant més concretament al Centre Penitenciari de Joves amb un projecte pilot. El projecte consta de tres accions i engloba a professionals i a interns. Les accions són les següents:

  1. Creació d'un grup de treball amb professionals del centre que tenen formació en temes de gènere o motivació en treballar des d'aquesta perspectiva. Aquest grup focalitza el treball en detectar necessitats formatives dels i les professionals, així com adaptació dels continguts genèrics de noves masculinitats als programes especialitzats en que participen els joves interns.
  2. Formació per a professionals en noves masculinitats. Acció destinada a l'equip de professionals del CP Joves en matèria de noves masculinitats. S'aprofitarà l'experiència aportada per el grup de treball anterior i les seves necessitats detectades per tal de dissenyar una formació ajustada a les demandes del centre.
  3. Grups d'homes joves: Grups de 7-8 sessions per treballar la identitat masculina des d'una perspectiva de gènere. Aquesta intervenció es realitzarà conjuntament entre el psicòleg del Projecte Canviem-ho i l'equip de referència del grup per tal que sigui una formació pràctica i que després es pugui mantenir la intervenció al llarg del temps.

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari