CentrePerLaPau


Menú de serveis

Ves al menú principalCursos 2017

 • CURS DE FORMACIÓ PER NEGOCIADORS HUMANITARIS (HNTC) 15

  20 - 24 març 2017 || Aquest curs presenta la teoria de la negociació humanitària i la seva aplicació pràctica històrica i actual. S'examinen tots els tipus de negociacions, com ara els bloquejos de carreteres i negociacions in situ per a l'accés humanitari (de persones, bens, ajuda alimentària, assistència sanitària...) o les negociacions dels acords de pau lluny del conflicte.

 • CURS DE FORMACIÓ EN LOGÍSTICA HUMANITÀRIA (7)

  27 - 31 març 2017 || La logística és un dels components més importants de l'assistència humanitària d'èxit . Aquest curs explica la logística i explora de quines formes pot afectar l'ajuda humanitària mitjançant l'anàlisi de casos pràctics i el desenvolupament de mètodes per la millora de la provisió d'ajuda.

 • CURS DE FORMACIÓ SOBRE PARTICIPACIÓ I MOBILITZACIÓ COMUNITÀRIA EN LA RESPOSTA HUMANITÀRIA (8)

  3 - 7 abril 2017 || En situacions de crisi, la comunitat internacional responsable de l'acció humanitària ha de cooperar amb les autoritats nacionals en la construcció o rehabilitació de les infraestructures bàsiques necessàries per al refugi, l'accés i la provisió dels serveis essencials per al sosteniment de la vida de la població afectada. En contexts d'emergències, aquesta feina, sovint s'ha de dur a terme en condicions excepcionals, ben llunyanes d'allò que seria desitjable.

 • CURS DE FORMACIÓ EN MIGRACIONS FORÇOSES (7)

  10 - 14 abril 2017 || Les migracions, per desplaçament forçós o migració econòmica dels més pobres, són sovint un factor crucial entre el fet de fugir de la pobresa, la persecució i el perill o bé entrar en situacions encara més perilloses. Sovint les persones que van a la cerca de la millora dels seus mitjans de subsistència i de seguretat, es converteixen en víctimes de traficants i tractants. Els curs busca una major conscienciació i comprensió de la complexa interacció entre les migracions i les intervencions humanitàries des del punt de vista del migrant, de les autoritats d'acollida nacionals o d’un altra regió o país, i el treballador humanitari. Aquest curs es duu a terme juntament amb l'Organització Internacional per les Migracions (OIM).

 • CURS DE FORMACIÓ EN GOVERNABILITAT LOCAL I CONSTRUCCIÓ DE PAU

  3 - 7 juliol 2017 || Després d'un conflicte violent, els governs locals s'enfronten a enormes desafiaments. Sovint els recursos humans i financers són escassos, la capacitat de proporcionar serveis és inadequada i el govern central és feble o absent. Malgrat aquestes dificultats i les divisions existents en la societat, els governs locals han de garantir serveis bàsics i promoure les condicions necessàries per a l'estabilitat, la pau i el desenvolupament.

 • CURS DE FORMACIÓ AVANÇADA SOBRE (RE)INTEGRACIÓ

  8 - 14 juliol 2017 || Aquest curs explora i proposa diversos mitjans per apropar i construir ponts entre els diferents enfocaments sobre la (re)integració, l’estabilització, la seguretat comunitària, la resiliència i els seus grups destinataris (per exemple, els excombatents, els repatriats, els refugiats, els desplaçats interns, els nens alliberats de forces i grups armats i els joves en situació de risc) amb la finalitat de promoure solucions duradores, estabilitat, desenvolupament econòmic local i la (re)integració de diferents grups en les seves comunitats receptores o d'acollida.

 • NEGOCIANT LA PAU I LA JUSTÍCIA: CURS SOBRE EL PAPER DE LA JUSTÍCIA TRANSICIONAL EN ELS PROCESSOS DE PAU

  9 - 13 octubre 2017 || Els processos de pau són molt més que trobar una forma d'atendre les necessitats de les víctimes que busquen justícia: han de posar fi a les conseqüències negatives d’un conflicte; adreçar les crisis humanitàries causades pel mateix i proposar solucions viables per a les causes subjacents del propi conflicte. Tanmateix, la necessitat de fer front a les greus violacions dels drets humans comeses en un conflicte constitueix sovint un profund repte per a la resolució del mateix.

 • CURS DE FORMACIÓ SOBRE PROCESSOS DE DESARMAMENT, DESMOBILITZACIÓ I REINTEGRACIÓ D'EX COMBATENTS

  20 novembre – 1 desembre 2017 || Aquest curs està en gran mesura basat en els estàndards integrats de DDR de les Nacions Unides (IDDRS) que guien els principis, condicions prèvies, estratègies i enfocaments bàsics necessaris per dur a terme processos integrats de desarmament, desmobilització i reintegració d’ex-combatents (DDR).


Ves al menú de serveis

Inici de la pàgina