105


Visites comentades

VISITES COMENTADES PER A PÚBLIC GENERAL EN GRUP

La col·lecció d'Escultura

(Plantes 0, 1 i -1)

Durada: d'1 a 1,30 h

Preu *: 64 € per grup **

El Gabinet del col·leccionista

(Plantes 2 i 3)

Durada: d'1 a 1'30 h

Preu *: 64 € per grup **

* El preu de la visita comentada és invariable encara que el grup sigui menor de 10 persones. No inclou el preu d'entrada al Museu.

* * Mínim 10 persones i màxim 25. Si el grup no arriba a les 10 persones, cadascuna d'elles abonarà l'entrada al Museu segons els preus vigents.

Reserva obligatòria amb una setmana d'antel·lació.

Les visites comentades s'ofereixen en català, castellà, anglès, francès i italià.