Menú de serveis

Ves al menú principalCol·laboracions i participació ciutadana

Barcelona no seria la ciutat que és, oberta, dialogant, de respecte... sense el seu moviment social. Un moviment que va lluitar per viure en democràcia i que després ha estat sempre implicat, i a vegades motor, en el creixement social col·lectiu, en la construcció d'una ciutadania cívica i responsable, capaç de generar debat i aportar idees i solucions.

La coresponsabilitat és un dels principis bàsics de desenvolupament de l'Agència pels Drets Civils i la No Discriminació. En la seva estructura organitzativa, l'Agència compta amb el desplegament de l'Àmbit d'Entitats [vincle a com s'organitza l'Agència], des del que enfortir el vincle i la cooperació amb la societat civil de la ciutat tant per portar endavant accions conjuntes com intercanviar informació i coneixement.

Per al desenvolupament de l'activitat de l'Agència pels Drets Civils i la No Discriminació és imprescindible el treball en xarxa. Això significa trobades periòdiques amb representants de les institucions relacionades (Fiscalia, Síndic de Greuges de Catalunya, Síndica de Greuges de Barcelona, Administració de Justícia, Benestar i Família de la Generalitat, Cossos de Seguretat, etc.), amb diferents entitats referents de col·lectius específics i en els Consells Municipals com ara:

A més, l'Oficina d'Atenció de l'Agència porta endavant un treball col·laboratiu amb el territori, a partir de la col·laboració amb diferents serveis, equipaments i entitats dels districtes, amb l'objectiu d'apropar la seva tasca i establir aliances de cooperació.

Subvencions i convenis

La convocatòria pública de subvencions dóna suport a projectes, activitats i serveis de la societat civil que impulsin:

  • El foment i la defensa real i efectiva dels drets humans en general, i el coneixement dels deures de la ciutadania i de les institucions democràtiques;
  • El dret a no ser discriminat per cap motiu de gènere, raça, ètnia o origen, religió, pensament i consciència.

Convocatòria de subvencions 2015

Resolució de la convocatòria de subvencions 2014 1er trimestre

Resolució de la convocatòria de subvencions 2014 2on trimestre

La signatura de convenis amb entitats té per objectiu desenvolupar iniciatives i accions amb objectius compartits.


Inici de la pàgina