Homes per l'equitat de gènere
CANVIEM-HO als Centre de menors del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

El projecte CANVIEM-HO ha començat a treballar amb la direcció dels Pisos Tutelats del Consorci de Serveis Socials de Barcelona per a tractar temes referents a les formes de relació entre menors tutelats i educadores del servei, amb enfocament de gènere. A més es vol potenciar la millora de les relacions afectives que tenen els menors que viuen en els pisos amb altres persones quan surten, sobretot noies, i incorporar altres models de relació de parella i de masculinitats alernatives, allunyades de la violència i la discriminació.

El fet que siguin nois provinents d'altres cultures i situacions socioeconòmiques, sobretot del Magrib, fa difícil la seva integració en valors i relacions d'igualtat i respecte a les dones, la qual cosa dificulta la seva acceptació social i el gaudir dels drets i les llibertats sense discriminacions per raó de sexe.

L'objectiu del projecte segueix tres eixos bàsics:

  • Conèixer les problemàtiques que tenen els nois menors tutelats d'aquests pisos per assolir relacions d'igualtat amb les educadores i altres dones del seu entorn, i poder reflexionar sobre els models i els valors d'origen i el seu possible canvi cap a una concepció més igualitària de les relacions.
  • Proposar amb l'equip educatiu dels pisos projectes de formació i intervenció en gènere i masculinitats per tal de generar eines de millora davant situacions de discriminació i violència que es poguessin produir en relació amb els menors.
  • Millorar la integració dels menors en aspectes no formals del seu currícula, com poden ser les relacions amb figures d'autoritat femenines, relacions de parella igualitàries i no abusives, models de masculinitat no lligats als riscos i la violència, i els beneficis del canvi cap a posicionaments flexibles en els rols de gènere.

Per tal de portar a terme l'esmentat projecte s'està treballant amb grups tant des de la direcció, com de l'equip educatiu i dels propis menors, per establir una metodologia i uns objectius concrets en la nostra intervenció.

Actualment, s'ha començat a realitzar diferents accions formatives amb les i els professionals dels pisos tutelats, sense oblidar el treball directe amb els nois.

Si voleu més informació sobre aquestes o altres accions, o voleu participar-hi, poseu-vos en contacte amb el projecte a través d'aquest formulari.

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari