CentrePerLaPau


Menú de serveis

Ves al menú principalCursos 2016

 • CURS DE FORMACIÓ PER NEGOCIADORS HUMANITARIS (HNTC) 14

  4 -8 abril 2016 || Aquest curs presenta la teoria de la negociació humanitària i la seva aplicació pràctica històrica i actual. S'examinen tots els tipus de negociacions, com ara els bloquejos de carreteres i negociacions in situ per a l'accés humanitari (de persones, bens, ajuda alimentària, assistència sanitària...) o les negociacions dels acords de pau lluny del conflicte.

 • CURS DE FORMACIÓ SOBRE PARTICIPACIÓ I MOBILITZACIÓ COMUNITÀRIA EN LA RESPOSTA HUMANITÀRIA (7)

  11 - 15 abril 2016 || En situacions de crisi, la comunitat internacional responsable de l'acció humanitària ha de cooperar amb les autoritats nacionals en la construcció o rehabilitació de les infraestructures bàsiques necessàries per al refugi, l'accés i la provisió dels serveis essencials per al sosteniment de la vida de la població afectada. En contexts d'emergències, aquesta feina, sovint s'ha de dur a terme en condicions excepcionals, ben llunyanes d'allò que seria desitjable.

 • CURS DE FORMACIÓ EN LOGÍSTICA HUMANITÀRIA (6)

  18 - 22 abril 2016 || La logística és un dels components més importants de l'assistència humanitària d'èxit . Aquest curs explica la logística i explora de quines formes pot afectar l'ajuda humanitària mitjançant l'anàlisi de casos pràctics i el desenvolupament de mètodes per la millora de la provisió d'ajuda.

 • CURS DE FORMACIÓ EN MIGRACIONS FORÇOSES (7)

  25 - 29 abril 2016 || Les migracions, per desplaçament forçós o migració econòmica dels més pobres, son sovint un factor crucial entre el fugir de la pobresa, la persecució i el perill o bé entrar en situacions encara més perilloses. Sovint les persones que van a la cerca de la millora dels seus mitjans de subsistència i de seguretat, es converteixen en víctimes de traficants i tractants. Els curs busca una major conscienciació i comprensió de la complexa interacció entre les migracions i les intervencions humanitàries des del punt de vista del migrant, de les autoritats d'acollida nacionals o d'un altre regió o país, i el treballador humanitari. Aquest curs es duu a terme juntament amb l'Organització Internacional per les Migracions (OIM).

 • CURS DE FORMACIÓ DE LES NACIONS UNIDES EN COORDINACIÓ CIVIL-MILITAR PER LA REGIÓ DE L'ORIENT MITJÀ

  15 - 20 maig 2016 || La creixent magnitud i immediatesa de certs tipus d'emergències humanitàries ha portat a les Nacions Unides a establir directrius per a la mobilització i utilització de recursos militars i béns de protecció civil. Aquest curs de formació és una de les eines utilitzades per l'Oficina per a la Coordinació d'Afers Humanitaris (OCAH) per millorar la resposta, eficàcia i eficiència de les operacions internacionals de resposta humanitària.

 • CURS D'EINES PRÀCTIQUES PER PROMOURE CANVIS POSITIUS EN ENTORNS COMPLEXES

  23 - 26 maig 2016 || Curs introductori de 4 dies que combina les lliçons apreses i les eines pràctiques de dos programes de CDA collaborative learning programs: Do No Harm (DNH- Acció sense dany) i Reflexions sobre Pràctiques de Pau (RPP). DNH és l'instrument principal de CDA per garantir l'enfocament de la sensibilitat al conflicte en totes les intervencions internacionals. RPP ajuda als professionals i als responsables de formulació de polítiques a emprendre accions eficaces i a aplicar el pensament sistèmic/estratègic en totes les etapes dels programes de pau.

 • CURS DE FORMACIÓ EN JUSTÍCIA TRANSICIONAL

  6 - 10 juny 2016 || Artícle en traducció

 • CURS DE FORMACIÓ EN GOVERNABILITAT LOCAL I CONSTRUCCIÓ DE PAU

  4 - 8 juliol 2016 || Després d'un conflicte violent, els governs locals s'enfronten a enormes desafiaments. Per l'estabilitat i el desenvolupament, cal millorar i mantenir la seguretat dels ciutadans, integrar els desplaçats interns o els excombatents a la comunitat local i superar les divisions existents a la societat. Els ciutadans també necessitaran accés als serveis bàsics com ara - carreteres, aigua, escoles i serveis de salut - i oportunitats econòmiques tangibles. Finalment, les autoritats locals sovint hauràn de recuperar la confiança de la població.

 • CURS DE FORMACIÓ EN (RE)INTEGRACIÓ I SEGURETAT DE BASE COMUNITÀRIA

  10 - 17 juliol 2016 || El curs de formació especialitzada sobre la (Re)integració i la Seguretat de Base Comunitària (CBRS per les seves sigles en anglès) per a professionals presenta un enfocament innovador i més ampli per a definir programes de treball sobre la (re)integració, la integració, la resiliència i la seguretat de la comunitat basats en el context i impulsat per la comunitat. Respon a les diferents dinàmiques dels processos de (re)integració i resiliència amb els grups destinataris (per exemple, els ex combatents, els repatriats, els refugiats, els desplaçats interns, els nens alliberats de les forces i grups armats i altres joves en situació de risc) i les comunitats receptores o d'acollida.

 • CURS DE FORMACIÓ 'REFLEXIONS SOBRE PRÀCTIQUES DE PAU' (RPP) II - ENFOCAMENTS SISTÈMICS EN LA CONSTRUCCIÓ DE PAU

  10 - 14 octubre 2016 || Reflexions sobre Pràctiques de Pau (RPP) II és un curs intensiu de 5 dies, que se centra en els enfocaments sistèmics per l’anàlisi del conflicte i per la estratègia en la construcció de la pau. Es composa d’una introducció als sistemes de pensament, la pràctica de l'anàlisi del conflicte des d'una perspectiva sistèmica, la identificació de punts d’influència per crear canvis en un sistema en conflicte i dels punts d’entrada per les estratègies programàtiques d’intervenció.

 • CURS DE FORMACIÓ SOBRE ELS DRETS HUMANS EN LES CRISIS HUMANITÀRIES

  17 – 21 octubre 2016|| El dret internacional estableix l'obligació dels governs de respectar, protegir i promoure els drets humans fonamentals i de proporcionar protecció humanitària en temps de conflicte. La protecció internacional dels drets humans codificada en els tractats, el dret consuetudinari, les declaracions i altres normes internacionals, proveeixen una important protecció per als individus i els grups.

 • CURS DE FORMACIÓ SOBRE PROCESSOS DE DESARMAMENT, DESMOBILITZACIÓ I REINTEGRACIÓ D'EX COMBATENTS

  14 – 25 novembre 2016 || Aquest curs vol contribuir als esforços de les Nacions Unides per establir les pautes bàsiques, condicions, estratègies i enfocaments necessaris per emprendre processos de Desarmament, Desmobilització i Reintegració d'excombatents (DDR).

 • CURS DE FORMACIÓ SOBRE CREACIÓ D’ALIANCES EFICACES PER AL DESENVOLUPAMENT

  14 - 16 desembre 2016|| Molts dels reptes socials, ambientals, comercials i humanitaris d'avui dia són tan complexos i interconnectats que només poden abordar-se des de diferents sectors treballant junts. Tan les associacions locals de partners diversos com les grans aliances globals: governs, empreses, societat civil i organismes de desenvolupament estan unint els seus recursos i competències per estimular la innovació, maximitzar l'impacte, i garantir la sostenibilitat. . Aquest curs de 3 dies contribueix a desenvolupar les capacitats, el coneixement i la comprensió necessàries per a la creació d'aliances intersectorials efectives i combina les bases de coneixement fonamentals amb tècniques d'aprenentatge experiencials altament interactives.


Ves al menú de serveis

Inici de la pàgina