InicioCATÀLEG DEL MOBLE. EDAT MITJANA, SEGLES XIV-XV. Fons del Museu Frederic Marès / 6.1

CATÀLEG DEL MOBLE. EDAT MITJANA, SEGLES XIV-XV. Fons del Museu Frederic Marès / 6.1

Versió digital de l’apartat medieval del catàleg del moble: Catàleg del moble. Edat mitjana, segles XIV-XV. Fons del Museu Frederic Marès / 6.1 (http://www.bcn.cat/museumares/CatalegMobleEdatMitjana2017/). L’obra és el primer fruit d’un projecte de més abast que estudia el mobiliari que al llarg dels anys va anar aplegant Frederic Marès, amb peces des d’època medieval fins al segle XX. El projecte compta amb la direcció científica de Mónica Piera i la col·laboració dels principals especialistes.

Segurament la singularitat de l’obra, més enllà de l’interès propi de la catalogació de cada peça —amb una acurada descripció i contextualització, l’establiment d’una datació i un lloc de producció, i, quan s’ha pogut, el lloc de procedència—, rau en l’agrupació per tipologies i sobretot en els interessants estudis de fons que precedeixen cada grup, fet que aporta coneixement, dóna sentit a la pròpia col·lecció i pot esdevenir una obra de referència.

En aquest primer capítol s’hi estudien un total de trenta-dues obres de l’edat mitjana i hi ha col·laborat: Jaime Barrachina que estudia les arquetes pintades hispàniques, les amatòries catalanes i les italianes amb os i ivori (Embriachi); Félix de la Fuente, amb les caixes, cofres, arquetes i estoigs amb revestiment de pell; Sofía Rodríguez Bernis, amb les arquetes, cofres i caixes de ferro, i Miquel Àngel Alarcia, amb els cadirats de cor.

Malgrat el seu caràcter digital -que aporta al projecte un plus pel que fa a la seva consulta en línia-, el text conserva el format de llibre, però alhora afegeix elements que faciliten el seu ús, com són la interactivitat de molts ítems, fet que ajuda a fer una consulta dinàmica, o la possibilitat d’ampliació de les imatges, totes en color.