Homes per l'equitat de gènere
Què ofereix Canviem-ho?

Prevenció de la violència

Campanyes de sensibilització sobre la violència de gènere, xerrades i grups de debat sobre la posició dels homes davant d'aquesta. Informació sobre serveis d'atenció existents. Accions per visibiltzar públicament un posicionament en contra de la violència masclista per part dels homes.

Millora de les relacions afectives

Tallers, xerrades i cursos sobre el qüestionament dels models relacional basats en "l'amor romàntic", el model tradicional de parella, la sexualitat basada en el rendiment i els estereotips de gènere, fomentant models alternatius d'equitat, respecte i cura.

Conciliació de la vida laboral i familiar

Informació sobre recursos existents per conciliar la vida laboral amb la familiar, beneficis i costos de la conciliació, corresponsabilitat en les tasques domèstiques i en la criança dels fills (paternitats).

Autocura de la salut

Tallers i cursos sobre el desenvolupament emocional dels homes i la cura dels altres i d'un mateix. Educar en hàbits saludables, reconèixer les pròpies limitacions físiques i emocionals, aprendre a demanar ajuda, participar en grups de suport.

Promoció de la participació

Inclusió dins de la comunitat de forma lúdica i desinteressada, fomentant les relacions afectives entre els homes, superant l'homofòbia i disminuint la solitud, l'aïllament i la dependència de la parella. Fomentar la creació de grups d'homes i donar suport en el seu desenvolupament.

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari