Homes per l'equitat de gènere
Què estem fent, actualment, a CANVIEM-HO?

CANVIEM-HO és un projecte de projectes. Per això, diversos professionals i institucions estan treballant amb nosaltres per portar endavant diverses iniciatives que ajudin els homes a fer canvis cap a l'equitat de gènere.

Actualment, tenim les següents activitats en marxa:

Grup de Treball en els Programes d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (PASSIR), on diversos professionals com llevadores, ginecòlogues, ginecòlegs, i psicòlogues, estan treballant per millorar l'atenció del homes en els centres Atenció a la Salud Sexual i reproductiva. En aquest moments, el treball esta més centrat en l'atenció a la paternitat.

L'objectiu és aconseguir una millor atenció als homes en aquests serveis tot implicant-los en el seu paper com a pares responsables i millorant les seves habilitats en la criança de fills i filles. També vol oferir un espai de suport als pares en el seu procés personal davant les dificultats i l'estrès que suposa un canvi tan important en la vida d'una persona. Després de realitzar una prospecció sobre les necessitats i interessos del pares, en aquest moments estem posant en marxa Grups de Pares de preparació al naixement.

Barcelona Contra la Violència Vers les Dones: s'ha engegat una comissió de treball específica per millorar la coordinació pel que fa a l'atenció als homes en la prevenció i detecció de la violència intrafamiliar i per aconseguir uns protocols de coordinació i unes guies d'actuació comunes en tots els àmbits i serveis. En aquests moments, s'està treballant en la redacció d'unes recomanacions per a la detecció i derivació d'homes agressors.

Centres de menors: Com a demanda explícita del Consorci de Serveis Socials, s'han realitzat diferents accions formatives sobre gènere i masculinitats amb els equips de professionals dels pisos tutelats i tallers amb els mateixos usuaris dels pisos. Concretament, es pretén realitzar una intervenció integral al que combini el treball en paral·lel amb els educadors i les educadores i amb els nois del pis. Aquesta intervenció consisteix en que tant uns, com els altres, treballin de manera separada els mateixos temes.

Serveis Penitenciaris: en paral·lel al treball que estem realitzat amb els Referents de Gènere a les presons, actualment estem engegant una intervenció al Centre Penitenciari de Joves. En aquests moments s'està treballant amb una comissió de treball formada per professionals del Centre Penitenciar de joves s'esta realitzant diferents accións formatives per als i les professionals del Centre Penitenciari i s'ha iniciat una intervenció grupal amb un grup de nois interns al centre.

Iguals i diferents: s'està col·laborant amb aquest projecte de treball comunitari a Barceloneta definit per diversos serveis, entitats i veïns i veïnes en el marc de la Taula per l'Equitat de Gènere que promou el Pla de Barris. L'objectiu general del projecte és liderar el procés d'incorporació de la perspectiva de l'equitat de gènere en l'activitat de totes les entitats i els serveis públics del barri. El nostra projecte intenta aportar idees per incorporar aquesta perspectiva amb els homes. És per això que s'estan realitzant diferents accions de sensibilització per als homes del barri.

Catàleg de formacions sobre les diferents temàtiques del projecte, que s'oferiran periòdicament en diferents espais de la ciutat. Aquests tallers, cursos i xerrades es podran oferir també a demanda de ciutadans, entitats o grups de professionals que ho requereixin. Obrir document PDF Veure catàleg

Si voleu més informació sobre aquestes o altres accions, o voleu participar-hi, poseu-vos en contacte amb el projecte en aquest formulari

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari