Biblioteca General
Presentació

El Servei de Documentació i Accés al Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona (SEDAC) va ser fundat al 1983, emmirallant-se amb altres serveis similars de ciutats europees i nord-americanes, per satisfer les necessitats d'informació i recerca de documentació de l'Ajuntament de Barcelona i, també, per facilitar la consulta de la documentació pública municipal a la ciutadania, institucions i empreses interessades.

El seu nom i funcions han anat evolucionant al llarg dels anys: ha passat primer per Biblioteca Administrativa, després per Biblioteca General i actualment el seu nom és Servei de Documentació i Accés al Coneixement.

El SEDAC i els departaments de l'Ajuntament

El SEDAC treballa de forma transversal amb tots els departaments del govern municipal per atendre les necessitats d'informació d'aquests. Proporciona documentació com a base d'evidència sòlida per prendre les decisions adequades, elaborar normes, dissenyar programes i assolir els objectius marcats en els instruments de planificació de cada mandat. Els ofereix serveis documentals i bibliotecaris per contribuir a millorar l'eficiència municipal; subscriu i gestiona les bases de dades i altres els recursos electrònics de forma corporativa i s'encarrega de millorar les habilitats dels treballadors i treballadores municipals en l'ús dels recursos d'informació.

El SEDAC assessora i resol les preguntes d'informació dels òrgans municipals, elabora informes documentals per a la presa de decisions, facilita informació nacional i internacional necessària per documentar la redacció de futures normes, treballa en equip amb tots els nivells de l'administració oferint suport a representants electes, directius, tècnics i resta del personal al servei de l'administració municipal.

El SEDAC vetlla per l'ús eficient dels recursos d'informació municipals i impulsa, sota criteris selectius i sostenibles, la posada en valor de les col·leccions impreses apostant per la seva transformació a formats digitals.

El SEDAC i la ciutadania

El SEDAC està obert a tothom per impulsar l'accés lliure i gratuït a la documentació municipal pública en qualsevol format i suport. Ofereix una seu web a Internet i una sala de consulta a la planta baixa de l'edifici Palau de l'Ajuntament (Pl. Sant Jaume, 1) per garantir l'accés físic i digital a totes les persones interessades, siguin residents o no residents de Barcelona, particulars, institucions i/o empreses.

El SEDAC ofereix als interessats el préstec individual i interbibliotecari dels recursos d'informació municipals amb l'objectiu de facilitar el coneixement sobre l'administració local de la ciutat, afavorir la consulta de projectes, les actuacions i l'organització municipals, facilitar l'exercici dels drets per part de la ciutadania i el control de l'actuació municipal, contribuint a la formació d'opinió i a la participació ciutadana.

El SEDAC col·labora amb els altres actors de la ciutat per donar visibilitat i impulsar el descobriment de la documentació pública de Barcelona. Els usuaris poden usar internet gratuït i servei wi-fi.

S'ofereixen, també, nous serveis bibliotecaris per impulsar la reutilització dels continguts dels documents municipals i permetre explotacions innovadores, noves idees, noves solucions i contribuir a potenciar el creixement econòmic de la ciutat.

Sobre els fons

La col·lecció documental, en diferents suports i formats, és el reflex de les polítiques municipals a través dels temps, oferint des de sèries de dades estadístiques, fins memòries, plans, normativa, pressupostos, mesures de govern, revistes, vídeos, etc. per permetre als usuaris una visió a curt, mig i llarg termini dels mandats municipals, contribuir a millorar la transparència municipal i ser un actiu per millorar la formació de l'opinió pública i la participació ciutadana. Un tant per cent molt elevat d'aquests materials han estat elaborats pels ajuntaments democràtics, tot i que es disposa també de documents que daten del segle XIX.

Els fons respon, també, als objectius i necessitats diverses de la Corporació municipal per això una part de la col·lecció està especialitzada en gestió pública i local, legislació, ciències socials i disciplines afins que són per donar resposta a aquest col·lectiu.

Els usuaris poden accedir als documents a través de diferents eines de cerca bibliotecàries com el Catàleg col·lectiu de les Biblioteques de l'Ajuntament de Barcelona CBAB, el Catàleg Colectiu de les Universitats de Catalunya CCUC del qual l'Ajuntament en forma part.

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari