ConsellGlihdt


Menú de serveis

Ves al menú principalQui el composa?

Els representants de cadascuna de les associacions de gais, lesbianes, bisexuals i homes i dones transsexuals presents a la ciutat així com els representants dels grups polítics de la corporació, els representants d'associacions d'empresaris, institucions, universitats o altres sectors d'especial interès que, per la seva trajectòria personal destaquin pels seus coneixements sobre els assumptes d'interès d'aquest consell.

També en formen part, els representants de partits polítics i sindicats que tinguin constituïda una comissió específica destinada a treballar amb els col·lectius representats al consell, i per últim, formem part del CMGLidhT professionals de l'àmbit municipal que tenen relació amb els objectius i continguts prioritaris del Consell.

Associacions:

 • ACGIL - Associació Cristiana de Gais i Lesbianes de Catalunya
 • ACORD - Assessorament, Counselling, Orientació i Recursos per a dones
 • AISIOS - Associació d'Investigació i Suport de la Identitat i Orientació Sexual
 • Arco Iris
 • Associació Catalana per la Integració d'Homosexuals,
 • Bisexuals i Transsexuals Immigrants. ACATHI
 • Associació de Famílies Lesbianes i Gais
 • Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes, AMPGIL
 • Associació Universitaria Sin Vergüenza
 • ATC Libertad - Asociación de Transsexuals e Intersexuals de
 • Associació Catalana d'Empreses per a Gais i Lesbianes (ACEGAL)
 • Associació de Gais i Lesbianes Policies - GAILESPOL
 • BarceDona
 • BEARCELONA
 • Casal LAMBDA
 • Col·lectiu Gai de Barcelona
 • Col·lectiu Transsexual de Catalunya
 • Comissió Unitària 28 de juny
 • Coordinadora de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de Cat.
 • Ecogais
 • Ens Entenem - Espai per la Informació GLBT
 • FAGC - Front d'Alliberament Gai de Catalunya
 • Fundación para la Identidad de Genero
 • Fundació Privada Enllaç
 • Gais Positius
 • Grup d'Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals GAG
 • Grup de Lesbianes Feministes
 • Grup Elles
 • Grup Jove Coordinadora Gai Lesbiana
 • INFOGAI
 • Panteres Grogues
 • Projecte dels Noms - Hispanosida
 • STOP SIDA

Altres entitats:

 • Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
 • Grups municipals:
 • Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
 • Grup Municipal de Convergència i Unió
 • Grup Municipal Unitat per Barcelona
 • Grup Municipal del Partit Popular
 • Grup Municipal del Partit del Socialistes de Catalunya

Partits polítics:

 • Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
 • Iniciativa per Catalunya Verds (IC-V)
 • Partit del Socialistes de Catalunya (PSC)
 • Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)
 • Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya (JERC)
 • Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC)
 • Joves d'Esquerra Verda (JEV)
 • Joventut Socialista de Catalunya (JSC)
 • Unió de Joves (UJ)

Sindicats:

 • Unió General de Treballadors - UGT
 • Comissions Obreres Barcelonès - CCOO (en qualitat d'observadora, fins modificació reglament de funcionament intern)

Àmbits municipals i de participació:

 • Agència de Salut Pública
 • Direcció de Joventut
 • Drets Civils
 • Participació Social
 • Institut Municipal d'Educació
 • Consell de la Joventut

Inici de la pàgina