Escolta

Ajuntament de Barcelona Seu electrònica Navegació segura

Hipoteques del passat

Imatge Alberto Fernández Diaz

Juliol 2014

Durant el passat mes de juliol hem pogut comprovar que la mala gestió política pot hipotecar el futur de moltes inversions de ciutat. En el cas de Barcelona tenim dos noms propis: Fòrum de les Cultures, esdeveniment que es va celebrar en 2004 i que havia de canviar el món. I d'altra banda, Spanair, la companyia aèria que havia de ser un referent de l'aviació internacional amb base a Barcelona.

L'informe de la Sindicatura de Comptes sobre el Fòrum de les Cultures 2004, que desvetlla múltiples irregularitats, confirmen les denúncies i les ombres sobre la gestió de l'esdeveniment, i certifiquen que el Fòrum va ser un malbaratament que va costar més de 240 milions d'euros als barcelonins. Després de la publicació d'aquest informe de la Sindicatura de Comptes, ara s'entén el veto i opacitat realitzat al PP durant més de deu anys, per accedir als comptes de l'esdeveniment. El Grup Popular a l'Ajuntament de Barcelona, ha demanat en més de 20 ocasions l'accés als comptes del Fòrum, entre peticions escrites i plens municipals durant els últims deu anys sense èxit fins a la petició d'intervenció de la Sindicatura en el Parlament. En conclusió, si sumem els 812 milions d'euros d'inversió en la construcció i compra d'actius, més els 240 milions que va suposar la celebració del certamen, suposen un total de més 1.000 milions d'euros de despesa en el Fòrum, hipotecant durant més de tres anys les inversions per a barris i veïns de Barcelona.

D'altra banda, tenim Spanair, la història d'un fracàs anunciat i malgrat ser una operació de risc tant la Generalitat com l'Ajuntament van comprometre més de 200 milions de diners públics que s'han perdut en aquesta operació. De fet, el propi Ajuntament dos mesos abans de la fallida de Spanair va aprovar una aportació de 25 milions a la companyia aèria pagada en dos terminis el segon dels quals es va pagar després d'aquesta fallida.

Spanair segueix hipotecant la promoció econòmica de Barcelona. Turisme de Barcelona àdhuc carrega amb un deute de 12,7 milions d'aquesta companyia, la qual cosa suposa que els 2,9 milions d'euros de beneficis que ha tingut durant el 2013 han estat destinats a sanejar les pèrdues de Spanair. La fallida operació ha fet que Barcelona deixés d'invertir 108,5 milions d'euros en promoció de la ciutat a través del propi Ajuntament, Catalana d'Iniciatives, Turisme de Barcelona i Fira de Barcelona en estar compromesos per aquest deute. Hipoteques del passat que molts intenten minimitzar amb el pas del temps, però que sens dubte donen explicació a la falta d'inversions a Barcelona durant uns quants anys.

Alberto Fernández
President del Grup Municipal Popular

© Ajuntament de Barcelona

Pl. Sant Jaume 08002 Barcelona Tel. Centraleta 93 402 70 00 Informació

Data i hora: