Conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona per formacions sobre Picasso

El Museu Picasso ha signat un conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona (UB), en el marc del qual es contempla la realització de cursos de formació complementària sobre l'obra de Pablo Picasso i les oportunitats de recerca que el seu treball i els fons patrimonials del museu presenten.

Sota el títol de Picasso com a objecte d'estudi s'ha dissenyat un conjunt de tres cursos trimestrals (10 sessions per curs) que proporcionen a l'alumnat els coneixements i eines metodològiques bàsiques per a la recerca sobre Pablo Picasso. Aquests cursos es poden realitzar independentment per aprofundir en èpoques de la trajectòria picassiana o de forma consecutiva per explorar la seva obra en conjunt i com fer-ne recerca.

Els cursos formaran part de l'oferta del programa Gaudir UB, que ofereix l' Àrea de Formació Complementària de la UB, i seran impartits pels professors Daniel López del Rincón i Michela Rosso.