Arxiu Municipal
Arxiu Municipal de Barcelona

L'Arxiu Municipal de Barcelona atresora la documentació produïda pels òrgans de govern de la ciutat, des de la creació del règim municipal de Barcelona a mitjan del segle XIII fins a l'actualitat. A més, també és el dipositari de fons i col·leccions de procedència privada, que complementen i redescobreixen aspectes concrets i quotidians de la ciutat.

Tot aquest patrimoni documental es conserva, classifica, organitza i difon amb un doble objectiu. D'una banda, ajudar a una major transparència, eficàcia i eficiència de la pròpia administració municipal i, de l'altra, garantir el dret d'accés als documents a tots els ciutadans i alhora promoure el coneixement de la història de Barcelona i els seus barris.

Donem veu als tresors

Actualitat

Xina ens visita

Xina ens visita

L'Arxiu Municipal de Barcelona, un referent de l'arxivística a nivell internacional

Publicació del llibre: Les Corts i la preservació de la memòria històrica

Publicació del llibre: Les Corts i la preservació de la memòria històrica

Aquesta publicació versa sobre el patrimoni documental de les Corts, un barri que ha fet de la defensa de la seva història i de la seva singularitat local un dels principals trets de la personalitat urbana. Persones compromeses amb el seu territori, amb l'il.lúsió de recuperar la història de l'antic municipi de les Corts, i la seva evolució del barri al llarg del segle XX.

Presentació del llibre: L'Estudi Fotografia Daguerre de Sants

Presentació del llibre: L'Estudi Fotografia Daguerre de Sants

L'estudi Fotografia Daguerre del barri de Sants és una referència del patrimoni fotogràfic a la ciutat de Barcelona. Encara el podem trobar al carrer de Sants, núm. 78, on l'Ajuntament de Barcelona, el 22 d'octubre de 1915, va concedir una llicències d'obres per la construcció de un cubierto destinado a galeria fotogràfica. Activitat fotogràfica que regentaran generacions successives d'una mateixa família.

Altres notícies

Destaquem

Webs destacades

  • Associació d'Arxivers Gestors de Documents de Catalunya

  • ASF Arxivers sense Fronteres

  • CIA International Council on Archives

  • Biblioteca General

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de creative commons si no s'hi indica el contrari