ConsellGlihdt


Menú de serveis

Ves al menú principalVols formar part del CMGLidhT?

  • Les entitats interessades en formar part del Consell Municipal de Gais, Lesbianes i dones i homes Transsexuals hauran de presentar la seva candidatura per escrit a la Secretaria del consell, a través del registre municipal manifestant que compleixen els requisits estipulats per a ser membres del consell amb la corresponent documentació que ho confirmi.

  • Les entitats candidates admeses seran referendades pel Plenari del consell i en passaran a ser membres de ple dret.

  • Les sol·licituds d'entrada al consell es podran cursar al llarg de tot el mandat, essent valorades periòdicament per a la seva admissió segons s'estipuli en els acords interns del consell.

  • El Consell Municipal de Gais, Lesbianes i dones i homes Transsexuals de Barcelona disposa d'un reglament de funcionament intern on s'especifiquen els processos reglamentaris de caire pràctic per a la marxa del consell.


Inici de la pàgina