Menú de serveis

Ves al menú principalPrograma de Participació i Gent Gran

El Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona (CAGG) i els deu Consells i Comissions de gent gran de districte articulen el seu treball a partir de programes que permeten desenvolupar debats, projectes i acords sobre la realitat de la gent gran de la ciutat.

Els punts de partida per a l'elaboració del Programa de Participació i Gent Gran per al període 2012-2015 han estat els acords de la III Convenció Les Veus de la Gent Gran (2011), les aportacions dels consells de gent gran dels districtes i dels grups de treball del CAGG, i les propostes del Pla d'Actuació Municipal.

Programa de Participació i Gent Gran 2008-2011

Pla de treball 2012 -2015


Inici de la pàgina