Consell Tributari
Benvinguts a la pàgina web del Consell Tributari de l'Ajuntament de Barcelona

Aquesta pàgina web té l'objectiu primordial d'apropar al públic la informació més rellevant sobre el funcionament del Consell Tributari i les activitats que desenvolupa.

El Consell Tributari es un òrgan de l'Ajuntament de Barcelona especialitzat en matèria de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic, essent la seva principal funció la de dictaminar totes les propostes de resolució dels recursos i reclamacions interposades contra els actes d'aplicació dels tributs i preus públics, i de recaptació d'aquests i d'altres ingressos de dret públic, que pertanyin a la Hisenda municipal.

Pel compliment de les seves funcions el Consell Tributari actua amb independència i objectivitat, impulsant i resolent d'ofici qualsevol qüestió de la seva competència.

Webs Destacades

 • Direcció General del Cadastre

 • Carpeta del ciutadà

 • Tribunal Econòmic Administratiu Central

 • Biblioteca General

 • Tribunal Constitucional

 • Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

 • Butlletí Oficial de l'Estat

 • Institut Municipal d'Hisenda

 • Tribunal Suprem

 • Agència Tributària

 • Direcció General de Tributs

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari