Homes per l'equitat de gènere
Fitxers relacionats

Formacions

El catàleg de formacions que es detalla més a baix és de tipus gratuït i obert a tot tipus de públic. Encara i així, ja que el projecte intenta arribar als homes en totes les temàtiques, es prioritzarà la inscripció dels homes en els diferents tallers i cursos que s’ofereixen. Amb la intenció de no distorsionar la finalitat mateixa del projecte d'implicar i responsabilitzar als homes en temes de gènere. En les xerrades no existiran limitacions.

Tipus d'acció formativa:

 • Xerrades (1:30-2h): els títols de les xerrades per a ciutadans són els que s'indiquen més avall. Comptarà amb un espai on es desenvoluparà el tema i les conclusions sobre el mateix, i una part de debat obert sobre experiències i demandes. Una part es destinaria a difusió del projecte, la web i els recursos disponibles. Si voleu demanar alguna xerrada, ho podeu realitzar mitjançant el nostre formulari de demanda. A més, periòdicament es realitzaran a diferents espais de la ciutat que podreu consultar a l'agenda de la nostra web.
 • Tallers (2-4h): es realitzen per a entitats i professionals, i en algun cas, a petició d'homes interessats en reflexionar al voltant d'aquests temes. En aquests tallers s'aposta per un treball grupal orientat a la reflexió a partir de dinàmiques participatives i vivencials, donant importància a les pròpies experiències i emocions de les persones participacions al taller. Poden tenir una part introductòria igual per a tots els tallers sobre la temàtica i el projecte. És necessari una demanda de l'entitat o d'un mínim de 8 persones. Si voleu demanar algun taller, ho podeu realitzar mitjançant el nostre formulari de demanda. A més, periòdicament es realitzaran a diferents espais de la ciutat que podreu consultar a l'agenda de la nostra web.
 • Cursos (4-20h): existeix un curs general sobre les diferents temàtiques del projecte, sobretot dirigits a entitats i professionals. Poden demanar-se a mida, però en un principi s'oferirà un curs general que abordarà varies temàtiques sobre masculinitats i un d'específic per a professionals sobre l'atenció a homes que maltracten. S'estudiarà cada demanda concretament. Si voleu demanar algun curs, ho podeu realitzar mitjançant el nostre formulari de demanda.

Formació per tipus de públic:

 • Ciutadans/entitats: xerrades i tallers
 • Professionals/entitats: tallers i cursos

Temàtiques del projecte:

Existeixen diferents temàtiques centrals del projecte a partir de les quals es presenten les diferents xerrades i cursos, tal com es mostra més avall. Malgrat tot, les diferents accions formatives i les diferents temàtiques es poden adaptar a les demandes concretes de les persones i/o entitats interessades.

1. Prevenció de violència

 • Violència és cosa d'homes? Com ens involucrem els homes en la prevenció de la violència de gènere.

Aquesta xerrada presentarà les relacions entre la violència que s'exerceix cap a les dones i la masculinitat tradicional. Com, els homes que maltracten, no són gaire diferents a qualsevol altre home, i quines serien les particularitats i situacions que porten a l'ús de la violència en les relacions íntimes i com prevenir-ho per part dels homes.

 • Els homes poden canviar? Informació i recursos en l'atenció als homes amb problemes de violència.

Es debatrà la relació entre masculinitat i violència. S'explicarà de quina manera detectar i donar suport a homes amb problemes de violència, i què hi poden fer els demés homes, entitats i professionals. També s'abordarà la situació actual dels programes dirigits als homes que maltracten, com funcionen i com adreçar-s'hi, en especial el Servei d'Atenció a Homes de l'Ajuntament de Barcelona.

 • Poden els homes prevenir la violència de gènere? Estratègies i col·laboració dels homes en la prevenció de la violència de gènere.

Es donarà informació sobre les associacions que treballen arreu del món i en especial al nostre país per prevenir la violència i quines accions han desenvolupat molts grups d'homes en els darrers anys. S'explicaran les campanyes i estratègies per tal que els homes s'hi puguin adherir.

 • Esports, masculinitat i violència Elaboració d'un discurs crític amb la violència i la discriminació de gènere a l'esport.

Es debatrà sobre com s'ha anat conformant el binomi esport-violència sobretot en certes disciplines com el futbol. De quina manera s'assumeixen els seus models de masculinitat tradicional i de la seva difícil relació amb tot allò que te a veure amb la feminitat.

2. Relacions afectives

 • Ja no és el que era (ni el que esperava que fos) Canvi i crisi dels homes en les relacions de parella.

S'abordarà la problemàtica de les relacions de parella des del punt de vista dels homes amb una anàlisi de gènere. Com condicionen les diferents formes de ser home en les relacions amoroses i de quina manera s'afronten les crisis i les separacions per part dels homes en general. També s'incidirà en les problemàtiques associades de drogues, depressió o violència.

 • Sóc pare o sóc parella? Conflictes entre paternitat i relacions de parella.

En connexió amb els aspectes de la paternitat responsable, en aquesta xerrada es posaran a debat les dificultats que les actuals estructures i relacions de gènere, al voltant de la reproducció, impliquen pels homes i les seves relacions de parella. Es tractaran els tòpics, rols i estereotips que ens limiten a l'hora d'exercir de pare i parella al mateix temps.

 • L'home de gel. Què necessiten els homes per millorar la seva intel·ligència emocional.

Ja que moltes persones coneixen les limitacions de la majoria dels homes per identificar i expressar algunes emocions, s'intentarà explicar l'origen d'aquestes mancances i com el gènere i les formes tradicionals de masculinitat hi tenen relació. A més es detallaran les possibilitats de canvi i es qüestionaran les explicacions rígides i deterministes sobre aquestes carències.

 • Això és sexe? Mites que dificulten les relacions sexuals dels homes.

Aquesta xerrada versarà sobre les dificultats que tenen els homes amb la sexualitat lligada al model tradicional de masculinitat. Es mostraran les diferents formes de canvi dels homes davant l'alliberació sexual de les dones, i quins problemes està causant degut als mites i estereotips sobre la sexualitat masculina. S'exposaran els problemes de salut i psicològics associats, i la seva prevenció.

3. Conciliació de la vida laboral i familiar

 • "La mama és la mama", i els papes? La importància de les relacions paterno-filials.

A vegades els estereotips de gènere i els rols tradicionals carreguen en les dones tots els aspectes de cura i relació amb les criatures, deixant als homes en un segon pla. És important qüestionar totes les suposades mancances dels homes i revisar quins beneficis i costos suposa aquesta posició pels homes, les dones i pels fills i filles.

 • Ajuda!, seré papà! Recursos i beneficis pels homes per a conciliar.

Es tractaran totes les possibilitats que les parelles tenen per exercir la paternitat de forma igualitària, quins beneficis poden tenir els fills i filles, dones i homes, el posicionament davant el treball remunerat i els recursos disponibles actualment i en comparació amb la resta de països. Es farà un repàs de quines experiències empresarials s'estan incorporant per conciliar vida familiar i laboral.

 • El temps (masculí) és or. En què volen invertir els homes el seu temps i en què el gasten.

Es farà una reflexió sobre la distribució del temps per part dels homes, i quina relació té amb el model de masculinitat. També es revisaran els canvis produïts durant els darrers anys i els reptes que queden encara per implicar els homes en la corresponsabilitat domèstica. S'abordarà també la necessitat d'educar en igualtat als nens perquè valorin el treball domèstic i de cura.

 • Aquesta iaia és teva? Com els homes poden cuidar de les persones grans.

Els homes han començat a voler tenir cura dels seus fills i filles, però encara són pocs els que s'ocupen dels seus pares i mares, o a vegades, dels de la parella quan ja són avis o de persones dependents de la família. A més, actualment molts homes grans han de cuidar de la seva parella amb demències o mancances de mobilitat. S'exposarà que es pot fer perquè els homes assumeixin rols de cura de forma responsable, afrontin aquestes situacions i superin les contradiccions amb els models apresos de masculinitat.

4. Autocura de la salut.

 • La masculinitat tòxica. Altres maneres de ser homes son possibles

En aquesta xerrada o taller tractarem de reflexionar al voltant de com limita als homes el patriarcat i la masculinitat tradicional i quines conseqüències te aquesta construcció social de la identitat masculina en la salut dels homes i també en la resta de la societat. Però no només ens quedarem en la crítica del model sinó que proposarem alternatives al model tradicional d'home i visibilitzarem els guanys de la igualtat per als homes. Proposarem un canvi de les identitats cap a masculinitats antisexistes, antihomofòbiques, no-violentes, positives, obertes, amples, plurals i, en definitiva, més igualitàries. Perquè amb la igualtat hi guanyem tots i totes.

 • Perquè la meitat dels homes tenim panxa? Hàbits d'alimentació i cultura masculina.

Encara que la majoria de mitjans de comunicació, anuncis i pel·lícules mostren a les dones preocupades pel seu pes, la veritat és que majoritàriament són els homes els que tenen més sobrepès, obesitat i malalties relacionades amb la forma d'alimentar-se. S'exposaran les dades actuals sobre el tema i quina relació té el model de masculinitat amb les conseqüències per a la salut dels homes.

 • No ploris, sigues un home! Com apareix la tristesa i la depressió en els homes, i com prevenir la salut mental.

Relacionat directament amb la forma d'expressió dels sentiments, s'inclourà específicament quines són les formes més comuns de trastorns mentals o afectius i les característiques de la depressió en els homes. S'abordarà com el canvi en les formes de masculinitat i d'afrontament de les situacions d'estrès per part dels homes pot esdevenir en quelcom preventiu per a la salut mental.

 • Jo mai vaig al metge... Perquè costa tant als homes demanar ajuda i com prevenir la salut física.

La majoria de malalties físiques es poden prevenir actualment o tenir un diagnòstic a temps. Encara i així molts homes no es senten bé acudint als serveis mèdics i poden arribar a empitjorar molt la seva salut física. A més, molts dels factors de risc per a la salut com beure, fumar, mala alimentació i estils de vida sedentaris solen coincidir amb el model de masculinitat habitual, que potser molts homes no han qüestionat encara. És necessari fer una revisió de com prevenir la salut per part dels homes i valorar la cura del cos.

5. Promoure la participació pública i les relacions socials.

 • A part de la feina, què pot fer un home? Lligams socials i autorealització en homes adults.

Molts homes dediquen la majoria del seu temps al treball remunerat. A part de la necessitat d'implicació dels homes en les tasques domèstiques i la cura de fills i filles, molts homes es troben insatisfets amb la seva vida social i l'aprofitament del temps lliure. En aquest context, la participació en lleure, cultura i solidaritat és un element clau per l'enriquiment personal. Parlarem de perquè els homes no participen i quina relació té amb els valors masculins tradicionals. S'avaluaran els beneficis que pot tenir pels homes i la seva salut emocional.

 • Tinc amics de veritat? Les dificultats masculines en l'amistat i les relacions d'iguals.

Les relacions entre els homes es presenten avui en dia com una necessitat per part de molts d'ells, però la por a l'homosexualitat i les dificultats en l'expressió d'emocions limiten l'assoliment d'una intimitat plena. S'explicarà com el model de masculinitat hegemònic penalitza l'ajuda mútua i el suport entre els homes en situacions difícils, i limita les relacions a temàtiques laborals o esportives molt rígides.

 • No sense ella... Dependència de la parella, aïllament social i baixa autoestima en els homes.

Dintre de les relacions afectives, la relació de parella és encara molt fonamental per l'estabilitat emocional i social dels homes. Les relacions afectives d'amistat o de cura de fills i filles, o amb la família d'origen són a vegades poc valorades o inexistents. Es tractarà cóm la dependència de la parella, la gelosia i l'absència d'autoestima per part de molts homes és una conseqüència dels models de masculinitat imposats a les relacions afectives. S'introduirà el lligam entre dependència de parella, aïllament social i violència de gènere.

 • Què li dic si és homosexual?

L'homofòbia és encara un problema per a molts homes en la nostra societat, i és per això que s'abordarà quines són les causes d'aquest rebuig. S'analitzarà la relació entre els homes i quin paper hi juga l'homofòbia en les relacions familiars, d'amistat, laborals i esportives. Es debatrà el canvi de posició dels homes en funció si els referents homosexuals son desconeguts, famosos, amics o els propis fills. Avaluarem les conseqüències psicològiques que poden patir els homes homosexuals enfront les actituds discriminatòries dels propis homes.

 • Tots per a un i un per a tots! Grups d'homes, grups de suport i grups terapèutics.

Es donarà informació sobre què són i com funcionen els grups d'homes en diferents contextos i quines són les experiències que s'han desenvolupat. A més, s'explicarà de quina forma es pot participar en els diferents grups que s'han creat i cóm es pot crear un grup d'homes. S'especificarà quins grups terapèutics existeixen a la ciutat i com demanar atenció en ells.

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari