CentrePerLaPau


Menú de serveis

Ves al menú principalQuè és el CRIPB

Què és el CRIPB

El Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona (CRIPB) és una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona per promoure la cultura de pau a través del diàleg, la sensibilització i la formació en gestió de crisis i resolució de conflictes.

Creat l'any 2009, el Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona treballa amb un model únic a Espanya i s'inspira en la filosofia dels centres de formació en gestió de crisis i operacions de pau d'arreu del món. Així, la principal activitat del CRIPB és el programa internacional de formació especialitzada, que cobreix les grans necessitats de formació de personal civil per treballar sobre el terreny arreu del món.

El CRIPB ofereix diversos mòduls formatius adreçats als professionals que treballen en l'àmbit de la construcció de la pau, la gestió de crisis complexes i l'acció humanitària. El programa de formació és eminentment pràctic i es basa en les experiències acumulades en el terreny. L'intercanvi de coneixements entre els propis participants, les simulacions i l'estudi de casos pràctics són part fonamental de la formació, que també inclou les necessàries bases teòriques impartides de forma interactiva.

Per tal d'oferir la màxima qualitat, el CRIPB treballa conjuntament amb les organitzacions internacionals i institucions acadèmiques líders en els seus respectius camps d'especialització. El centre esdevé així un veritable node de coneixement per al professional de la pau i l'acció humanitària, al qual se li oferirà una formació d'excel·lència adequada a la realitat que es viu sobre el terreny.

A més de la formació especialitzada, el CRIBP té com a objectiu difondre la cultura de pau a través d'exposicions i activitats. El centre és un espai obert per a les trobades i accions encaminades a fomentar el diàleg sobre la resolució de conflictes.

Les activitats del CRIPB es despleguen en tres eixos:

1. Oferir un programa internacional de formació especialitzada amb mòduls formatius per a la construcció de pau en països afectats per conflictes, la gestió de crisis i l'acció humanitària

2. Promoure activitats de sensibilització per fomentar la cultura de pau mitjançant espais expositius i activitats culturals

3. Servir de centre de trobades i accions encaminades a disseminar i generar el pensament crític sobre el treball en favor de la pau, la solidaritat i el respecte pels Drets Humans.


Ves al menú de serveis

Inici de la pàgina