Biblioteca General
Preguntes freqüents

Què és l’Accés Obert (Open Access)?

"Per Accés Obert (als documents), ens referim a la seva disponibilitat gratuïta a la xarxa Internet, permetent a qualsevol usuari la lectura, la descàrrega, la còpia, la distribució, la impressió, la cerca o enllaçar-ne els textos complets ..., rastrejar-los per indexar-los, transformar-los en dades per usar-los en programaris, i/o utilitzar-los per qualsevol altre propòsit legítim, sense barreres financeres, legals o tècniques diferents de les fonamentals i de la connexió a la pròpia Internet. L'única limitació a la reproducció i distribució, i l'única funció dels drets d'autor en aquest àmbit, ha de ser la de donar als autors el control sobre la integritat del seu treball i el dret a ser, adequadament, reconeguts i citats." (Declaració de Budapest, 2002).

L'Accés Obert[1] es pot aplicar a qualsevol contingut digital, des de dades en brut fins imatges, àudio, vídeo, multimèdia i programaris informàtics; es pot aplicar per treballs nascuts digitals o per treballs antics digitalitzats, com les obres en domini públic. Beneficia als interessos de molts grups: per exemple, als autors els dóna audiència mundial i augmenta l'impacte dels seus treballs; als lectors/usuaris els dóna l'oportunitat d'accedir als continguts sense restriccions; posa en igualtat als, més i menys, afavorits perquè elimina la necessitat de pagar per reproduir continguts i als governs els permet promoure la democràcia al compartir la informació governamental no classificada a la major quantitat de gent possible.

L'Accés Obert està definit en tres declaracions internacionals fundacionals: Budapest Open Access Initiative (2002), Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003) i la Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003).

Molts governs, institucions i altres organismes europeus i internacionals estan elaborant polítiques d'Accés Obert a la documentació.

[1] Suber, Peter. Open Access Overview [en línia]. [Consulta: 29 de gener de 2016]. Disponible a: <http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm>.