Menú de serveis

Ves al menú principal  • Drets Civils 
  • Agenda 
  • Més enllà del Feminisme Islàmic: cap a un pensament islàmic decolonial

Agenda

La ciutat és un espai col·lectiu que pertany a tots els seus habitants, els qui tenen dret a trobar les condicions per a la seva realització
política, social i ecològica, assumint deures de solidaritat. Així es reconeix en la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, signada per l'Ajuntament de Barcelona al 1998.


Avui dia, la ciutat s'ha convertit en un actor internacional, amb capacitat per mobilitzar recursos i per influir en el sistema i amb
l'autonomia necessària per a l'exercici de les seves competències. En aquest context, la ciutat reivindica també el seu paper com a
administració defensora dels drets humans i com a espai col·lectiu on poder exercir-los. Un espai on és fonamental el paper d'una
ciutadania responsable i exigent, coneixedora dels seus drets i deures.


Quins drets exercim a la ciutat? Quins mecanismes tenim al nostre abast per defensar-los i exigir-los? Quina és la responsabilitat de
l'administració local per a garantir-los?

Inscripció al curs

Dossier del curs


Inici de la pàgina