Biblioteca General
Preguntes freqüents

Quins són els aspectes principals de la Política per l’accés obert als documents municipals?

La política es recull a Decret d'Alcaldia del 23 de març 2015 (BOPB 29-04-2015) i s'aplica a tots els documents, d'autoria municipal, elaborats pels departaments de l'Ajuntament de Barcelona, aprovats per divulgació pública a partir de l'1 d'octubre del 2015. La política divideix els documents en venals i no venals.

Els òrgans municipals responsables d'elaborar documents, no comercials (no venals), han de dipositar-ne una versió digital a BCNROC, de forma immediata a la seva publicació amb les seves metadades i, atorgar a cada document la llicència Creative Commons més àmplia possible que en funció del tipus d'informació serà CC0, CC-PD, CC-BY, entre d'altres.

Per documents destinats a la venda (venals), la política distingeix entre les publicacions finançades íntegrament amb pressupost municipal per les quals l'òrgan responsable de l'edició dipositarà a BCNROC la còpia electrònica de la versió publicada i les metadades, sota una llicència CC-BY-NC-ND o una més àmplia; i les publicacions en col·laboració amb editors externs, que poden estar subjectes a un període d'embargament, transcorregut el qual s'adoptarà la llicència CC-BY-NC-ND.