GentGran

Gent GranCentres de serveis socials

Us ofereixen:

  • Informació, orientació i assessorament de tipus social
  • Atenció i suport a persones i famílies en situació de necessitat i/o en risc d'exclusió social
  • Programa Individual d'Atenció (PIA) per a persones en situació de dependència, i el corresponent seguiment.
  • Tramitació de recursos i prestacions socials (serveis d'ajuda a domicili i teleassistència, ajudes econòmiques, servei de menjador social, etc.)
  • Derivació als serveis socials especialitzats i altres serveis de benestar (treball, salut, educació, habitatge, etc.)
  • Col·laboració amb entitats i associacions del barri per recolzar la seva tasca orientada a la inclusió social de determinats col·lectius.

Consulteu quin és el Centre de Serveis Socials que teniu més a prop.

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari