Seminari: Estratègies de pensament visual (VTS) - 2n edició

Un any més a través d’aquest seminari volem crear un grup de treball per a donar suport en la pràctica de la Metodologia de les Estratègies de Pensament Visual ( VTS) a aquells professionals de l’educació que hagin fet ja un curs d’iniciació al mètode i tinguin la intenció d’implementar-ho en la seva tasca docent.

Els objectius a assolir conjuntament són:

-Establir parelles d’aprenentatge dins del grup de pràctica.

-Practicar en grup la metodologia de les Estratègies de Pensament visual (VTS) a les sales dels 2  museus centrant cada sessió en un aspecte concret de les habilitats del mediador.

-Autoavaluar i avaluar el procés com a moderador i observador del debat davant l’obra d’art.

-Compartir les aplicacions  d’aquesta metodologia en diferents contextos d’aprenentatge.

-Practicar amb el grup classe en el context del museu i rebre un coachinng formatiu per part d’un educador expert dins del programa d’activitats.

______________________

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Sessions de treball (17.45 h -19.45 h)

Museu Picasso

Dijous, 17 de gener de 2019

Dijous, 14 de febrer de 2019

Dijous, 14 de març de 2019

Museu Nacional d’art de Catalunya

Dimarts, 9 d’ abril de 2019

Dimarts, 7 de maig de 2019

Dimarts, 4 de juny de 2019

Inscripcions >>