Menú de serveis

Ves al menú principalDocuments en Lectura Fàcil

Per tal de garantir el Dret a la Informació i a la Comunicació a tothom, s'editen diferents materials adreçats a persones amb dificultats de comprensió lectora, en col·laboració amb l'Associació Lectura Fàcil.

L'objectiu és oferir una informació clara i entenedora sobre quins són els drets i les responsabilitats que comparteixen els ciutadans i ciutadanes de Barcelona i quins mecanismes existeixen per a la seva promoció i garantia, fent especial atenció a aquells col·lectius amb majors dificultats per accedir a aquesta informació.

Aquests són alguns dels documents editats:Inici de la pàgina