HomeActe de cloenda del projecte “Patrimonia’m; Col·leccions”. 31/05/2019

Acte de cloenda del projecte “Patrimonia’m; Col·leccions”. 31/05/2019

L’Institut de Cultura de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona han presentat aquest divendres, al Born CCM, l’acte de cloenda del projecte “Patrimonia’m; Col·leccions”, en el qual 220 alumnes dels 5 centres participants podran compartir el treball que han realitzat durant aquest curs en 5 museus municipals. Amb la posada en marxa aquest curs del projecte “Patrimonia’m; Col·leccions”, l’alumnat té l’oportunitat d’explorar una nova dimensió, incidint en les col·leccions dels museus i explorant diferents equipaments de la ciutat. Així, de cara al curs 2020-2021, està previst que es repeteixi l’experiència del “Patrimonia’m; Col·leccions” amb 5 nous museus i 5 nous centres educatius.

"Patrimonia’m; Col·leccions" planteja una nova manera d’enfocar la relació escola/museu i la relació amb el patrimoni. Aposta per un model molt més integrat que superi els límits i la barrera entre les dos institucions. El museu ja no és l’únic responsable de conèixer, preservar i difondre el patrimoni, sinó que comparteix aquesta responsabilitat amb l’escola. En aquest sentit els alumnes esdevenen subjectes actius amb capacitat d’anàlisi i compromesos amb la societat. Formar part d’aquest projecte implica que els i les alumnes coneguin, estudiïn  preservin i difonguin les col·leccions dels museus, i que adquireixin un compromís actiu amb el llegat patrimonial. Aquest compromís es vehicula a través de la creació d’un seguit de propostes didàctiques integrades en les programacions de l’aula que permetin a l’alumnat fer-se seves les col·leccions i el patrimoni dels museus.    

El Museu Frederic Marès ha participat conjuntament amb l’Escola Castella, amb el projecte Juguem? Rols i valors a les joguines d’ara i abans. Aquest projecte ha tingut com a escenari la sala de diversions, una de les que configuren el Gabinet del col·leccionista del Museu Marès. L’objectiu principal de projecte és que l’alumnat reflexioni sobre el paper social de la joguina del present, passat i futur, aprofitant els objectes de la col·lecció per pensar al voltant de les narracions construïdes a través del joc i l’acte de jugar, des d’un punt de vista cultural.  

Al llarg de la història, els jocs han reproduït en forma de microcosmos el món dels adults per, a través de còpies reduïdes d’objectes, ensenyar a nens i nenes a comportar-se en societat. Si bé el tema del joc és molt proper a la quotidianitat dels nens i nenes, no és habitual trobar reflexions al voltant de l’acte de jugar i del que significa a nivell social. A partir d’aquest projecte, ens aproximarem al concepte del joc i les joguines des d’una perspectiva social, veurem com el joc en totes les seves manifestacions requereix d’un seguit de normes i habilitats que s’associen a la promoció de determinats valors, i explorarem a partir d’aquí totes les capacitats que aquest pot tenir en el moment d’inserir-se en el món dels infants.  

Es proposa treballar amb tres col·leccions de joguines: els soldadets, l’univers de les nines i les bicicletes per establir una sèrie de reflexions entorn al gènere, el joc bèl·lic, l’espai de joc (joc interior o exterior), etc. Els alumnes hauran de plantejar-se qüestions al voltant d’aquestes joguines: Quins valors representen aquestes joguines a l’època en la que varen ser creats? I en l’actualitat? Formen part de les joguines dels nens/nenes en l’actualitat? Han canviat en la seva forma i ús? Es fan servir els mateixos materials ara que abans? Eren joguines per a totes les classes socials? I avui en dia?

El projecte també contempla un treball conjunt amb un Casal d’avis del barri per recuperar la memòria del joc i establir vincles amb l’actualitat, a partir de les entrevistes que l’alumnat farà als avis.  

Aquest grup classe està dissenyant prototips de joguines del futur que siguin tant per nens com per nenes, fugint dels estereotips de gènere.