Homes per l'equitat de gènere
Fitxers relacionats

CANVIEM-HO al Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva

Objectius del projecte als PASSIR

Els objectius fonamentals del projecte CANVIEM-HO al Programa d'Assistència a la Salut Sexual i Reproductiva a la ciutat de Barcelona són els següents:

 • Aconseguir un més alt grau d'implicació dels homes en la criança i cura dels fills i filles des de l'embaràs de la parella millorant les seves capacitats parentals i afectives i solucionant els dubtes i les preocupacions que puguin sorgir.
 • Revisar els rols i estereotips de gènere que dificulten la cura dels fills i la implicació en les tasques de casa, les responsabilitats familiars i l'educació.
 • Prevenir els comportaments associats al naixement i la cura dels fills, com poden ser violència de gènere i intrafamiliar, abús de drogues i alcohol o psicopatologies, així com conductes de risc o negligència, tant cap a ells mateixos com cap a altres membres de la família.

Metodologia

Podríem resumir les accions en tres grans àmbits, cadascun amb una sèrie de temàtiques concretes a determinar:

Millorar l'atenció dels homes en els PASSIR:

 • Detecció de les necessitats dels homes que arriben als PASSIR o de les parelles de les dones que arriben a aquest centres en temes de paternitat, salut reproductiva i relacions de violència.
 • Establir un registre de l'atenció als homes en els PASSIR tant pel que fa a dades sociodemogràfiques com pel tipus de consulta, l'atenció rebuda i l'absentisme.
 • Augmentar la sol·licitud i participació dels homes en la seva salut sexual i reproductiva i de les seves famílies, establint una difusió i informació específica per als homes.

Intervenir de forma específica amb homes en situacions de prepart i postpart

 • Millorar l'atenció que reben els homes en temes de paternitat, tant en els grups de prepart com en l'atenció postpart.
 • Planificar i dissenyar intervencions específiques dirigides als homes en l'àmbit de la paternitat responsable, tant en una fase prepart com en la fase postpart.
 • Intervenir de forma grupal i individual amb homes que hagin de ser pares de forma separada a les seves parelles en un programa pilot.

Formar els i les professionals en l'atenció als homes

 • Formar les i els professionals en l'àmbit de les masculinitats i el gènere per conèixer les especificitats de les intervencions amb homes i les seves característiques.
 • Formar els i les professionals en la detecció, necessitats i derivació dels homes en temes de paternitat, conciliació familiar, relacions de parella igualitàries, violència de gènere i abús sexual, estrès, depressió, etc.
 • Formar les i els professionals en la intervenció amb homes de forma grupal i individual per millorar-ne l'atenció i també la salut i el benestar de les famílies.

Si voleu més informació sobre aquestes o altres accions, o voleu participar-hi, poseu-vos en contacte amb el projecte a través d'aquest formulari.

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari