CentrePerLaPau


Menú de serveis

Ves al menú principalFormació especialitzada

La principal activitat del CRIPB és el programa internacional de formació especialitzada, que cobreix les grans necessitats de formació de personal civil per treballar sobre el terreny en crisis humanitàries i processos de pau arreu del món. El CRIPB ofereix diversos mòduls formatius adreçats als professionals que treballen o volen treballar en l'àmbit de la construcció de pau i l'acció humanitària.

El programa de formació és eminentment pràctic i es basa en les experiències acumulades en el terreny. L'intercanvi de coneixements entre els propis participants, les simulacions i l'estudi de casos pràctics són una part fonamental de la formació, que també inclou les necessàries bases teòriques impartides de forma interactiva.

Per oferir una formació d'excel·lència adequada a la realitat que es viu en el terreny, el CRIPB ha establert diversos acords de col·laboració amb les institucions acadèmiques i les agències internacionals líders en els seus respectius àmbits i en la formació de personal civil destinat a situacions de crisi i operacions de pau.


Ves al menú de serveis

Inici de la pàgina