Notícies Imprimir
Celebrat el primer Plenari del curs del CMBS
publicat el 11/12/2014 a les : h.

El passat 26 de novembre de 2014 es va celebrar el Plenari del Consell, on es van presentar les propostes dels grups de treball que aquest curs 2013-2014 ha estat analitzar com la situació econòmica actual dóna peu a canvis en els models d'organització de la societat civil, de les persones ateses en els serveis o de la relació entre inclusió social i mercat laboral. Els grups han realitzat 69 sessions de treball, en les quals han participat un total de 309 persones, de 142 entitats o associacions, que han aportat elements per a la reflexió, el debat, i l'elaboració de propostes que posteriorment seran trameses als òrgans de govern corresponents i al conjunta de l'organització municipal.

Cal destacar la creació de la Comissió de treball sobre l'impacte de la situació de crisi en la infància i la igualtat d'oportunitats, per analitzar i proposar noves iniciatives i accions específiques i/o transversals per pal·liar i prevenir els efectes de l'empobriment de les famílies amb infants, a partir de l'anàlisi de la realitat a la ciutat, així com dels serveis i recursos actuals, i d'altres iniciatives d'interès.

Aquestes propostes es poden consultar al document: "Informe Participatiu dels grups i comissions de treball 2013-2014" CLICAR AQUI

També teniu a la vostra disposició un document de lectura ràpida "Recull de Propostes dels Grups de Treball 2013-2014" CLICAR AQUÍ

Com cada any el govern dóna comptes del que s'ha posat en marxa de les recomanacions i propostes plantejades el curs anterior (2012-2013), s'ha de tenir en compte, però que algunes van mes enllà de les possibilitats d'implementació durant un any. Aquest seguiment de les propostes permet que totes les persones i entitats puguin analitzar i contrastar de quina manera les reflexions i propostes impacten en la política municipal.

Es pot consultar el seguiment de les propostes al document de MEMÒRIA DEL CONSELL CLICAR AQUÍ

 
 taula 01Taula 02

© Ajuntament de Barcelona firma