CentrePerLaPau


Menú de serveis

Ves al menú principalCursos 2015

 • CURS DE FORMACIÓ EN GOVERNABILITAT LOCAL I CONSTRUCCIÓ DE PAU

  13 - 24 abril 2015 ||Després d'un conflicte violent, els governs locals s'enfronten a enormes desafiaments. Per l'estabilitat i el desenvolupament, cal millorar i mantenir la seguretat dels ciutadans, integrar els desplaçats interns o els excombatents a la comunitat local i superar les divisions existents a la societat. Els ciutadans també necessitaran accés als serveis bàsics com ara - carreteres, aigua, escoles i serveis de salut - i oportunitats econòmiques tangibles. Finalment, les autoritats locals sovint hauràn de recuperar la confiança de la població.

 • CURS DE FORMACIÓ PER NEGOCIADORS HUMANITARIS (HNTC)

  4 -8 maig 2015 || El curs de formació de Negociadors Humanitaris se centrarà en aspectes que recorreran el Dret Internacional Humanitari i el dret aplicable als Drets Humans; les Convencions de Ginebra de 1949 i els seus protocols addicionals de 1977, la Carta de les Nacions Unides i l'Estatut del Tribunal Internacional de Justícia, els principis de dret internacional, les polítiques i els procediments regionals, els aspectes ètics i els codis de conducta, la Declaració Universal dels Drets Humans, el treballador humanitari, i les tècniques de negociació per a acords de pau, entre d'altres.

 • CURS DE FORMACIÓ EN LOGÍSTICA HUMANITÀRIA

  11 - 15 maig 2015 || La logística és un dels components més importants de l'assistència humanitària d'èxit . Aquest curs explica la logística i explora de quines formes pot afectar l'ajuda humanitària mitjançant l'anàlisi de casos pràctics i el desenvolupament de mètodes per la millora de la provisió d'ajuda.

 • CURS DE FORMACIÓ 'REFLEXIONS SOBRE PRÀCTIQUES DE PAU' (RPP) I

  1-5 juny 2015 || Curs intensiu de cinc dies en els que es presentaran i aplicaran els conceptes i marcs teòrics del programa Reflexions sobre Pràctiques de Pau. Inclou un apropament a l'anàlisi de conflictes, la formulació d'objectius programàtics, les teories del canvi, i les estratègies d'un programa, així com una introducció als pensament sistèmic/estratègic en la construcció de pau.

 • CURS D'EINES PRÀCTIQUES PER PROMOURE CANVIS POSITIUS EN ENTORNS COMPLEXES

  15 - 18 juny 2015 || Curs introductori de 4 dies que combina les lliçons apreses i les eines pràctiques de dos programes de CDA Collaborative Learning Programs: Do No Harm (DNH) i Reflexions sobre Pràctiques de Pau (RPP). DNH és l'instrument principal de CDA per garantir l'enfocament de la sensibilitat al conflicte en totes les intervencions internacionals. RPP ajuda als professionals i als responsables de formulació de polítiques a emprendre accions eficaces i a aplicar el pensament sistèmic/estratègic en totes les etapes dels programes de pau.

 • CURS DE FORMACIÓ EN REINTEGRACIÓ I SEGURETAT DE BASE COMUNITÀRIA

  21 - 28 juny 2015 || El curs de formació especialitzada sobre la Reintegració i la Seguretat de Base Comunitària (CBRS per les seves sigles en anglès) per a professionals presenta un enfocament innovador i més ampli per a definir programes de treball sobre la reintegració, la integració, la resiliència i la seguretat de la comunitat basats en el context i impulsat per la comunitat. Respon a les diferents dinàmiques dels processos de (re) integració i resiliència amb els grups destinataris (per exemple, els ex combatents, els repatriats, els refugiats, els desplaçats interns, els nens alliberats de les forces i grups armats i altres joves en situació de risc) i les comunitats receptores o d'acollida.

 • 7è CURS INTENSIU SOBRE LES COMISSIONS DE LA VERITAT

  28 setembre - 2 octubre 2015 || The media and the public sphere play key roles in translating and disseminating information related to truth-seeking processes. Indeed, one measure of a truth commission's ultimate success is its ability to drive substantive change in a post-conflict context. How might the media and the public sphere participate in a way that will allow the work of a truth commission to resonate in broader society, both during and after its mandate has ended?

 • CURS DE FORMACIÓ SOBRE PROCESSOS DE CONSTRUCCIÓ CONSTITUCIONAL PER A LA SOCIETAT CIVIL

  12 - 16 octubre 2015 || Constitution building is becoming an increasingly broad-based process in terms of the scope of stakeholders looking to engage in one form or another. Whereas the negotiating and drafting of constitutions, for the great majority of the past 250 years of written national constitutions has primarily involved small groups of elites in a closed process, modern constitution making looks very different - with large-scale involvement of different societal groups as well as the public at large.

 • TALLER "LEADERSHIP ESSENTIALS FOR CHANGEMAKERS"

  19 - 20 octubre 2015 || Enfocat a persones que tinguin responsabilitats en la direcció i la gestió tals com portar equips, articular una xarxa de col·laboradors o necessitat d'escalar i fer créixer el seu projecte. El Leadership Essentials for Changemakers es centra en desenvolupar les habilitats necessàries per aplicar un lideratge distribuït que permeti desenvolupar xarxes de col·laboració amplies on la jerarquia vingui donada pels mèrits i les habilitats de cadascú i no pas posicions d'organigrama pre-asignades.

 • CURS DE FORMACIÓ 'REFLEXIONS SOBRE PRÀCTIQUES DE PAU' (RPP) II

  19 - 23 octubre 2015 || Curs intensiu de 5 dies, que se centra en els enfocaments sistèmics/estratègics per a la construcció de pau. Es treballarà en profunditat amb els conceptes i eines bàsiques del programa Reflexions sobre Pràctiques de Pau (RPP), amb especial atenció a la pràctica de l'anàlisi del conflicte des d'una perspectiva sistèmica, la identificació de punts d'entrada i influència, així com al disseny de estratègies programàtiques per a una intervenció.

 • CURS DE FORMACIÓ SOBRE PROCESSOS DE REFORMA DEL SECTOR DE LA SEGURETAT

  2 - 6 novembre 2015 || Durant l'última dècada la Reforma del Sector de la Seguretat (SSR) s'ha convertit en una de les àrees clau en les que ajudar els Estats en situació de post conflicte o fràgils. Un sector de la seguretat, centrat en la seguretat humana és fonamental en la promoció de la pau sostenible, de l'estat de dret i del bon govern, i evitant així que un país entri, o recaigui en conflicte.

 • CURS DE FORMACIÓ SOBRE PROCESSOS DE DESARMAMENT, DESMOBILITZACIÓ I REINTEGRACIÓ D'EX COMBATENTS

  16 - 27 novembre 2015 || Aquest curs vol contribuir als esforços de les Nacions Unides per establir les pautes bàsiques, condicions, estratègies i enfocaments necessaris per emprendre processos de Desarmament, Desmobilització i Reintegració d'excombatents (DDR).


Ves al menú de serveis

Inici de la pàgina