Escolta

Ajuntament de Barcelona Seu electrònica Navegació segura

Instituts i patronats

Òrgans dotats de personalitat jurídica diferenciada, creats o participats per l'Ajuntament, per raons d'eficàcia en la gestió dels serveis o activitats, per permetre la col·laboració amb altres ens públics o la participació ciutadana, es poden agrupar en dos conjunts, segons les diferents modalitats de descentralització funcional:

© Ajuntament de Barcelona

Pl. Sant Jaume 08002 Barcelona Tel. Centraleta 93 402 70 00 Informació

Data i hora: